Nieuws

Update visie buitengebied

Update visie buitengebied

Hierbij willen wij u kort informeren over de stand van zaken van de visie buitengebied. Door de corona-maatregelen hebben we moeten afzien van de gebiedsconferentie. We hebben om die reden u langer de tijd gegeven voor de internetconsultatie. Nu de internetconsultatie voorbij is, zijn we druk bezig met het verwerken van alle ingebrachte reacties. We zijn blij met alle input!

Eind april hopen wij een eerste concept aan het college te kunnen presenteren. Ook zijn we bezig met een reactienota, waarin we per bundeling van gelijksoortige reacties een toelichting geven wat we daarmee hebben gedaan.

We houden u natuurlijk op de hoogte van het verdere verloop. U krijgt in ieder geval bericht wanneer we stukken kunnen publiceren.

In de tussentijd hopen we dat u allemaal gezond blijft en oog heeft voor elkaar onder deze lastige omstandigheden.

Aanmelden nieuwsbrief

wageningen
2222