De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

9 Een gezond buitengebied

9gezond

Het buitengebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze gezondheid. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: Bewegen in de buitenlucht is goed. We willen inwoners van Wageningen verleiden om meer te bewegen en het buitengebied toegankelijker maken juist ook voor kwetsbare inwoners. Dat kunnen we doen door wandel- en fietsommetjes te maken waarbij de verschillende gebieden met elkaar worden verbonden. En door moestuinen, bloementuinen en wandelroutes te maken waar je met al je zintuigen kunt genieten. Het autoverkeer in het binnenveld vinden we vaak onveilig en ongezond voor wandelaars en fietsers.

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen…

Deel

Reacties

 • Hermine gaf al aan: Meer ruimte voor de fiets, fietssnelwegen, auto te gast wegen, struinpaden, mountainbike. Met name het Binneveld mist een stelsel kleine paadjes. Van (meer) klompen paden, wandelpaden tot fietspad en openstelling van de weilanden. Tevens een exta bruggetje over de Grift.
  12-1-2020 22:53:52
 • In de startnotitie worden relatief weinig woorden gewijd aan het onderwerp gezondheid terwijl er wel gesteld wordt dat gezondheid een steeds belangrijker aspect in het beleid voor de fysieke leefomgeving wordt. De Omgevingswet stelt het expliciet afwegen van gezondheid verplicht in het integrale beleid van een omgevingsvisie. Belangrijke onderwerpen voor de leefomgeving zijn een gezond leefmilieu en het bevorderen van beweging (RIVM). M.b.t. een gezond leefmilieu wordt in de startnotitie gesteld dat “er geen directe opgave is voor wat betreft een gezonde leefomgeving omdat Wageningen op afstand ligt van snelwegen, weinig intensieve veehouderijen en weinig vervuilende industrie kent”. Dit is m.i. een wat te snelle conclusie. Er is wel degelijk verschil in “de gezonde leefomgeving” afhankelijk van het gebied. In het gebied rondom de haven zijn er aantoonbaar risico’s en negatieve effecten op de onderdelen die de Gelderse gezondheidswijzer onderscheid. Ik pleit er dan ook voor om het onderwerp gezondheid in de zin van een gezonde leefomgeving een duidelijke, meer uitgewerkte en gedifferentieerde plaats te geven in de visie op het buitengebied.
  12-1-2020 16:14:10
 • Meer ruimte voor de fiets, fietssnelwegen, auto te gast wegen, struinpaden, mountainbike en ruiterpaden die niet in de weg liggen van struinpaden. Voedselbossen en volkstuinen. Meedoen met landschapsbeheer. Opschoonacties zwerfvuil.
  11-1-2020 14:15:46
 • De Renkumse Benedenwaard is recreatief al ontsloten door middel van wandelpaden (o.a. Klompenpad) en kan dus actief beleefd worden. Verder ziet Lexkesveer Natuurbeheer mogelijkheden om mensen met een zorgvraag een zinvolle dagbesteding aan te bieden b.v. door hen activiteiten te laten verrichten die bijdragen aan het onderhoud en het beheer van de Renkumse Benedenwaard. Gebleken is dat dit tevens een bijdrage kan leveren aan hun geestelijk welzijn.
  10-1-2020 10:35:42
 • Han
  Mooie goudgele graanpercelen met fleurige bloemenranden waar mensen bij stil gaan staan, er mijmerend overheen kijken en vervolgens een selfie maken en delen met anderen geeft aan dat mensen zich goed voelen en dat is gezond. Toch?
  9-1-2020 20:29:30
 • Gaarne een goede verbinding tussen de mountainbike routes Ede-Rhenen en Oosterbeek. Hierbij kan een track voor mountainbikes een uitkomst zijn om gezond te recreëren zonder dat wandelaars loslopende honden en ruiters elkaar voor de voeten lopen. Verder kunnen andere gebieden meer rust krijgen.
  8-1-2020 20:54:56
 • Misschien kan er ook nagedacht worden over het inrichten van stiltegebieden in bijvoorbeeld het Binnenveld of op de Wageningse berg.
  8-1-2020 17:37:41
 • Leo
  Van het Wageningse buitengebied is het Binnenveld het minst goed ingericht om de inwoners te "verleiden om meer te bewegen". Het gaat om lange, rechte en geasfalteerde routes met haakse bochten die grotendeels gedeeld moeten worden met autoverkeer. Een enkel klompenpad is de uitzondering ter bevestiging van de regel. Inperking en vertraging van het autoverkeer op deze "stegen" is een minimum voorwaarde voor aantrekkelijke wandel- en fietsommetjes. Dit kan door uitsluitend bestemmingsverkeer toe te staan (en hierop slim te handhaven), maar ook door omvorming van stukken weg tot zandpad met aanliggend fietspad. Laat in het hele binnenveld de auto te gast zijn. Daarnaast zouden wat meer "klompenpaden" en het terugbrengen van oude hagen en bomenrijen de recreatieve waarde verhogen.
  8-1-2020 16:41:17
 • Dat er een belangrijke voorwaarde mist, namelijk dat door het toenemende verkeer (door groei WUR etc. t/m 2040) dit alleen kan als Wageningen beter ontsloten gaat worden door een groene rondweg om het noordwesten van Wageningen van Kielekampersteeg naar N225 bij Nudepark 2. Verkeer mag op deze weg niet harder dan 60 km per uur en ontsluit de Campus, Agrobusinesspark en de woonwijken Noordwest en Nieuw Kortenoord. Aan weerszijden van deze weg 100 meter breed bos - deels voedselbos - zijn bovendien recreatiemogelijkheden (wandelen, fietsen, wellicht mountainbiketraject). Hierdoor wordt het ìn Wageningen veel gezonder langs drukke doorgaande wegen als Mantsholtlaan en Nijenoord Allee. En zeker ook voor fietsers en wandelaars van stad naar campus vice versa wordt het veel veiliger veiliger en gezonder (minder stikstof inademen en meer bewegen).
  31-12-2019 11:49:39
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222