Uitwerking biodiversiteit: extra ecologische verbindingen via Nergana

 • Aantal keer bekeken 54
 • Terug

We werken al jaren aan de noordelijke ecologische verbindingszone en daar willen we mee doorgaan.

Afbeelding3tekst

We zien mogelijkheden om een extra tak te maken in noordelijke richting langs een historische waterloop en Nergena. In dat geval zullen we met Ede overleggen over de invulling van deze extra tak.

Bekenatlasveluwe

Op deze uitsnede uit Beken Atlas Veluwe is het historische verloop van een watergang langs Nergena te zien 

Kunt u zich vinden in het voorstel van de extra tak en hebt u voorstellen voor de uitvoering?

Terug

Deel

Reacties

 • Een extra tak naar het noorden lijkt op zich een goed idee. Maar het heeft geen waarde en functie als de ecologische verbindingszone vanaf de proefboerderij aan de Kielekampsteeg tot aan de Dijkgraaf (waar de tak naar het noorden gaat?) minimaal is uitgevoerd. Het gaat daar om de gronden van de WUR, waar de zone uitgevoerd is in de vorm van een grasrand of een akkerrand. Nergens zijn daar bijv. houtige elementen aanwezig, terwijl die wel essentieel zijn voor een goed functioneren van een ecologische verbindingszone.
  31-3-2020 9:50:36
 • Ik kan het voorstel voor een extra tak aan de verbindingszone Wageningen-Noord nu niet beoordelen omdat de inhoudelijke ecologische onderbouwing ontbreekt. Het voorstel komt voor mij nu nogal uit de lucht vallen. Waarom wil de gemeente deze extra tak? Wat wil de gemeente hiermee bereiken? Wat is het doel/ zijn de doelen? Kan goed zijn dat het een prima idee is, maar dan goed om dit idee te onderbouwen, in ieder geval ook ecologisch. Ander punt: op de bovenstaande kaart wijkt de huidige verbindingszone vanuit het westen gezien vanaf de Dijkgraaf af naar het noorden. De huidige verbindingszone ten oosten van de Dijkgraaf is niet aangegeven. Lijkt er nu op dat de extra verbinding een gedeeltelijke vervanging is voor het oostelijk deel van de verbindingszone Wageningen-Noord. Mocht dit het geval zijn , dan ben ik daar geen voorstander van. Ik hoop dat het bovenstaande (alternatief voor deel huidige zone) niet klopt. Wat betreft voorstellen voor de uitvoering lijkt het me goed als er eerst duidelijkheid komt over reden(en) voor deze extra tak en deze mogelijkheid ook nog inhoudelijk kan worden besproken. Daarnaast sluit ik aan bij de opmerking van Raoul dat het goed zou zijn als eerst de huidige verbinding daadwerkelijk in zijn geheel zou worden aangelegd/ uitgevoerd. Dit is tot nu toe slechts voor een relatief klein gedeelte het geval. De huidige verbindingszone langs Kielekampsteeg en Plassteeg is geen serieuze verbinding. De Wageningse natuurorganisaties hebben zich vanaf eind jaren 90 ingezet om de verbindingszone op de kaart te krijgen, onder meer door een inrichtingsvoorstel op te stellen voor de verbindingszone. Het zou mooi zijn als de gemeente zich hard zou maken om deze verbinding te realiseren, onder meer door serieus in overleg te gaan met de WUR hierover (de verbinding loopt voor een belangrijk deel over het terrein van de WUR). Ronald Busman, namens het Wagenings Milieu Overleg
  22-3-2020 23:00:26
 • Eens met degenen die stellen: maak dan wel werk van beide verbindingszones. De situatie dreigt dat geen van beide iets wordt. Is er goed nagedacht bij het intekenen van de extra lijn?.Aan de westzijde loopt de lijn rond de Binnenveldse Hooilanden en het laatste stuk zelfs middendoor het natuurgebied, over het geplande wandelpad. Opmerkelijk.
  22-3-2020 15:39:52
 • Prima idee, een extra tak. Maar voer deze dan ook daadwerkelijk uit, en versterk de bestaande verbindingszone
  22-3-2020 14:18:33
 • De ambitie voor het realiseren van een noordelijk ecologische verbindingszone bestaat al heel lang, maar de uitwerking en realisatie daarvan laat al bijna net zo lang op zich wachten. Het is dus van belang om de ambitie concreet te maken en ook beleid te formuleren en te realiseren waarmee de ecologische verbinding ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Neem bv. de huidige "verbindingszone langs de Kielekmapsteeg. Op papier heeft die de bestemming natuur. In praktijk is het een diepe ontwateringssloot en een strak gemaaid grasland en dus niet een strook die functioneert als ecologische verbinding.
  22-3-2020 12:37:43
 • Goed plan, alleen laat het een extra tak zijn en niet een vaag alternatief wat gebruikt wordt door gemeente en WUR om noordelijke ecologische verbinding in Wageningen helemaal te laten vallen. Je loopt het gevaar dat er uiteindelijk noch in Wageningen noch in Ede iets gebeurt...
  21-3-2020 12:14:18
 • Prima idee zo’n extra tak. Maak hem dan ook robuust en breed. Noordelijke verbindingszone tussen Binnenveld en Veluwe kan ook veel robuuster. Waarom niet minstens 100 meter breed? Ga daarvoor aan de slag met WUR. Niet dat zuinige strookje langs de noordelijke inprikker maar een robuuste verbindingszone. WUR noemt zichzelf toch de groenste universiteit. Boter bij de vis! Daarlangs aantrekkelijke fiets/wandelroute.
  14-3-2020 17:36:26
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren