Uitwerking transformatiegebied Nude-Binnenveld: Koppelkansen

 • Aantal keer bekeken 71
 • Terug

Tijdens de gebiedsconferentie hebben we criteria opgehaald die aangeven waar je aan moet denken bij energieprojecten. De onderstaande koppelkansen zijn genoemd.

Biodiversiteitsbevordering

Aanleg groen netwerk met hagen, kruidenrijke randen etc. Verplicht inzaaien met inheems kruidenrijk gras.

Recreatie

Aanleg wandelpaden

Bodem

Ruimte tussen zonnepanelen: gemiddeld 3.000 panelen per ha.

Landschap

Aanleg groen netwerk; investering landschapsfonds.

Participatie

Omwonenden/ de stad moeten (gedeeltelijk) kunnen mee investeren en minimaal 50% in lokaal eigendom hebben

Innovatie

Dubbel landgebruik
Tijdelijkheid: na 20 jaar volgt een nieuw besluit of een zonneveld (maar ook windmolen) mag blijven staan. Op die manier heeft de overheid de mogelijkheid om de grond anders te bestemmen als het zonneveld niet meer nodig blijkt te zijn omdat er bijvoorbeeld nieuwe technieken beschikbaar zijn.

Ziet u nog ongenoemde koppelkansen in het voorstel voor de transitie?

Terug

Deel

Reacties

 • Als koppelkans mis ik windenergie in combinatie met nieuwe bosaanplant
  29-3-2020 16:02:38
 • De schrijvers van de notitie hebben een rare focus op "hagen". Hun hobby waarmee ze de inspraak opzij schuiven. Die hobby kwam totaal niet naar boven tijdens de gebiedsconferentie en de online inspraak. Wat wel naar boven kwam: we willen geen rommel zoals hagen in gebieden die nu nog prachtig open zijn. En wat enorm mist in de notitie is een landschappelijke analyse van de huidige situatie. En van daaruit plannen. Advies: huur voor het plannen van de wandelnetwerken in: www.routewerk.nl/portfolio_category/afgerond.
  29-3-2020 13:29:55
 • Ik heb in een eerdere reactie mijn zorgen geuit over de realiseerbaarheid. Er zijn heel veel en ook mooie wensen en waarschijnlijk onvoldoende middelen om dit te kunnen financieren. Er moet beter worden nagedacht over waar de middelen vandaan kunnen komen. Anders wordt het hemelfietserij.
  20-3-2020 10:55:06
 • Ik heb in een eerdere reactie mijn zorgen geuit over de realiseerbaarheid. Er zijn heel veel en ook mooie wensen en waarschijnlijk onvoldoende middelen om dit te kunnen financieren. Er moet beter worden nagedacht over waar de middelen vandaan kunnen komen.
  20-3-2020 10:54:14
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren