De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

10 Verkeer in het buitengebied?

10verkeer

Door het buitengebied gaat verkeer. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:

We willen een toegankelijk buitengebied dat ook verkeersveilig is voor wandelaars en fietsers. Het buitengebied is om in te verblijven, niet om sluipverkeer doorheen te laten rijden. We vinden dat smallere wegen meer passen bij het karakter van het buitengebied. We denken dat per gebied andere maatregelen kunnen komen voor verkeer.

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen…

Deel

Reacties

 • Ik rijd iedere dag over de Manholtslaan/Diedenweg; de duur van de ‘spits’ is echt heel kort en de extra reistijd beperkt. Daarom sluit ik me aan bij de opmerking van Hermine: doorgaand autoverkeer alleen over de hoofdwegen en sluipverkeer tegengaan. Fysiek afsluiten van doorgaande wegen lijkt me niet de oplossing. Dit zou tot onnodig omrijden leiden voor de mensen die in het Binnenveld wonen en hun bezoek. Het aanmerken voor meer wegen zoals slagsteeg en rijnsteeg als alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer (bewoners, bezoek en recreanten) zal ook het gewenste resultaat geven (in combinatie met controles).
  12-1-2020 11:12:53
 • Doorgaand auto verkeer alleen over hoofdwegen, sluipverkeer tegengaan. Niet denken in meer asfalt maar bredere mobiliteitsoplossingen. En als je toch de auto neemt iets meer geduld opbrengen in de spits.
  11-1-2020 14:17:25
 • Helemaal eens met 'Joost'. Sinds enige jaren geleden verhardings-ribbels langs de Slagsteeg in het Binnenveld zijn gelegd is het sluipverkeer om vanuit het noorden Wageningen binnen te komen enorm toegenomen. Auto's nemen vanaf richting Bennekom de Egelsteeg en Slagsteeg en keren dan via de Kanaalweg 'terug' naar de Nijenoordallee. Dit gebeurt niet alleen in de spits, maar de hele dag door en zelfs op zaterdag en zondag: veel automobilisten zijn deze route blijkbaar 'gewend geraakt'. Ze rijden daarbij vaak hard, terwijl het ook belangrijke recreatieroutes zijn (wandelen, fietsen, hardlopen) voor bewoners uit de Noordwest, Kortenoord en de Weides. Eenvoudigweg 1 of 2 (beweegbare) palen op de Slagsteeg net ten zuiden van de Egelsteeg voorkomt dit sluipverkeer, en tevens het sluipverkeer van auto's die noordelijker vanaf de Slagsteeg komen. Eventueel ook nog een paal bij de toegang naar de Nieuwesteeg om een nieuwe sluiproute daarlangs te voorkomen. Aangezien er vrijwel geen huizen staan zal er weinig last zijn voor bestemmingsverkeer.
  9-1-2020 16:37:18
 • Wageningen is gegroeid. Het gevolg is dat er meer fiets- en autoverkeer is. Dat moeten we in goede banen leiden. Gebleken is dat stimulerende maatregelen niet zorgen voor een afname van het autoverkeer. We hebben niet veel keuzes. We moeten ervoor zorgen dat bedrijven en bewoners hier willen blijven of zich hier willen vestigen. We zullen dus of op hele korte termijn het interne verkeer en forensen een alternatief bieden Of we moeten een verkeersplan maken en daarvoor de ruimte claimen de nodig is.
  8-1-2020 20:24:29
 • Ik woon in het binnenveld, bennekom, en werk in wageningen. Meestal ga ik op de fiets, maar soms met de auto. Ik zou het jammer vinden als ook de laatste doorgang in het binnenveld wordt afgesloten. Ik vind het vreemd dat de stad continu groter groeit, maar dat het aantal toegangswegen steeds minder wordt. Wageningen ligt al aan een rivier die de toegang beperkt. Het is toch vreemd dat alle verkeer over ca 3 wegen de stad in en uit moet? Bij het minste geringste probleem staat alles vast. Dat is toch ook niet goed voor het milieu?
  8-1-2020 17:57:54
 • Wat ik nog mis is een meer visionaire invulling. Waarom stellen we ons niet als doel om over 25 jaar de toegangswegen naar Wageningen vooral fiets/(energiezuinig)OV-vriendelijk te hebben gemaakt, met Transferia (grote parkeerterreinen) bij de snelwegen e.d.?
  8-1-2020 16:49:10
 • Tijdens bijeenkomsten voor vaststellen van visie voor de Eng werd er geregeld gesproken over het aanpassen van de buitenwegen ondermeer om sluipverkeer tegen te gaan. Ik merk op de Dorskampweg eigenlijk niets van sluipverkeer, die gaan (a.g.v. De vluchtheuvel op de Diedenweg) vermoedelijk via de Geertjesweg. Ik merk wel dat wandelaars (al dan niet met los lopende hond) die midden op de weg lopen geregeld nogal boos naar je kijken en gebaren als je daar met ongeveer 30 a 35 km per uur over de weg rijdt. Terwijl het nu toch een 60 km weg is. Misschien zou goed zijn als het een auto te gast weg wordt? Als bedrijf aan de Dorskampweg zijnde en met ongeveer de helft van mijn klanten die met auto van buiten Wageningen komen ben ik er wel voor dat de weg van beide kanten toegankelijk blijft.
  8-1-2020 16:12:16
 • Over de Grebbedijk richting Rhenen wordt vaak heel erg hard gereden. Door de weg alleen bereikbaar te maken voor bestemmingsverkeer, hoop ik dat daar iets aan zal veranderen. Ik voel me niet meer veilig op de fiets, zeker in het donker niet. Ik ben al eens aangereden en rijdt nu met allemaal extra lichten op mijn fiets, maar zelfs dan zien auto's je soms pas op het laatste moment, omdat ze zo hard rijden. Ik hoop dat hier iets mee gedaan kan worden, want er fietsen zo veel scholieren over de Grebbedijk elke dag.
  7-1-2020 12:40:25
 • Wageningen wordt steeds erger , het wordt steeds auto onvriendelijker doe mij maar Wageningen van 30 jaar geleden toen je nog overal fatsoenlijk kon komen , het ergste is de Rooseveltweg , Mansholtlaan als je Wageningen inkomt (staat in de spits altijd vast) en het binnenveld richting Veenendaal dat je daar niet meer mag rijden je moet nu ik weet niet hoe ver omrijden om aan die kant Veenendaal in te komen (lekker milieuonvriendelijk)
  7-1-2020 9:37:46
 • Sluipverkeer in het Binnenveld is een probleem. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om op een aantal strategische locaties een fysieke doorgang van de sluipverkeer te voorkomen, waarbij alle locaties (voor bewoners en bezoek) wel bereikbaar blijven, maar mogelijk met een kleine omweg. Voor noodzakelijk landbouwverkeer kan uitzondering worden gemaakt door bijvoorbeeld de fysieke doorgang te voorzien van een carterrammer.
  6-1-2020 9:51:47
 • Het lijkt mij nogal speculatief om de discussie voor een rondweg hier openen op basis van nog niet te onderbouwen groeiverwachtingen gezien de lopende discussies over de toekomst van agro-food in Nederland. Misschien is het ook wel beter de bedrijvigheid te verplaatsen naar langs de N781, richting de A12. ik ben benieuwd wat een objectieve kostenberekening inclusief milieu en maatschappelijke kosten oplevert.
  1-1-2020 20:47:05
 • Autoverkeer en een aantrekkelijk en rustig buitengebied gaan niet samen. Het Binnenveld is aangewezen als stiltegebied en een aantrekkelijk landschap, waar inwoners van moeten kunnen genieten en veel fietsers gebruik van maken naar school en werk. Daar hoort geen sluipverkeer doorheen te razen en zeker geen nieuwe wegen doorheen aangelegd. Maak het sluipverkeer fysiek onmogelijk door het Binnenveld, zodat het een aantrekkelijk wandel- en fietsgebied kan worden. Ook de veelzijdige natuur, die zich hier verder kan ontwikkelen, zal profiteren van minder autoverkeer. Bestemmingsverkeer of landbouwverkeer kan er in of uit, maar niet meer doorheen.
  1-1-2020 15:19:32
 • Het gebrek uit zich onder meer in het (sluipverkeer) door het Binnenveld. Dat gaat ten koste van de recreatieve beleving van dat gebied en het is ook vanuit verkeersveiligheid niet wenselijk dat er zoveel autoverkeer door het Binnenveld is. Beter is het om autoverkeer zoveel mogelijk te beperken en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen steeds de vraag te stellen wat het betekent voor autoverkeer in en om Wageningen. Steeds maar weer bijbouwen van woningen en bedrijven betekent steeds meer verkeer, een grotere energie behoefte en dus steeds minder ruimte voor open gebied, rust en groen. Keuzes maken is dus noodzakelijk. Niet alles kan.
  1-1-2020 3:02:16
 • Mee eens maar voorwaarde is wel dat Wageningen beter ontsloten gaat worden. De voorgestelde campusroute zal al snel niet voldoende blijken. Er zal ernstig rekening gehouden moeten worden dat op termijn toch een groene rondweg (beide zijden 100 meter bos, max. 60 km/uur) nodig zal zijn om te zorgen voor ontsluiting van campus, Noordwest, Agrobusinesspark, Nieuw Kortenoord en Nudepark 1 en 2 en haven.
  31-12-2019 11:57:07
 • Maak meer gebruik van ontheffingen voor bewoners van bepaalde wegen, en daarmee een verbod voor andere weggebruikers die het als sluiproute gebruiken. En zorg dan ook voor handhaving. In het Binnenveld worden bij een controle in ontheffingsgebied zo'n 90 weggebruikers beboet die de zo'n weg als sluiproute gebruiken. Dat maakt de inzet van die handhaver toch enigszins rendabel?
  22-12-2019 11:37:58
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222