De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

11 Afsluiten van plattelandswegen voor doorgaand autoverkeer?

11wegen

We willen de kleinere wegen in het buitengebied zo aantrekkelijk en veilig mogelijk maken voor fietsers. Dat kan door deze wegen af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Op bijgaande kaart zijn met een rode kleur de doorgaande wegen aangegeven waar auto’s moeten kunnen blijven. Op alle wegen die in zwart zijn aangegeven is doorgaand autoverkeer niet per se nodig. Die wegen zouden we kunnen afsluiten voor doorgaand autoverkeer.

Welke kansen en bedreigingen ziet u voor het afsluiten?

Deel

Reacties

 • Ik vind het afsluiten van de Geertjesweg in het bos niet nodig. Parallel hieraan loopt een prima fietspad door het bos . Als ouderen op bezoek naar het Oranje Nassau Oord (N.B. Gemeentelijke Wageningen) willen, moet je dan helemaal door Renkum rijden. Dit is voor de bewoners van Renkum en het milieu geen goede oplossing.
  12-1-2020 21:49:22
 • Zoals ik al bij recreatie noemde: De Grebbedijk zou autovrij moeten worden (m.u.v. bestemmingsverkeer), zodat er geen verbreding van de dijk nodig is met aparte lager gelegen fiets/wandelpaden, zoals nu de plannen zijn. Dit wordt te veel asfalt mijns inziens.
  12-1-2020 21:04:44
 • Wegen in buitengebied domweg afsluiten voor autoverkeer is niet wenselijk. Wel om het veiliger te maken voor fietsers en wandelaars. Meer wegen fietsstraten maken waar geen apart fietspad naast ligt, zorgt ervoor dat ieder met gepaste snelheid iedere bestemming kan bereiken.
  12-1-2020 17:35:45
 • Wegen in buitengebied domweg afsluiten voor autoverkeer is niet wenselijk. Wel om het veiliger te maken voor fietsers en wandelaars. Meer wegen fietsstraten maken waar geen apart fietspad naast ligt, zorgt ervoor dat ieder met gepaste snelheid iedere bestemming kan bereiken.
  12-1-2020 17:35:19
 • De keyenbergseweg afsluiten is kapitaalvernietiging van alle maatregelen die daar al zijn genomen en zorgt voor nog meer verkeer over de diedenweg die ook nog meer km moet afleggen (= meer uitstoot). soms is de kortste weg gewoon de beste. voor het overige kan ik er wel in meegaan
  12-1-2020 12:27:12
 • Ik ben het eens met het voorstel om kleinere wegen aantrekkelijk te maken voor fietsers en doorgaand verkeer te weren. Er wordt soms heel hard gereden (veel harder dan de toegestane 60 km/u, wat op zich al best hard is op deze wegen). Dus meer wegen afsluiten voor doorgaand verkeer en snelheid verlagen, zal dit veiliger en aantrekkelijker maken voor fietsers, maar nog steeds toegankelijk voor bewoners en recreanten. Verder eens met Rogier. De spits duurt echt heel kort en extra reistijd is beperkt; kleine aanpassingen in huidige wegen, zal dit al verder kunnen reduceren.
  12-1-2020 11:15:12
 • Doorgaand auto verkeer alleen over hoofdwegen, sluipverkeer tegengaan. Bijvoorbeeld door op enkele plekken een knip aan te brengen die voor aanwonenden overkomelijk is. Eens dat de stroken betonsteen nu teveel geluidsoverlast geven. Niet denken in meer asfalt maar bredere mobiliteitsoplossingen. En als je toch de auto neemt iets meer geduld opbrengen in de spits.
  11-1-2020 14:26:54
 • Helemaal eens met Jodocus. Ik heb nog wel een toevoeging. Tot nu toe is er nog niet aan parkeerplaatsen gedacht in het Binnenveld zoals bijvoorbeeld bij de hooilanden die nu worden aangelegd. Nu staan auto´s in de bermen half op de weg geparkeerd....
  10-1-2020 17:20:41
 • Zoals gebruikelijk in dit land zijn er vele meningen en graag voeg ik hieraan nog een ander aspect aan toe. Graag de mogelijkheid tot het doorrijden van het buitengebied open houden voor bijv. recreatief autoverkeer. Ja, u leest dit goed! Als vrijwilliger rij ik regelmatig met slecht mobiele mensen, waaronder veel ouderen, recreatief en LEGAAL door met name het Binnenveld en langs de Eng. Ik zou het genieten van deze mensen tijdens zo'n tochtje niet graag willen missen en zij beslist ook niet. Niet iedereen kan nog een fiets of e-bike besturen. En ook zij mogen toch recreëren ? Zolang dit mogelijk is zal ik dit blijven doen en hoop daarbij op gezond verstand en tolerantie van mensen met een extreme mening in deze.
  10-1-2020 15:10:36
 • Door zogenaamde sluiproutes af te sluiten, verplaats je het probleem van de ene weg naar de andere.Het verkeer neemt dan toe op een andere weg en zo zadel je andere omwonende met extra verkeer voor hun huis langs. Aller eerst veroorzaakt de gemeente zelf deze verkeersproblemen door de WUR maar uit te laten breiden ( nu aan beide zijde van de Mansholtlaan), voor commerciële doeleinden. Er worden nu fietswegen aangelegd(spreek nu over Grintweg) om omwonenden te gemoed en tevree te stemmen voor de bouw van de uitbreiding WUR.En je kan niet van heel Wageningen een autovrije zone maken ookal zal er altijd een groep de auto willen uitbannen. Jaren hebben een groep ouders er voor gestreden dat er een zebrapad zou komen bij een basisschool en dat werd afgewezen maar er wordt een studentenflat gebouwd en dan kan het in eens wel. Fietsweg op de van Uvenweg stopt precies bij de oversteek waar studenten in rijden,voor wie wordt nu daadwerkelijk de fietsweg aangelegd??..
  10-1-2020 12:50:08
 • In de inleiding mis ik de veiligheid voor voetgangers en het wild. Verder mee eens het aantal toegangswegen te houden zoals hier in rood is aangegeven. Ik mis de noorduitgang van de WUR, als legale hoofdsluipweg via de Kielekampsteeg. Verder hebben we het hier impliciet over de spitsuren. Nu de Hooilanden zijn aangelegd is het een mooi moment om de buitenwegen in het Binnenveld aan te pakken. Haal overal die extra lawaai (tegel)zijranden naast het asfalt weg, het verkeer ziet dit als een mooie aanleiding om op hogere snelheid te passeren of zelfs daarbij dichter langs te passeren om zo die herrie in de auto te mijden. Versmal de wegen fysiek tot een rijbaan waarop landbouwverkeer met voldoende fietsruimte ernaast met hier en daar een uitwijkhaven en verlaag in het Binnenveld de snelheid tot 30 km/u. Beperk tonnage, lengte en breedte van het verkeer m.u.v. lokaal verkeer. Leg in de zachte berm een strook voor wandelaars aan eventueel afgescheiden door paaltjes. Daardoor wordt het fysiek onaantrekkelijker voor het niet lokale verkeer. Handhaven van de afsluitingen/snelheden met borden schiet nu te kort, om alle bekende redenen. Het fysiek afsluiten wordt telkens letterlijk gesaboteerd door het vernielen van de voorzieningen. Aan de oostkant van Wageningen sluit daar de buiten zandwegen af die naar het spoor/heide/bos leiden.
  8-1-2020 20:20:05
 • Prima om op een aantal plaatsen de auto te weren, maar zorg dan wel voor een goede doorstroming op de rest van de wegen. En maak van de Nijenoordallee en Kortenoordallee dan ook een echte rondweg (met fietsviaducten etc.). Verder nog even zeuren over het kaartje dat ik niet kan lezen omdat deze niet geschikt is voor kleurenblinden....
  8-1-2020 17:53:51
 • Leo
  Het kaartje is mbt de Geertjesweg, Zoomweg, maar vooral Hartenseweg en Keijenbergseweg misleidend. Met name de Keijenbergseweg behoort tot de hoofdstructuur, maar ook de Hartenseweg is niet onbelangrijk voor doorgaand verkeer. Voor bestemmingsverkeer van de sportvelden zijn Zoomweg en Geertjesweg ook van belang. Overigens ben ik het wel met Wim Haver eens dat het bosgedeelte van de Geertjesweg (tussen parkeerplaats en Nol in het Bos) best voor al het autoverkeer afgesloten mag worden.
  8-1-2020 16:56:29
 • Als bedrijf aan een kleinere weg in het buitengebied (Dorskampweg) wil ik voor mijn klanten van buiten Wageninge wel graag van beide kanten per auto bereikbaar blijven. "Auto te gast" weg en/of verlaging van maximum snelheid zodat er meer ruimte is voor wandelaars en fietsers lijkt mij wel een prima oplossing.
  8-1-2020 16:18:17
 • Ik vind afsluiten van wegen voor auto's en motoren een goed idee. Het moet dan gaan om wegen die niet noodzakelijk zijn voor verkeer. De Geertjesweg kan in het bosgedeelte voor auto's onmogelijk worden gemaakt en versmald. De wegen in het Binnenveld mogen alleen toegankelijk zijn voor bewoners hun familie en aan woningen en bedrijven verbonden verkeer. Sluipverkeer moet worden gefotografeerd en beboet. Dat levert de kosten van het fototoestel en uitlezen vast wel op. In het weekend kan de Grebbedijk ook worden afgesloten voor auto's en motoren tussen de plantenwinkel Gruuntjes en de weg naar het veer.
  8-1-2020 15:21:41
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222