Uitwerking: aantrekkelijk maken kleine wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer

 • Aantal keer bekeken 105
 • Terug

We gaan hier een programma voor maken, want de uitvoering van dit voorstel kost tijd. We zullen de opties voor uitwerking van de visie eerst technisch onderzoeken en daar zal een aantal scenario’s uit voortkomen. Vervolgens gaan we cluster voor cluster de visie uitwerken en realiseren. We verwachten dat technologie een belangrijk hulpmiddel zal worden bij dit programma. Denk bijvoorbeeld aan dynamische en doelgroepgerichte afsluitingen. Daarom is het van belang dat we een algemene basis voor technologiebeleid leggen. Achtergrond: technologie en kennis

Dit voorstel is in de vorige internetconsultatie ook besproken, en met bijna dezelfde kaart (de weg naar Lexkesveer is als rode weg toegevoegd) Wellicht wilt u weten wat er toen over het voorstel is gezegd, klik dan hier.

Terug

Deel

Reacties

 • Om te voorkomen dat automobilisten binnenwegen gebruiken voor doorgaand auto (sluip)verkeer zullen die wegen fysiek afgesloten moeten worden om te voorkomen dat het navigatie-systeem deze wegen aangeeft als alternatieve route bij file op het hoofdwegennet.
  30-3-2020 12:56:02
 • Dit zijn goede ideeen! Begin met ze letterlijk verder in kaart te brengen. Omdat alles moet aanlsuiten op de wandel ./ hardloop / fiets / skeeler paden van de buurtgemeente moet je daar mee starten. Overleg met de burengemeente over extra opties om de gemeentegrenzen over te gaan. Vanuit alle uitval mogelijkheden van de gemeente ga je dan op de kaart naar binnen toe werken met een netwerkstructuur voor wandel / hardloop / fiets / skeeler paden over het gehele grondgebied van de gemeente. En creatief zijn; waar kunnen we de nodige extra verbindingen leggen zodat veel mooie netwerkrondjes ontstaan. Bijvoorbeeld: in het Binnenveld moet er meer in de buitenrand: zoals een extra bruggetje over de Grift.
  24-3-2020 10:14:50
 • Fijn als de gemeente op korte termijn invulling gaat geven aan de veiligheid van wegen met name in het Binnenveld. Dit kan ook van grote betekenis zijn voor het bevorderen van een gezonde actieve leefstijl, zie ook mijn reactie bij gezondheid.
  22-3-2020 13:57:16
 • Het Binnenveld afsluiten voor verkeer anders dat dat van direct om/aan-wonenden en agrarische bedrijven is een goede keus. Er wordt nu op de wegen in het binnenveld vaak erg haard gereden, vaak door mensen die het binnenveld enkel gebruiken voor sluipverkeer. Wij wonen aan de Haarweg en deze wordt zeer druk gebruikt door hardlopers, wandelaars en fietsers. Evhter veel auto's trekken zich daar niets van aan en rijden met snelheden tot zeker 100 km voorbij. Nog los van de schade die ze aanbrengen in de bermen aangezien de wegen niet goed geschikt zijn voor verkeer van 2 kanten. Daarbij moet dan ook de beslissing genomen worden om het vergunningsgebied voor het binnenveld aan te passen. Vanuit de gemeente Rhenen is er een zeer groot gebied waarvan bewoners zomaar een vergunning voor het binnenveld krijgen. Als bewoner van Wageningen, lukt dit vrijwel niet.
  22-3-2020 13:01:06
 • Een rondweg door het Binnenveld trekt alleen maar meer verkeer aan, het wordt drukker met doorgaandverkeer en niet met bestemmingsverkeer, en het probleem wordt weer groter. Hoeveel rondwegen heeft Wageningen al? Steeds liepen ze vol en moest er een nieuwe komen. Rondje Campus of zelfs rondom Noordwest is een heilloze weg.
  21-3-2020 23:17:48
 • Auto-arm maken van wegen in het Binnenveld en de Eng is een goed streven. Sluipverkeer weren is nog veel belangrijker, want juist dat sluipverkeer rijdt te hard en duwt fietser en wandelaar aan de kant. Is een soort traject controle met een beperkt aantal ingangen een oplossing voor de snelle sluiper tussen Rhenen en Wageningen en Veenendaal/Wageningen? De fietsstraat weerhoudt de sluiper er niet van hard te rijden, hindernissen wel. Maar drempels en versmallingen zijn weer niet aantrekkelijk voor bestemmingsverkeer. Tractoren kunnen over een hoge drempel, maar de meeste bedrijfseigenaren (=boeren) rijden met een personenauto naar de verschillende percelen. Slimme inrichting met een beperkt aantal in/uitgangen van het Binnenveld met toegangscontrole/foto lijkt me de juiste richting.
  21-3-2020 23:14:00
 • Heel goed om veel aandacht aan fietsers en voetgangers te schenken. Maar er is veel meer nodig. De wegen in het Binnenveld zijn nu ronduit gevaarlijk. er wordt daar veel te hard gereden door hel veel sluipverkeer. Het is niet duidelijk dat je er maar 60 mag rijden (geen herhalingsborden als je eenmaal in het gebied bent), de wegen niet ingericht om langzamer te rijden (rechte wegen zonder enige drempel) en handhavers zie ik er niet. Als voetganger en fietser wordt er met hoge snelheid (lees tot 100 km per uur) vlak langs mij heen gescheurd. En Gemeente wacht hier a.u.b. niet mee tot alle plannen voor het buitengebied rond zijn maar doe er MORGEN iets aan voordat er doden vallen.
  21-3-2020 21:33:12
 • De Zoomweg en bosrandweg bieden een onovertroffen blik op de Eng en zijn daardoor geliefde wandel-en fietsroutes. Door het weren van gemotoriseerd verkeer neemt de kwaliteit voor recreatie enorm toe, terwijl de functie om de Zoomweg/Bosrandweg te behouden als doorgaande weg sowieso zeer twijfelachtig is.
  20-3-2020 15:45:10
 • Prima plan en denk dan ook na over waar eventueel extra (voet)fietspaden kunnen worden gemaakt. Vanuit Noordwest zo een directere route naar de fietsbrug over de Grift fijn zijn voor wandelaars, fietsers naar Veenendaal en recreatiefietsers (dus min of meer in het verlengde van de OOrdensteeg). Mogelijk zijn er meer van zulke plekken. Let er wel op dat het buitengebied ook toegankelijk is voor mensen die slecht ter been zijn of om een andere reden niet ver kunnen fietsen of wandelen. Het buitengebied is ook van hen.
  20-3-2020 12:39:33
 • Ik weet niet welke geluiden Marc Roosjen allemaal heeft gehoord dat een rondweg door het Binnenveld beter zou zijn. Het is vooral zijn eigen geluid. De grote meerderheid, die input heeft gegeven voor de Omgevingsvisie, is voor minder autoverkeer door het Binnenveld. Gelukkig is dat ook de lijn, die nu wordt ingezet. Onlangs is er een studie verschenen, die aantoont dat investeren in OV en fiets 3 tot 4 keer beter is voor bereikbaarheid dan investeren in auto. Investeren in meer auto is dan ook niet meer van deze tijd, rekening houdend met stikstof, CO2, geluid, etc. Wel fijn dat Marc ook pleit voor meer fietsstraten. Daar zijn we het eens.
  20-3-2020 11:27:41
 • Bijna 100% van het inkomend verkeer met collectieve middelen of de fiets. is een leuk maar geen reëel streven. Bovendien gaat dat voorbij aan de geluiden die eerder zijn ingebracht: beter een groene rondweg (met aan weerszijden 100 meter (oer)bos om het noordwesten van Wageningen waardoor de noodzakelijke bereikbaarheid langdurig, veilig, gezond en beter voor natuur en milieu kan worden gerealiseerd. Hierdoor ontstaat er al veel minder gemotoriseerd verkeer op de andere wegen in het Binnenveld. Afsluiten van wegen wat bij onorthodoxe maatregelen is genoemd is echt te ver gaand! Wegen veiliger maken door bv. er een fietsstraat van te maken (waardoor auto's maximaal 30 km/uur mogen en de bereikbaarheid van het Binnenveld en bv. de Binnenlandse hooilanden (ook voor minder valide mensen!) of naar Nol in 't Bos mogelijk blijft, komt ieder ten goede.
  19-3-2020 16:50:25
 • Goed om zwarte wegen in buitengebied Primair in te richten voor fietsers en voetgangers. Ik geloof niet zo in allerlei technologische oplossingen tegen sluipverkeer, wel in fysieke afsluitingen en ontharden van wegen. Verander asfaltwegen weer in zandwegen, ook goed voor biodiversiteit en fijn wandelen. Let dan wel op fietsroutes. Ik vind dat er nog teveel doorgaande wegen in rood zijn geselecteerd. Grintweg is een beoogde snelfietsroute en fietsstraat en zou geen doorgaande weg meer mogen zijn. Ook de Hollandse weg is geen doorgaande weg, hooguit erftoegangsweg naar percelen in omgeving. Hier wil je geen doorgaand verkeer meer door het bos. Net als Geertjesweg zou ik deze afbouwen voor autoverkeer en gemengd verkeer van maken ipv aparte fietspaden. Grintweg en Hollandseweg zijn ook niet als doorgaande weg opgenomen in netwerkvisie van gemeente. Ik stel voor beide wegen zwart aan te duiden. Fijn dat er geen rode wegen zijn geselecteerd in het Binnenveld.
  13-3-2020 19:25:15
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren