Welkom

In de komende tijd, oktober 2019 tot april 2020, gaan wij samen met u kijken naar hoe we willen dat het buitengebied van Wageningen eruit gaat zien.

In dit beeld van de toekomst gaan we rekening houden met diverse belangen en ontwikkelingen. Ook gaan we afspraken maken hoe we daadwerkelijk tot die nieuwe situatie van het buitengebied gaan komen. Als gemeente willen we bijvoorbeeld dat er in elk geval afspraken komen wanneer en hoe er duurzame energieopwekking plaatsvindt in het buitengebied. Tot slot zal dit beeld van de toekomst van het buitengebied onderdeel worden van de toekomstige omgevingsvisie voor de hele gemeente. Hierover hoort u later meer. 

Hoe we met elkaar in gesprek gaan en wat er in ons beeld van de toekomst moet komen te staan, is beschreven in de startnotitie die op 8 oktober door de Wageningse raad is vastgesteld. 

Met deze site houden we u op de hoogte van de ontwikkeling van het beeld van de toekomst en van activiteiten die we organiseren. Een deel van de activiteiten zijn bijeenkomsten en andere activiteiten verlopen via een interactief programma via deze site. 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Vul dan het aanmeldformulier in. Wij houden u dan op de hoogte en u weet steeds waar we staan. 


Planning

In dit programma ziet u wat we tot april 2020 gaan doen.


2019
november 5-7 november
Gebiedsworkshops
Drie gebiedsworkshops. We nodigen een groep betrokken personen uit die met elkaar in gesprek gaan over de opgavennotitie. Deze bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.
december Extra avond Begin december wordt er een avond georganiseerd voor bewoners (van het buitengebied) en grondeigenaren.  
december 11 december
Gebiedsconferentie
Voor iedereen: gemeentebrede openbare bijeenkomst met veel workshops om samen oplossingen voor de opgaven te bedenken.  Klik hier voor het programma. Deze avond heeft inmiddels plaatsgevonden.
december Vanaf 20 december Internetconsultatie Voor iedereen: stellingen en discussies op de projectwebsite, op zoek naar meer oplossingen.
2020
februari Extra avond In februari wordt er een avond georganiseerd voor bewoners (van het buitengebied) en grondeigenaren.
 
maart Conceptvisie De conceptvisie wordt op de website gepubliceerd.
maart Tweede gebiedsconferentie Bespreken van de conceptvisie en komen met verbetervoorstellen waar nodig.
april Ontwerpvisie De ontwerpvisie wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Aanmelden nieuwsbrief

Naam

Nieuws