Nieuws

Visie Buitengebied vastgesteld

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 juli heeft de gemeenteraad de visie Buitengebied vastgesteld. Met dit besluit is er een kader voor initiatieven om ons buitengebied meer biodivers en duurzamer te maken.

Uw inbreng

De afgelopen maanden hebben bewoners en grondeigenaren van het buitengebied, inwoners en belangenorganisaties gepraat en meegedacht over de toekomst van het buitengebied. Wethouder Lara de Brito dankt alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan deze visie: 'Zonder deze inbreng was het niet gelukt om deze visie te maken. Ik wil dan ook alle mensen die hebben meegedacht en meegepraat heel erg bedanken. Niet iedereen zal zijn of haar inbreng terugvinden in de visie. Dat kan ook niet, er zijn te veel verschillende belangen. Wel hebben we alle inbreng meegewogen. Die afweging heeft geleid tot deze mooie visie, waarmee we ons buitengebied groener en duurzamer kunnen maken.'

Meer biodiversiteit

De visie Buitengebied zet onder meer in op het versterken van de biodiversiteit in het Wageningse buitengebied. De gemeente wil dit bereiken door onder andere de zonneparken 'die zo hard nodig zijn voor de energietransitie' mee te laten werken aan de transformatie van een deel van het buitengebied. Met deze transformatie ontstaat ruimte voor meer biodiversiteit, meer ruimte voor inwoners om te bewegen, ruimte voor zonneparken en ruimte voor duurzame en natuurinclusieve landbouw. 'De opwekking van duurzame energie is ontzettend hard nodig om het klimaatprobleem tegen te gaan. Maar niet zomaar, we stellen heel stevige voorwaarden aan de ontwikkeling van zonneparken op het gebied van natuur en landschap. Dat hebben we bewust gedaan. Ons buitengebied is heel waardevol en we willen met deze visie bereiken dat de zonneparken goed in het landschap worden ingepast en bijdragen aan versterking van landschap en natuur. We verwachten dat de komende jaren steeds meer gemeenten dergelijke regels gaan ontwikkelen' vertelt wethouder De Brito.

Visie bebouwde kom

De visie Buitengebied is de eerste bouwsteen voor de gemeentebrede Omgevingsvisie. Naar verwachting start de gemeente in 2021 met de tweede bouwsteen, de visie op de bebouwde kom. We hopen dat ook aan de ontwikkeling van deze visie inwoners en organisaties weer volop mee willen doen. Via deze website wordt u hierover ter zijner tijd geïnformeerd.
 

Aanmelden nieuwsbrief

wageningen
2222