De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

19 Verbindingen tussen stad en land

19Verbindenstadenlan...

Het buitengebied hoort bij de stad. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:

We zien kansen om het buitengebied meer te verbinden met de stad. Door bijvoorbeeld een jaarlijks oogstfeest te organiseren voor het hele buitengebied, door voedselbossen mogelijk te maken, door het buitengebied meer wandelvriendelijk in te richten. Maar ook door wandelpaden te maken die beginnen in de stad, en doorlopen in het buitengebied. We zien kansen voor meer samenwerking met boeren, als producenten van voedsel voor de stad maar ook als leveranciers van diensten zoals zonne-energie. We vinden het belangrijk dat gebruikers van het buitengebied rekening houden met de bewoners, boeren en met elkaar. Daarom willen we meer voorlichting, want vanuit kennis kan begrip volgen.

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen…

Deel

Reacties

 • Ten noorden en ten westen van Wageningen zijn er te weinig klompenpaden, wandelpaden en fietspaden.
  12-1-2020 22:57:35
 • Maak/houd de grenzen/overgangen tussen bebouwde kom en buitengebied zacht (geen harde infra of zonnevelden), zodat je makkelijk het groene buitengebied inloopt of fietst. Dat bevordert bewegen, spelen en ontspannen in de directe leefomgeving. Rond Noordwest is ruimte voor een klompenpad en een speelweide. Breng de natuur dichter naar en langs de woonwijken. Vorm meer verharde wegen om tot onverhard en zorg voor bloemrijke bermen.
  12-1-2020 15:47:57
 • Implementeer de lang gekoesterde wens van de gemeente Wageningen (structuurvisie 2030) om Bruil uit te plaatsen en richt het vrijkomende gebied integraal in met recreatieve functies. Daarmee wordt een ideale verbinding gecreerd tussen de stad en de uiterwaarden die niet landschappelijk is ontsierd met torenhoge silo's. Bovendien wordt hiermee het zuidelijk daarvan gelegen Natura 2000 gebied ontzien en kan de evt. realisatie van een zwemplas die nu in het kader van het Grebbedijkproces wordt onderzocht hier ook een plaats krijgen. Hiermee concentreren we de recreatie direct ten zuiden van de haven op de plek die het dichtst bij de stad ligt en daarmee een prachtige verbinding vormt met de uiterwaarden.
  12-1-2020 13:51:33
 • Behoud en ontwikkel aantrekkelijke groene langzaam verkeer routes tussen stad en buitengebied. Doorgaand autoverkeer via hoofdroutes en investeer in veilige oversteken voor langzaam verkeer.
  11-1-2020 14:56:05
 • Voor bezoekers uit het zuiden, die via het Lexkesveer komen, vormt de Veerdam de toegangspoort tot Wageningen. De Veerdam vormt een belangrijke ader voor recreatief en toeristisch verkeer. Lexkesveer Natuurbeheer, gevestigd aan de Veerdam 2, kan en wil een rol vervullen als gastheer om bezoekers te verwelkomen, mits hiervoor planologische mogelijkheden worden geboden. Dit gastheerschap sluit aan bij de rol die het bedrijf tot 1944 speelde, toen er op het bedrijf nog een pension-hotel aanwezig was. Het pension werd indertijd vooral gebruikt door kunstenaars (Ben van Londen b.v.) en wetenschappers van de toenmalige Landbouw Hogeschool.
  10-1-2020 10:41:59
 • Ria
  Het zou fijn zijn als de hele Grebbedijk autovrij wordt gemaakt. Waarom niet voor de bedrijven aan de kant van het water een apart stuk dijk creëren waar geladen en gelost kan worden? Veel recreanten zien wij gebruik maken van de Dijk en dat botst met het zware vrachtverkeer met veel bijna ongelukken. Het stukje Nude richting Gamma kan dan één mooi geheel vormen van stad tot aan de Blauwe Kamer.
  8-1-2020 15:11:43
 • Eens. Het buitengebied is de groene long voor Wageningers. Voor recreatie, sport, ontspanning, etc. Door verkeer te gast te laten zijn, of (doorgaand) verkeer te ontmoedigen/blokkeren, met het introduceren van alleen bestemmingsverkeer in de buitengebieden/stilte gebieden, door de wegen in te richten op wandelaars en niet op auto's (vb Veensteeg in het binnenveld) met voldoende parkeermogelijkheden aan de randen van het gebied (bij de WUR of bij de Nude), het Binnenveld toegankelijker maken door aanleg van wandelpaden en fietspaden, met een verbod voor niet bestemmingsverkeer (agrariers en bewoners moeten natuurlijk nog wel, met gepaste snelheid, hun percelen kunnen bereiken).
  3-1-2020 9:06:02
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222