Uitwerking transformatiegebied Nude-Binnenveld: de hagen

 • Aantal keer bekeken 86
 • Terug

Er zijn veel soorten hagen. In het buitengebied zie je vaak de ‘geklepelde haag’ om boomgaarden, de lagere meidoornhaag en de wat uitgegroeide landschappelijke heg.

Voor ons doel zijn de hagen het liefst boven ooghoogte, dicht begroeid, gevarieerd en natuurlijk. Maar een haag heeft altijd onderhoud nodig en moet in de hand worden gehouden.

Een afbeelding uit Google streetview van hagen in de Nude.

Op dit moment zijn er ook al hagen in het gebied zoals hier in de Nude
Deze afbeelding is een uitsnede uit Google maps.

Voor de smallere tussenruimtes zijn ‘boomgaardhagen’ heel geschikt. De hoogte kan variëren van 2-4 meter, ze kunnen breder en smaller worden gemaakt en van verschillende soorten zijn. Hier een paar afbeeldingen van heel hoge boomgaardhagen op Schouwen-Duiveland.

Boomgaardhagen in Schouwen-Duiveland     Boomgaardhagen in Schouwen-Duiveland.
Boomgaardhagen op Schouwen-Duiveland
Foto's zijn gemaakt door LOSstadomland

 

Voor de bredere tussenruimtes zijn landschappelijke hagen mogelijk en wenselijk.

Voorbeelden van landschappelijke hagen.
Landschappelijke hagen
De afbeelding is afkomstig van Google.

Kunt u zich vinden in het voorstel voor werken met hagen?

Terug

Deel

Reacties

 • Het transformatiegebied is voor een groot deel een open weidelandschap en de omzetting in een heggenlandschap tast deze openheid aan. Ik heb de indruk dat het uiteindelijke doel van de heggen is om de zonnepanelen wat te verstoppen, en in het hele overzicht van biodiversiteitsdoelstellingen is het zonnepark-ecosysteem helemaal niet genoemd. Laten we het Binnenveld open houden.
  31-3-2020 13:09:02
 • Er wordt gesproken over beperkte en grote tussenruimte bij gebruik van hagen. Waar is dat verschil op gebaseerd? Als het gaat om landschappelijke inpassing van zonnevelden, kan het naar mijn idee alleen maar gaan om een grote tussenruimte. De genoemde boomgaardhagen zijn elzenhagen. Die horen echter vooral bij boomgaarden als windkering. Als landschappelijk lijnelement zijn ze vanuit cultuur-historisch oogpunt niet/minder gewenst op andere plekken. Ecologisch gezien hebben ze ook minder waarde doordat ze zo smal zijn. Verder vragen ze veel onderhoud. Als lijnvormig element mis ik de elzensingels: 1rij-ige elzen, die vaak op kniehoogte geknot worden. Die kunnen dan afhankelijk van de maximale hoogte 1x per 4 tot 8 jaar geknot worden. Voor zonnevelden is een landschappelijke inpassing met brede struweelhagen zeer gewenst: dat geeft zowel inpassing als een grote toegevoegde waarde. Minimale breedte vind ik 5m. Bij die breedte wordt het ook mogelijk om gefaseerd het struweel af te zetten: in de lengterichting zet je de helft af en bijv. 6 jaar later (bij een cyclus van 12 jaar), als die weer is uitgegroeid zet je de andere helft af. Hagen plant je niet alleen aan om zonnevelden uit het zicht te houden (dicht op ooghoogte), maar ook voor biodiversiteit en dan is het beter als ze juist ook lager dicht zijn!!
  31-3-2020 9:03:05
 • Laat het voor de agrarische ondernemers wel werkbaar blijven, een hagen structuur draagt daar niet aan bij!!!!
  30-3-2020 20:48:52
 • Het idee om hagen terug te planten is zeker een mooie manier om meer biodiversiteit in het gebied te krijgen. Als structurerend element en ontwerp uitgangspunt voor een gebied wat nu dreigt te verrommelen vind ik het minder overtuigend. Het Nude gebied was vroeger, als ik kijk naar een kaart van 1936 en redelijk dicht bebost gebied, waarbij het bos ook boomgaarden kunnen zijn. De orientatie van het gebied was Noord/Zuid door in te zetten op meer aanplant van kavels met bomen in dit gebied, verhoog je niet alleen de biodiversiteit, beter voor het klimaat opname Co2, houdt meer water vast in de bodem, opname stikstof en fijnstof en je maakt gebruik van een sterk structurerende element die de karakteristiek van het gebied versterkt en de relatie N/Z met de Rijn benadrukt.
  26-3-2020 16:30:18
 • Als er gebruik wordt gemaakt van hagen is het voor de natuurwaarde belangrijk dat deze hagen redelijk kunnen uitgroeien (minimale breedte van 5 meter) en dat gebruik wordt gemaakt van inheemse soorten, liefst van genetisch inheems materiaal. De hoge en smalle boomgaardhagen hebben slechts een beperkte natuurwaarde (en zijn minder mooi). Overigens kunnen in vlechtheggen wel meerdere soorten worden aangeplant.
  23-3-2020 0:02:46
 • Het (stimuleren van het) terugbrengen van hagen, waar cultuurhistorisch en landschappelijk gepast is een goed idee. Dan wel gemengde hagen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft hier goede informatie over. Ben wel benieuwd hoe dit in praktijk gaat worden uitgevoerd, en op wiens grond. En ook hoe de wens van "hagen op ooghoogte" zich verhoudt tot de hagen van 2-3 meter die zonnevelden aan het oog moeten onttrekken.
  22-3-2020 14:49:19
 • Boomgaardhagen vind ik minder mooi, want vrij saai want van maar één boomsoort (en dan niet eens een inheemse boom). Ook vlechtheggen zijn van één boomsoort, maar wel mooi. Dat zijn toch vooral veekeringen in een weidelandschap. Als ik het goed begrijp zullen het zuidelijke Binnenveld en de Nude geen weidegebied worden. Dan passen ze dus eigenlijk niet. En als je wilt dat de biodiversiteit in het gebied toeneemt dan zou een diversiteit aan inheemse bomen en struiken meer passen zijn. Een voorbeeld voor mij is Walcheren hebt, waar de heggen langs de wegen in een keer met een trekker met een verticale zaag worden 'gemaaid'. Dat betekent wel dat de heggen toegankelijk moeten zijn. Als je voor iets anders kiest dan wordt het onderhoud wel heel bewerkelijk.
  20-3-2020 10:49:11
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren