Pagina's uit het veld

Op deze pagina geven we een overzicht van sites die over het buitengebied van de gemeente gaan. We hebben sites geselecteerd met gebiedsgerichte activiteiten of gebiedsgerichte informatie. Commerciële organisaties nemen we op als ze duidelijk ‘met het gebied interacteren’ en publieksgericht zijn.
4-12-2019

De Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld zet zich met boeren en burgers in voor een mooi Binnenveld. De ANV wil zich sterk maken voor een goed beheer van natuur en landschap. De vereniging wil de...

4-12-2019

Kennis, draagvlak en mensen zijn de belangrijkste pijlers van het werk van De Vlinderstichting. Het uiteindelijke doel: meer vlinders dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.

2-12-2019

De fietsersbond Wageningen heeft een kerngroep, zeg maar het bestuur van afdeling Wageningen.Deze houdt zich vooral bezig met het kritisch volgen, adviseren en becommentariëren van fietsbeleid van de ...

13-11-2019

Foodvalley is wereldberoemd om de innovatieve agrokennis. Maar hoe staat het met de eigen agrarische sector? Regio Foodvalley als proeftuin van de wereld, dat is de ambitie. Agrarische bedrijven zijn ...

6-11-2019

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied aan de rand van Wageningen en op de westflank van de Veluwse stuwwal. De Eng kenmerkt zich door een glooiend landschap, waardevolle cultuurhistorische element...

5-9-2019

De premium kwaliteit, bij voorkeur rauwe, niet afgeroomde verse melk wordt veehoudergebonden en rasspecifiek verwerkt. Ras en gras, waarbij je het wat ons betreft ook mag omdraaien naar gras en ras, b...

5-9-2019

Op een schitterende locatie midden tussen de akkers naast de campus van Wageningen Universiteit ligt zorgboerderij de Hoge Born. Wij bieden een mooie plek voor mensen die dagbesteding, activerend werk...

5-9-2019

De truffelgaard is gelegen op de oude kwekerij van Landgoed Oranje Nassau’s Oord, omringd door een majesteitelijke bosrand en gelegen naast het paradijselijke Renkumse Beekdal. De mooiste plek voor d...

4-9-2019

In Wageningen aan de Generaal Foulkesweg is de Vitens drinkwaterlocatie gevestigd. Op deze locatie staat een watertoren. Er liggen twee waterkelders, waarin het schone drinkwater is opgeslagen. Om ook...

4-9-2019

De Stichting Arboretum Oostereng (SAO) zorgt voor het beheer van het arboretum. Statutair doel is: “Het herstel, de instandhouding en het aantrekkelijk maken van het ecologische Arboretum Oostereng e...

4-9-2019

Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord, dat is wonen op een plek met geschiedenis. Die geschiedenis is overal voelbaar. In het statige gebouw. Op het prachtige uitgestrekte landgoed. In de verhalen. Konin...

4-9-2019

Zoek je een leuke manege in de buurt van Wageningen, ook goed bereikbaar vanuit Bennekom en Ede, neem dan een kijkje op deze site. Op deze manege zijn shetlanders, pony's en paarden te vinden, oftewel...

4-9-2019

Wandelend of fietsend in de bossen op de Wageningse Berg, kun je zo maar tussen het loof van de bomen door wijnstokken zien. Verrassend dat hier een wijngaard is! Het Wagenings Wijngoed ligt op Landgo...

4-9-2019

Via onze website informeren wij u over onze koeien en ons vlees. Ons streven is om de beste kwaliteit te leveren voor een eerlijke prijs. Wij vinden het ook erg belangrijk dat onze koeien het goed heb...

4-9-2019

Pluktuin en Kwekerij Bloemrijk Kwekerij Bloemrijk teelt meer dan 500 soorten biologische bloemen. In de pluktuin kunt u zelf een prachtig boeket samenstellen.Daarnaast bieden wij een begeleide werkple...

4-9-2019

Groentekwekerij De Nieuwe Ronde. Op 2 prachtige lokaties op de Wageningse Eng liggen de akkers van De Nieuwe Ronde. Aan de Oude Diedenweg, tegen de bosrand van Wageningen-Hoog, gerund door tuinder Kla...

4-9-2019

De Korenschoof is een kleine stichting die op de Wageningse Eng graan teelt voor het maken van écht Wagenings bier: Ons Bier. Wij verbouwen gerst, rogge en andere granen op de Wageningse Eng zonder ge...

4-9-2019

Profiteer van onze jarenlange ervaring in het bijenhouden. Wij bieden hoogstaande kwaliteit imker- en bijenproducten. Wij geven bovendien graag advies. Over imkerbenodigdheden of het bijenhouden algem...

3-9-2019

Gelders Arcadië is een gebied met een bijzondere cultuurhistorie. Er liggen meer dan 100 buitenplaatsen en landgoederen in dit gebied dat bestaat uit de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en ...

3-9-2019

Door samenwerking creëren we samenhang op de Veluwe en inspireren we elkaar voor een mooiere en aantrekkelijke Veluwe!

3-9-2019

Platform Water Vallei en Eem. Door samenwerken het waterbeheer optimaliseren

3-9-2019

Onze doelstellingen zijn: Behoud en verdere ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Wageningen en de daarmee verband houdende gebieden van de buurgemeenten. Stimuleren en ondersteunen van ...

3-9-2019

GREBBELINIE: MEER DAN 40 KILOMETER MILITAIR ERFGOED IN DE GELDERSE VALLEI

3-9-2019

Foodvalley is the primary knowledge-intensive agrifood ecosystem in the Netherlands

3-9-2019

Wageningen Goed op Weg (WGoW) is een coalitie van belangenorganisaties en onafhankelijke burgers die Wageningen duurzaam bereikbaar wil maken.

3-9-2019

De Stichting Mooi Binnenveld komt voort uit een initiatief van de Vereniging Mooi Wageningen. De stichting wil de volgende doelen realiseren: Aankoop en beheer van natuurgrond in het Binnenveld in een...

3-9-2019

Handen ineen. Diverse groene organisaties in Wageningen vinden dat het nog veel groener kan. Bijvoorbeeld rondom het maaibeleid en het bevorderen van biodiversiteit op groenstroken. De gemeente wil gr...

3-9-2019

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied, met steden als Veenendaal...

3-9-2019

Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp beoogt het landgoed in zijn huidige staat te behouden.

3-9-2019

Wij willen een goede woon- en leefomgeving zonder Campusroute!

3-9-2019

De SWE streeft er naar de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Eng te behouden en waar mogelijk te versterken.

3-9-2019

Wageningen Woont Duurzaam wil u inspireren om in en rond het huis spaarzaam om te gaan met energie en zoveel mogelijk van uw energiebehoefte duurzaam op te wekken of in te kopen.

3-9-2019

Wageningen Werkt Duurzaam is opgericht voor en door ondernemers die duurzaam willen ondernemen.

3-9-2019

Kaart met lokale voedselproductie

3-9-2019

Duurzaam eten en voedselproductie staan centraal in deze Wageningse duurzaamheidssite.

3-9-2019

Het project zonnepark-Haarweg

3-9-2019

Wageningen duurzaam opgewekt wil woningeigenaren, bedrijven en instellingen inspireren om zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken of duurzaam in te kopen.

3-9-2019

Samen op weg naar klimaatneutraal Wageningen.Doe mee! Lees hier hoe.

3-9-2019

Ppauw is een vrijplaats voor ecologische experimenten. Het is onze uitdaging om met een passende ecologische voetafdruk te leven. Ppauw bevindt zich letterlijk op de rafelrand van Wageningen. Rafelran...