Uitwerking transformatiegebied Nude-Binnenveld: Waar ligt het en wat komt er?

 • Aantal keer bekeken 170
 • Terug

Het transformatiegebied Nude-Binnenveld
Het transformatiegebied Nude-Binnenveld
Deze kaart is gemaakt door LOSstadomland.

Bruto is het transformatiegebied 500 ha. Ongeveer 90 ha van dat gebied bestaat uit sloten, bouwvlakken, erven, wegen en gebouwen. Dus netto is het gebied zo’n 409 ha. 

Wat kan er zoal in het gebied komen?

 • Veel verbindingen met de stad
 • Wandelpaden
 • Recreatieplekken
 • Proefvelden
 • Zonnevelden
 • Diverse vormen van voedselproductie
 • Voedselbossen 
 • Boomgaarden
 • Volkstuinen
 • Ecologische stapstenen
 • Landbouwhagen
 • Natuurhagen 
 • Verbrede sloten 
 • Tiny houses 
 • Installatiegebouwtjes warmtetransitie

Al deze functies komen in een hagenlandschap te liggen. Een voorbeeld van een hagenlandschap is het Maasheggenlandschap nabij Boxmeer. De percelen hier zijn van een vergelijkbare breedte als in Wageningen maar ze zijn wel korter.

Referentie naar het project Maasgheggen als voorbeeld van een hagenlandschap.
Voorbeeldproject Maasheggen nabij Boxmeer
Deze afbeelding is de homepagina van de website over de Maasheggen.

 

Welke kansen en belemmeringen ziet u in de voorgestelde functies en het hagenlandschap?

Terug

Deel

Reacties

 • Het transformatiegebied Nude-Binnenveld lijkt in de buitenvisie toch vooral een hagenlandschap te moeten gaan worden om alle zonnevelden met groen aan te kleden. Afgezien van de vraag of je in het Binnenveld landbouwgrond op zo'n grote schaal moet omvormen voor zonne-energie is het ook de vraag of daarmee de recreatieve waarde van het Binnenveld niet verloren gaat. Daarnaast is er echter nog een belangrijk bezwaar: een hagenlandschap past cultuur-historisch niet in het Binnenveld, maar alleen in de Nude (tot ongeveer de Haarwal). In het verleden was wat nu ingetekend is als transformatiegebied wel heel kleinschalig (zoals ook te zien op kaarten in dit verhaal). Maar dat kleinschalige landschap bestond vooral uit knotboomrijen (van els of wilg) en elzensingels. Kleinschaliger maken van het gebied is niet verkeerd, kan ook goed samengaan met landbouw. De openheid van het Binnenveld begint cultuur-historisch gezien pas ten westen van de Slagsteeg. Ten oosten daarvan was het dus kleinschalig, dus ook het hele gebied ten noorden van Wageningen, met de proefvelden van de WUR, dat nu zo open is.
  31-3-2020 10:05:14
 • Het Maasheggen landschap is zomaar als voorbeeld genomen en dat is geen goed voorbeeld. De Maasheggen liggen in Brabant in de uiterwaarden van de Maas en bestaan uit een mozaiek van gevlochten hagen, ooit als veekering en om slib van de overstroomde rivier op te vangen... Het landschap van Nude/Binnenveld is ontgonnen, je ziet de smalle evenwijdige percelen nog op de kaart. Geen mozaiek, maar lange evenwijdige lijnen en veel doorzichten naar de verte. Op de oeverwal is het anders dan meer noordelijk aan de rand van het Binnenveld. Dus het beeld dat geschetst wordt is historisch onjuist en ook ongewenst. De doorzichten naar het open Binnenveld zijn erg kenmerkend en moeten blijven. Er ligt een grote opgave voor dit gebied met een lijst van 15 verschillende ideeën. Zonne-akkers is slechst één idee. Eerst moet er een onderzoek worden gedaan wat het landschap kan dragen en dan pas kan je uitspraken doen over hoeveel zonne-akkers er kunnen komen. Door nu al het programma voor de hoeveelheid zonne-akkers vast te leggen neem je het landschap in een wurggreep...
  30-3-2020 16:28:29
 • Het Maasheggen landschap is zomaar als voorbeeld genome en dat is geen goed voorbeeld. De Maasheggen liggen in Brabant in de uiterwaarden van de Maas en bestaan uit een mozaiek van gevlochten hagen, ooit als veekering en om slib van de overstroomde rivier op te vangen... Het landschap van Nude/Binnenveld is ontgonnen, je ziet de smalle evenwijdige percelen nog op de kaart. Geen mozaiek, maar lange evenwijdige lijnen en veel doorzichten naar de verte. Op de oeverwal is het anders dan meer noordelijk aan de rand van het Binnenveld. Dus het beeld dat geschetst wordt is historisch onjuist en ook ongewenst. De doorzichten naar het open Binnenveld zijn erg kenmerkend en moeten blijven. Er ligt een grote opgave voor dit gebied met een lijst van 15 verschillende ideeën. Zonne-akkers is slechst één idee. Eerst moet er een onderzoek worden gedaan wat het landschap kan dragen en dan pas kan je uitspraken doen over hoeveel zonne-akkers er kunnen komen. Door nu al het programma voor de hoeveelheid zonne-akkers vast te leggen neem je het landschap in een wurggreep...
  30-3-2020 16:27:58
 • Wat zonde om de beperkte groene ruimte zoals aangegeven te gebruiken voor zonnepanelen! Wat mij betref zijn er slimmere oplossingen mogelijk: alle platte daken van industrieterreinen gebruiken. Inkopen van de gemeente op plekken langs de snelwegen en die gebruiken voor het opwekken van stroom. Ga daar eens een goede brainstorm op houden en gebruik de grond voor voedselbossen, biologische landbouw etc. Vanuit de Corona crisis is het volgens mij ook belangrijk om in eigen land voldoende te kunnen en gaan produceren van voedsel. Dit is een cruciale keuze voor de toekomstige generaties!
  30-3-2020 15:02:26
 • Het lijkt erop dat de hagen gebruikt worden als 'casco' om daarbinnen veel functies te plaatsen. Dat wordt een doekje voor het bloeden maar niet het genezen van de wond. Het Nude gebied is nu een verrommeld gebied. Door alleen te werken met hagen krijg je geen sterkere identiteit van het gebied en benut je de kernkwaliteiten niet. Waarom niet werken met veel grotere maten, een krachtig gebaar vanuit een krachtig onderliggende keuze, niet voor alles maar voor iets specifieks. Kies ervoor om meer bomen, boomgaarden of voedselbossen terug te planten in dit gebied. Neem het ritme van open en dichte blokken wat nu in potentie aanwezig is als onderliggend uitgangspunt. Ga uit van de goede grond voor allerlei gewassen en creeer ruimte voor meer lokale vproductiemogelijkheden, juist dat karakter past bij dit gebied waar nu in de zomer fruitstallen langs de weg staan. Wellicht staan de bewoners en grondeigenaren open voor een of meerdere zonnevelden of windmolens in een boomgaard en kan er met een energiecooperatie worden samengewerkt zodat de bewoners zelf hun energie opwekken.
  26-3-2020 17:12:46
 • 10% van het transformatiegebied wordt zonnepark. Dit heeft een zwaar negatief effect op de recreatie in dit deel van Wageningen, en ook de andere waarden in het gebied: leefbaarheid, gezondheid, agrarisch gebruik, beweging, beleving, educatie, rust en dergelijke
  22-3-2020 23:20:20
 • In Wageningen hebben we te maken met een slagenlandschap, met beplanting op de kavelgrenzen; zie de oude kaarten. Lijkt me logisch om deze karakteristieke beplanting op dezelfde manier terug te brengen. Knelpunt is dan wel dat je vanaf de wegen gewoon de kavels op kijkt. Zie het voorstel voor de zogenaamde landschappelijke inpassing van het zonnepark Haarweg: in plaats van met de beplanting het karakteristieke slagenlandschap te volgen wordt de L-vorm van het zonnepark benadrukt met een strakke omzoming van een hek met geschoren hagen, om te voorkomen dat je het zonnepark ziet.
  22-3-2020 21:54:39
 • Voedselbossen zijn een prima plek voor biodiversiteit, maar dan wel met inheemse soorten. Het mogen zeker geen "uitbraak"plekken voor invasieve exoten worden. Een hagenlandschap is een grote verandering in dit gebied en ik vraag me af of ze echt zo hoog moeten worden. Het hoeven geen muren van schaamgroen te worden, dan heb je iets beschamends te verbergen en dat lijkt me niet de bedoeling. Het goed onderhouden van een haag vraagt veel menskracht. Graag vooraf nadenken hoe dit te realiseren. Werkdagen voor het onderwijs zijn wellicht een optie, ook om natuureducatie en bewegen een oppepper te geven, maar kinderen zijn geen arbeidskrachten.
  22-3-2020 17:39:11
 • U tekent een groot transformatiegebied in. Met de hoeveelheid aan functies die u een plek geeft in het transformatiegebied, is een synoniem hiervoor: stadsrand zone of ook wel rommelzone. De westzjde van Wageningen dreigt omgeven te worden door een rommelzone. Ik kan me voorstellen dat er behoefte is aan uiteenlopende functies en er in dat opzichte niet is te ontsnappen aan een stadsrandzone. Maar offer daarbij aub niet het open karakter van het Binnenveld voor op. Beperk het transformatiegebied tot het zuidelijk deel, met de Haarweg als grens. Ten noorden daarvan kunnen mogelijk nog wat heggen worden toegevoegd, maar hoogstens tot een meter hoogte, zeker geen 2-3 meter hoog. Daarmee verdwijnt de openheid. Ook zou het zich slecht verhouden tot de wens voor meer weidevogels in de kern van het Binnenveld. Overigens is het bij het maken van beleid ook nodig om te handhaven. Als er in en vergunning staat dat er een grote hondenkennel aan de Wageningse Afweg (ga eens kijken om te zen wat ik bedoel met rommelzone) er alleen mag komen als er een flinke haag omheen wordt geplant, dan is het verstandig om ook te handhaven. Anders resteert ons de industrieel ogende hondenkennel zonder haag. Op die manier zal nooit een hagenlandschap ontstaan.
  22-3-2020 15:31:06
 • Het terugbrengen van kleinschalige, historische landschapsstructuren als hagen en bossen kan een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit en aan de belevingswaarde van het gebied. Zeker voor dus. Maar dit zijn echt teveel gebruiksfuncties om tussen die hagen in het transformatiegebied te proppen (en dat transformatiegebied bestaat trouwens uit verschillende landschappen met ieder hun eigen waarde, kansen en mogelijkheden, waaraan voorbijgegaan lijkt te worden). Hier moeten dus keuzes worden gemaakt.
  22-3-2020 14:28:47
 • De foto van de Maasheggen is wel misleidend: daar is maar een of een enkele activiteit zichtbaar. In transformatiegebied wil men wel 15 activiteiten mogelijk maken. Dan verrommelt het landschap direct. In de eerste workshops was juist die verrommeling een van de meest gedeelde klachten. Als men hier geen paal en perk stelt aan (vele) activiteiten dan is verrommeling verzekert. De Eng is in feite een slecht voorbeeld: geen uniform landschap, maar verrommelde activiteiten met veel hekjes. Gelukkig zijn hier wel wat paden gekomen de laatste jaren.
  21-3-2020 22:21:39
 • Hoewel tiny houses een mooi concept is; het is weggelegd voor slechts enkelen met goedgevulde beurs. Natuur voor de elite. Liever kijken naar waar iedereen van profiteert in dit gebied. Voedselbos en zonnevelden zíjn mooie ideeen. Zonneveld; maak toegankelijk voor educatie (zie ook precisie recreatie)
  21-3-2020 18:13:51
 • Er wordt teruggegrepen op een hagenstructuur die er 100 jaar geleden ook was. Waarom deze situatie? Het lijkt wat gezocht omdat een haag veelal gebruikt wordt om (lelijke) zonneparken toch enigszins landschappelijk in te passen. De huidige openheid in het landschap waardeer ik juist enorm, ik ben er dan ook geen voorstander van een groot deel van dit gebied met (hoge) hagen vol te zetten. De notitie geeft (nog) niet aan waar (of in welke delen) de functies zouden kunnen landen. Zoals ik het nu lees is hiermee het hele gebied 'vogelvrij'. Hoe gaat er gestuurd worden en wat is het afwegingskader om functies qua omvang en locatie toe te staan? Mijn angst is dat we met de vele functies in een relatief klein transformatiegebied een verrommeld gebied overhouden. De hoge zonne energie ambitie heeft een enorme impact op dit gebied en op de leefomgeving van de Wageningers. Op basis van de eerste bijeenkomst heb ik niet het visiebeeld gekregen wat er nu ligt. De uitloopgebieden voor veel inwoners wordt verrommeld en vernield als je alles zo dicht tegen de rand van de woonkernen aan legt. En wat zonne-energie betreft: start met de daken en heb de ambitie om Wageningen in het groen te laten liggen!
  21-3-2020 18:12:01
 • Tijdens de conferentie en de online inspraak hebben we met elkaar afgewogen opties uitgewerkt; ook voor het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Die opties hebben we op de kaart aangegeven. Belangrijke principes die unaniem naar bovenkwamen: • Er zijn bruikbare opties in het gehele buitengebied; gebruik die • Zonnepanelen zo ver mogelijk van de stadrand af en uit het zicht. • Voorkom verommeling van gebieden die nu nog prachtig zijn (tevens ook de bijdrage van Prof. Adriaan Geuze aan de 1e conferentie). • Grote en ook doorlopende wandel en fietspaden met onderlinge verbindingen zonder daarvoor gebieden uit te zonderen • Zoek ook naar opties voor energietransitie buiten het te kleine buitengebied van Wageningen De uitkomsten van de gebiedsconferentie en online inspraak zijn echter totaal genegeerd. Als deze notitie al relatie heeft met de inspraak resultaten dan is het door de principes om te draaien om zoveel mogelijk ellende en schade te maken. Het is een rampscenario waarbij zonder afweging en onderbouwing de burgers voor recreatie, beweging worden opgesloten in de stad en de kleine westrand ervan. Lelijk uitzicht en gebiedsverrommeling worden niet genoemd maar wel maximaal gemaakt. En zonder goede reden worden plots grote delen van het buitengebied niet meer overwogen voor zonnepanelen zoals oosten, zuiden en het gebied verder het Binneveld in. Dat zijn nu juist de plekken waar uitzicht schade veel minder is, en deels al wel verommeling is. De zeer onlogische keuzes zijn verstopt in hippe woorden als “transformatiezone” en van geen afweging voorzien. Tot slot een melding van fraude: er is een nooit bestaande (hagen) kaart op de computer geconstrueerd om naar een uitkomst toe te kunnen werken. Daar bovenop is ook nog eens op voorhand een gebiedsgrens gezet die niet was afgesproken. Kennelijk omdat de door de makers gewenste uitkomst er ondanks het computer frauderen niet voldoende kon komen. Deze notitie moet echt totaal opnieuw worden gemaakt.
  21-3-2020 10:48:43
 • Iets meer van 400 ha is niet zo veel en er liggen veel wensen voor dat gebied. Ik ben er niet voor om hier nog meer bouwlocaties uit te geven (ook niet voor tiny houses, die op termijn natuurlijk steeds groter worden - zie de vakantieparken en zie de nieuwe omgevingswet, die veel meer vrij laat), tenzij dat de enige manier is om ontwikkelingen in het gebied te financieren, maar zorg dan dat je de hoofdprijs vraagt voor de grond. Grond onttrekken aan de landbouw is dure business in het Binnenveld, minstens €100.000 per hectare. Bovendien zijn er in het gebied nog een aantal vitale landbouwbedrijven. Die zou je moeten willen houden. Doe daar alsjeblieft een uitspraak over in dit document. Denken dat alle ontwikkelingen gefinancierd kunnen worden vanuit energieopwek is onrealistisch. Wel realistisch om er van uit te gaan dat €0,50 per opgewekte MWh beschikbaar kan komen. Dat zijn middelen bedoeld ter compensatie van de direct omwonenden, van een gebiedsfonds voor de lokale gemeenschap, waar dan ook de lokale gemeenschap zeggenschap over heeft. Het is zeker niet de bedoeling dat dat middelen zijn voor de gemeente om over te beschikken. Dan is er geen sprake van een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Een gebiedsplan maken lijkt me prima. Als er zoveel functies in een relatief klein gebied gerealiseerd moeten worden, dan is er een groot risico op verrommeling (al mag je dat woord kennelijk niet meer gebruiken). Daar moet scherp op gewaakt worden. De uitvoering ervan kan afhankelijk zijn van wanneer agrarische gronden vrijkomen. Voor grootschalige opwekprojecten zou je de grondopbrengst moeten socialiseren over de Wageningse grondeigenaren in het zuidelijke Binnenveld, zodat niet slecht één of twee grondeigenaren de hoofdprijs krijgen. Dus echt met iedereen om de tafel om de optimale plekken te vinden en daar een goed onderhandelingsproces van maken, zodat niemand zich aan het eind benadeeld voelt en iedereen de uitkomst kan accepteren.
  20-3-2020 10:18:37
 • Iiets meer van 400 ha is niet zo veel en er liggen veel wensen voor dat gebied. Ik ben er niet voor om hier nog meer bouwlocaties uit te geven (ook niet voor tiny houses, die op termijn natuurlijk steeds groter worden - zie de vakantieparken en zie de nieuwe omgevingswet, die veel meer vrij laat), tenzij dat de enige manier is om ontwikkelingen in het gebied te financieren, maar zorg dan dat je de hoofdprijs vraagt voor de grond. Grond onttrekken aan de landbouw is dure business in het Binnenveld, minstens €100.000 per hectare. Bovendien zijn er in het gebied nog een aantal vitale landbouwbedrijven. Die zou je moeten willen houden. Doe daar alsjeblieft een uitspraak over in dit document. Denken dat alle ontwikkelingen gefinancierd kunnen worden vanuit energieopwek is onrealistisch. Wel realistisch om er van uit te gaan dat €0,50 per opgewekte MWh beschikbaar kan komen. Dat zijn middelen bedoeld ter compensatie van de direct omwonenden, van een gebiedsfonds voor de lokale gemeenschap, waar dan ook de lokale gemeenschap zeggenschap over heeft. Het is zeker niet de bedoeling dat dat middelen zijn voor de gemeente om over te beschikken. Dan is er geen sprake van een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Een gebiedsplan maken lijkt me prima. Als er zoveel functies in een relatief klein gebied gerealiseerd moeten worden, dan is er een groot risico op verrommeling (al mag je dat woord kennelijk niet meer gebruiken). Daar moet scherp op gewaakt worden. De uitvoering ervan kan afhankelijk zijn van wanneer agrarische gronden vrijkomen. Voor grootschalige opwekprojecten zou je de grondopbrengst moeten socialiseren over de Wageningse grondeigenaren in het zuidelijke Binnenveld, zodat niet slecht één of twee grondeigenaren de hoofdprijs krijgen. Dus echt met iedereen om de tafel om de optimale plekken te vinden en daar een goed onderhandelingsproces van maken, zodat niemand zich aan het eind benadeeld voelt en iedereen de uitkomst kan accepteren.
  20-3-2020 10:17:59
 • @Voedselbossen: Super dat hier expliciet ruimte wordt gegeven aan voedselbossen. Het is gunstig om hier sterk op in te zetten, door een mozaïeklandschap te creëren met percelen voedselbos, glooiende voedselbosranden en kleine open gedeeltes. Namelijk: hoe meer bomen hoe meer bijdrage aan de klimaat-, voedsel-, water- en ecologische uitdagingen van deze tijd. Bijv: Hoe meer gelaagd een ecosysteem is, hoe efficiënter het de energie van de zon kan oogsten, en hoe meer leefruimte er is voor biodiversiteit. Voedselbossen geven invulling aan een heleboel beleidsspeerpunten: - lokaal, duurzaam, gezond voedsel, - natuurlijke non-food grondstoffen (denk aan bouwhout, vezels, harsen, verfstoffen etc), - natuurwaarde en biodiversiteit, - landschappelijke en recreatieve waarde; - sociale cohesie, mensen verbinden met de natuur, met elkaar, met hun eten en de producenten ervan; - energiebesparing (een voedselbos kan fossielvrij voedsel produceren en heeft sowieso heel lage externe inputs nodig) - en energieopwekking (biomassa-oogst, in de toekomst, als er voldoende productiecapaciteit in het systeem is opgebouwd, en dan oogst van maximaal de jaarlijkse natuurlijke bijgroei. Dit is hoe we van oorsprong aan onze brandstoffen komen). Naast de voedselproductie is het interessant om ook vast na te denken over hoe en waar je ruimte gaat creëren voor lokale opslag, verwerking, en ambachten die hieraan verwant zijn. Het kan een levendig, sociaal en economisch leefbaar landschap worden. Lees ter inspiratie ook het boek "zaaien met toekomst" van C. en P. Hervé-Gruyer, met name de hoofdstukken over voedselbos, low-energy-landbouw en nieuwe regionale sociale structuren met kleinschalige, grondgebonden bedrijvigheid. En vanuit de Green Deal voedselbossen is er een factsheet in ontwikkeling voor gemeentes. Houdt deze in de gaten. @Tiny houses: Super dat er ruimte wordt geschapen om werken aan lokaal voedsel en natuur te combineren met low-impact wonen. Ik zou graag de nadruk zien op: ecologisch bouwen met natuurlijke materialen, energieneutraal of zelfs energiepositief. In omvang variërend van tiny tot iets minder tiny, zolang het toestaan om hier te wonen expliciet gekoppeld is aan het beheer van de natuur/voedselbos. @ zonnevelden: blijf daarmee WEG van het land dat nog vrij is! Leg panelen op bestaande gebouwen en infrastructuur, bouw het in in vangrails, asfalt, dijken enz, maar laat de grond optimaal begroeien door biodiverse, gelaagde ecosystemen die zorgen voor ons voedsel, zuurstof, water en geschikte levensomstandigheden. "We kunnen niet anders!"
  18-3-2020 15:43:33
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren