De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

18 Nieuwe natuur en Tiny Houses

18Wageningsnatuurnet...

Er zijn diverse initiatieven om met kleine huisjes nieuwe natuur te ontwikkelen in Nederland. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:

We vinden dit goede initiatieven. Een mooie kans om met kleine huisjes nieuwe natuur mogelijk te maken. We zien bijvoorbeeld kansen op de oude vuilnisbelt en de oude golfbaan, of langs de dijk en bij de haven. Zolang er maar geen huidige natuur voor wordt opgeofferd. En de nieuwe natuur ook toegankelijk wordt voor andere inwoners.

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen…

Deel

Reacties

 • Han
  Tiny houses zijn gewoon huizen. Daar zit geen verschil in. Vaak verrommelen ze het landschap. Er mag best wat bebouwing in het buitengebied worden toegestaan maar dan gewoon reguliere
  13-1-2020 7:41:41
 • Er is op een aantal plaatsen wat geexperimenteerd met de Tiny Houses, o.a. in Almere. Op zich best wel leuk, om het op zijn bouwkundige en installatietechnische merites te kunnen beoordelen. Maar wat een beetje uit het zicht wordt verloren is het doel en de kosten. Het bouwen van een tiny house kost al gauw 70.000 euro en dan heb je ook nog een stukje grond nodig van al gauw 150 m2, en dat kost dus opnieuw dat bedrag. Het wordt dus al snel veel te kostbaar. Daardoor eindigt dit in noodoplossingen en stapelconstructies. Dat wil je echt niet overal.
  12-1-2020 20:17:51
 • Het begrip Tiny house is naar mijn idee te breed neergezet. Ik zou het opsplitsen in: a. Tiny house gemeenschappen: kleine huishoudens de mogelijkheid bieden in de stad te wonen op beperkte grond. (in de visie voor het buitengebied niet relevant) b. Nature tiny houses: Klimaatneutrale losse houses waar flora en fauna voor economische groei en klassieke welvaart gaat. Ik vind deze 2e vorm een toegevoegde waarde in onze gemeente waar goed nagedacht moet worden. Hoe creëer je nieuwe natuur (dus niet in bestaande natuurgebieden zoals de uiterwaarden) en maak je een nieuwe woonvorm op een verantwoorde manier met respect voor de natuur en het milieu. Dit zou op kleine schaal een mooie toevoeging kunnen zijn van bestaande vormen mits hier duidelijk beleid voor gemaakt wordt zodat kernwaarden zoals o.m. natuurbehoud en ontwikkeling, geborgd worden. Bv. In buitengebieden waar nu eenzijdige natuur is zoals boeren graslanden.
  12-1-2020 19:41:30
 • - Tiny huisjes in de uiterwaarden zullen leiden tot een grotere gebruiksintensiteit wat zeker in de uiterwaarden ten oosten van de Veerdam tot Renkum niet gewenst is, daar juist dit gebied door zijn ligging in de luwte tot op heden nog redelijk maagdelijk is gebleven. M.a.w. laat het zoals het nu is.

 - De uiterwaarden ten westen van de Veerdam zijn door het gebruik van de voetpaden en door het uitlaten van vaak loslopende honden nu al te veel belast. 
Hoewel Staatbosbeheer het niet aangelijnd lopen van honden verboden heeft, wordt dit niet gehandhaafd. Ook rijden er regelmatig fietsers/mountainbikers dwars door deze uiterwaarden. Ook hier is: hoe minder gebruiksintensiteit door de mens, des te beter het is voor de natuur. 

- Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn tiny huisjes in de open uiterwaarden niet gewenst. Het zal het karakter van de open uiterwaarden aantasten. 

- Tiny huisjes in de uiterwaarden staan haaks op de doelstelling ‘ruimte voor de rivier’.

 - Tiny huisjes inzetten voor de natuur zal waarschijnlijk negatief voor de bestaande natuur uitpakken. Laat de natuur zichzelf ontwikkelen met zo min mogelijke belasting door de mens. 

- Stilte hoort ook bij de kernopgave in de natuur, wat op gespannen voet zal staan met tiny huisjes in de natuur. Kortom laat deze schaarse prachtige open uiterwaarden zoals het nu is, ook omdat de ligging van deze uiterwaarden zelfs voor nederlandse begrippen zeer uniek is.
  12-1-2020 6:46:57
 • Vrijplaatsen op verborgen plekken evt (tijdelijk) aan stadsranden. Tiny house is vorm van wonen waarbij het ruimtebeslag niet ten koste moet gaan van kwaliteit buitengebied.
  11-1-2020 14:51:39
 • Tiny houses lijkt een beetje een modeverschijnsel. Het zou beter zijn om met elkaar na te denken over combinaties van nieuwe natuur met verdienmodellen in brede zin. Dit kunnen tiny houses zijn of andere vormen van permanente of tijdelijke, kleinschalige, duurzame woon- en verblijfsvormen. Het gaat er om dat er op basis van maatwerk er een of meerdere verdienmodellen ontwikkeld worden die de nieuwe natuur en het beheer er van mogelijk maken. Lexkesveer Natuurbeheer Vof heeft een groot deel van haar agrarische gronden in de Renkumse Benedenwaard al omgezet in natuur, maar er zijn nog mogelijkheden om meer natuurwaarden te realiseren op het bedrijf, mits dit ondersteund wordt met nieuwe verdienmogelijkheden en planologische ruimte om de aanwezige agrarische bebouwing te mogen herbestemmen.
  10-1-2020 10:41:01
 • Tiny Houses hebben inderdaad weinig met natuur te maken. Mede daarom moet je ze ook nooit toestaan binnen het natuurnetwerk. Kansen liggen er misschien op locatie waar agrarische bebouwing vrijkomt. Meerdere Tiny Houses kunnen daar dan worden geplaatst gecombineerd met landschapsversterking. Andere mogelijkheid is om een gedeelte van een nieuwbouwlocatie hiervoor de bestemmen.
  6-1-2020 10:14:46
 • Volledig met Dick eens. Dat gesteld, eventueel enkele, verspreide tiny houses, ter ondersteuning van recreatief gebruik in de vorm van B&B faciliteiten in het Wageningsche buitengebied, zie ik nog wel zitten. Dit om wandelaars en natuurliefhebbers te kunnen laten genieten van de schoonheid van het buitengebied middels aanbod van overnachtingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld bij boeren op het erf. Niet door klusters/gemeenschappen met tiny houses toe te staan in de natuur, want dan wordt het gewoon woningbouw, maar dan met kleine huizen. En dat heeft weinig toegevoegde waarde voor de natuur en de ontwikkeling van recreatief gebruik/voorzieningen in het buitengebied.
  3-1-2020 8:52:38
 • Een beetje uit de lucht gegrepen, zoals veel van de praatmee onderwerpen. Je kunt dit toch gewoon in de reguliere bouwvoorzieningen meenemen. Tiny houses hebben niets met de natuur te maken laat staan met het maken van natuur. Ik kan dit niet volgen.
  28-12-2019 13:03:47
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222