Nieuws

Gebiedsconferentie geannuleerd

De gebiedsconferentie van donderdag 19 maart gaat niet door. Aansluitend bij de maatregelen om verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, heeft de gemeente moeten besluiten deze bijeenkomst te annuleren. Omdat het onduidelijk is hoe lang deze situatie blijft duren, is besloten om geen nieuwe bijeenkomst te organiseren.

Meedoen via toekomstwageningen.nl
De bedoeling van deze avond was om de deelnemers dezelfde vragen voor te leggen die ook via de internetconsultatie worden gesteld. Het idee was om deze vragen in kleine groepen per thema te bespreken. Nu de bijeenkomst niet doorgaat, wordt u gevraagd om uw inbreng via de internetconsultatie te geven. U kunt daarbij ook reageren op de reacties van andere deelnemers. Op deze manier kan, alhoewel digitaal, toch uitwisseling van ideeën per thema plaatsvinden. Wij verwachten dat hiermee eenzelfde hoeveelheid en kwaliteit van inbreng uit de samenleving kan worden behaald als met een bijeenkomst.

Internetconsultatie
De internetconsultatie staat open voor reacties tot en met zondag 31 maart, op www.toekomstwageningen.nl. U kunt zelf de thema’s kiezen waarop u inbreng wilt geven.

Telefonisch uw reactie geven
Als u moeite heeft met het reageren via een computer, kunnen wij u bellen zodat u telefonisch uw inbreng kunt geven. Als u wilt dat wij u daarvoor bellen, vragen wij u om een e-mail te sturen met daarin uw naam, telefoonnummer en onderwerp(en) waarop u wilt reageren naar visiebuitengebied@wageningen.nl.

Wij hopen op uw begrip voor ons besluit en wij zien uit naar uw reacties op de internetconsultatie.

 

Aanmelden nieuwsbrief

wageningen
2222