De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

6 Recreatie, of niet?

6Recreatieofniet

Het buitengebied is een belangrijk recreatiegebied. Tijdens de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: Wandelen is fijn. We zouden het wandelen wel beter willen regelen. Met natuurlijke begrenzingen kunnen we de wandelaars meer begeleiden, want er is ook natuur dit je met rust wilt laten. Routes maken met wandelknooppunten, en parkeerplaatsen bij de start. Wandelaars zonder hond moeten geen last hebben van wandelaars met hond. We zien kansen voor een zwemlocatie, versterking van paardenroutes en een fietsroute rondom Wageningen. Voor de rest vinden we de mogelijkheden om te recreëren goed. We vinden een grote camping niet passen bij Wageningen, wel kamperen bij de boer en natuurcampings.

Is het een goed idee om plekken te maken in het buitengebied waar minder bezoekers mogen komen zodat er meer rust is voor de natuur? Waar, op welke plek, is dat nodig en wat zou het opleveren als je het daar rustiger zou maken? Heeft u nog een andere reactie op de inbreng uit de gebiedsconferentie?

Deel

Reacties

 • Er zijn m.i. heel veel recreatieve mogelijkheden rondom Wageningen waarin natuur, landschap en recreatie heel goed samengaan, maar een zwemplas is wat anders, m.n. in de uiterwaarden. Dat betekent infrastructuur, aantrekken van verkeer naar de uiterwaarden, en mogelijk aantrekken van een heel ander soort recreanten dan degenen die nu van de uiterwaarden genieten (meer geluidsoverlast?), en alle praktische zaken van beheersbaarheid en handhaving. Bovendien ligt daar een ecologische verbindingszone dus kan het eigenlijk helemaal niet. Het zou anders zijn als de Bruil verplaatst zou kunnen worden zodat op die plek een zwemplas gerealiseerd zou kunnen worden. Er zou juist ingezet moeten worden op het vergroten van de mogelijkheden voor natuur (in samenhang met extensieve vormen van recreatie), niet voor het verkleinen daarvan.
  12-1-2020 23:38:13
 • De mens is in de evolutie gemaakt om buiten te zijn en te bewegen. We laten ons nu opsluiten in steden. De kinderen raken daarmee gefrustreerd en we worden er erg ongezond van: lichamelijk en geestelijk. De hoofdfunctie van het kleine buitengebied van Wageningen is dan ook mensen te laten ontsnappen aan de stad, te laten genieten van natuur en landschap en opties te bieden om te bewegen; vooral wandelen, fietsen en hardlopen. Deze hoofdfunctie omvat ook “recreatie”. Voor deze hoofdfunctie is de vraag “of niet” een verkeerde. Die “of niet” vraag is alleen relevant voor andere functies zoals energie en verkeer. (Prof.) Adriaan Geuze maakte tijdens de gebiedsconferentie de opmerking dat rigide natuurbescherming ideeën voor andere functies onnodig “de hel” opleveren. Dat zie je bijvoorbeeld rond de Grift waar wandelaars, fietsers en hardlopers (vrijwel) geen toegang krijgen. Ofte wel burger / mens blijf maar ongezond in de stress van de drukte. Dat moet echt anders; op andere plekken in Nederland zie je dat een veel subtielere afweging mogelijk is met desnoods alleen een verbod tijdens de broedperiode.
  12-1-2020 21:50:53
 • Extra recreatiemogelijkheden in het buitengebied (uiterwaarden, Binnenveld) lijken mij overbodig. De natuur puur natuur laten, want dat biedt op zich genoeg mogelijkheden om er te recreëren. Echter, zomers moet er meer controle op de strandjes aan de Rijn komen, want veel afval en geluidsoverlast (radio's) schaden het recreatiegenot en het gebied. En de Grebbedijk zou autovrij moeten worden (m.u.v. bestemmingsverkeer), zodat er geen verbreding van de dijk nodig is met aparte lager gelegen fiets/wandelpaden, zoals nu de plannen zijn. Dit wordt te veel asfalt mijns inziens.
  12-1-2020 20:41:05
 • Van mensen die graag en veel (hard-)lopen begreep ik dat een wat kleinschaliger landschapsinrichting wel prettig zou zijn, met name bij de Blaauwe Kamer. Of valt dat wellicht onder Rhenen, dus buiten Wageningen? Maar misschien is dat ook wel een idee bij het Binnenveld en de route langs de rietlanden.
  12-1-2020 19:59:21
 • Uitbreiding van wandel-jog locaties in het gebied Oude Nude/Binnenveld. Er wordt nu veel gebruik gemaakt van de fietspaden grenzend aan de N225 richting Rhenen en o.a. gebied rondom Haarweg. Tegelijk gebruikt door fietsers, joggers, wandelaars al dan niet met aangelijnde hond. Hier ontstaan met regelmaat gevaarlijke situaties. Zorg voor extra paden vrij van auto’s en fietsers voor de wandelaars/joggers door de binnenvelden.
  12-1-2020 19:40:39
 • Richt per landschapstype een deel in met intensiever recreatief gebruik in zodat hier de recreatie zich concentreert. Verruim in het buitengebied mogelijkheden voor extensieve recreatie zoals struinpaden, geen ‘verparking’. Neem maatregelen tegen sluipverkeer in het Binnenveld tegen. Meer auto te gast routes? Waterplas in uiterwaarden ten westen Pabstendam voegt natuurwaarden toe (nu agrarisch) en mogelijkheid voor (veilige) zwem- en oeverrecreatie op warme dagen.
  11-1-2020 14:03:38
 • De Renkumse Benedenwaard is recreatief voldoende ontsloten. Dit is ook het standpunt van de provincie, zoals dit aan ons is gemeld in de contacten die we met de provincie hadden in de periode dat wij (Lexkesveer Natuurbeheer VoF) bezig waren om ons land om te zetten in de bestemming natuur. Om het gebied heen lopen fiets- en wandelroutes en door het gebied is er een Klompenpad aangelegd. Een nog ruimere ontsluiting gaat ten koste van de aanwezige natuurwaarden.
  10-1-2020 10:32:32
 • De Renkumse Benedenwaard is recreatief voldoende ontsloten. Dit is ook het standpunt van de provincie, zoals dit aan ons is gemeld in de contacten die we met de provincie hadden in de periode dat wij (Lexkesveer Natuurbeheer VoF) bezig waren om ons land om te zetten in de bestemming natuur. Om het gebied heen lopen fiets- en wandelroutes en door het gebied is er een Klompenpad aangelegd. Een nog ruimere ontsluiting gaat ten koste van de aanwezige natuurwaarden.
  10-1-2020 10:32:12
 • Natuurgebieden afsluiten voor recreanten is denk ik niet de oplossing. Maatregelen ter ontmoedigen en aanbieden van alternatieven om negatief gedrag of overtreden van de regels werkt vaak beter dan handhaven. Waterplas waarin bij warm weer gezwommen kan worden kan een goede alternatief zijn voor zwemmen in de rijn en kan negatieve effecten voor de natuurgebieden in de uiterwaarden terugdringen. Daarnaast kan een waterplas een rol spelen bij klimaatadaptatie en versterken biodiversiteit wanneer je hem breder inzet dan enkel als zwemplas.
  9-1-2020 18:33:11
 • Recreatiemogelijkheden vergroten. Goed voor de lokale economie. Uiteraard met behoud van de beschermde gebieden voor de dieren / natuur. - goed toegankelijke rondwandeling tussen station Rhenen en (bus)station Wageningen. Meerdere opstapmogelijkheden. Langs horeca, kunst, cultuur, historie. Kan prima over de zomerdijk heen en binnendijks terug. Hierin kunnen de haven, de uitwerwaarden, de Blauwe Kamer en de Grebbeberg meegenomen worden. Wandeling bij voorkeur onderdeel van een wandelnetwerk. - (natuurlijke) zwemplas zoals de Rijkerswoerdse plassen lijkt me een mooie aanvulling voor Wageningers en recreanten van buitenaf. - Mountainbikeroute met verbindingsroutes naar Rhenen en Ede.
  8-1-2020 20:07:17
 • Zwemlocatie is een prima idee en ik zie niet in waarom dit ongunstige gevolgen zou hebben voor de natuur. In de omgeving zijn er nauwelijks goede zwemlocaties, Grindgat bij Rosandepolder Oosterbeek word wel gezwommen maar is volgestort met vervuld slip, en de prachtige zwemlocatie Vogelenzang in Rhenen is verboden terrein. En de Rijn is ook maar de vraag hoe gezond zwemmen daar is (zeker als daar ook nog afval gestort gaat worden vanuit de ENKA in Ede).
  8-1-2020 18:12:50
 • Mooie opbrengst uit de gebiedsconferentie. Ik kan mij er grotendeels in vinden. Alleen over de meerwaarde van een zwemplas heb ik mijn twijfels, zeker als dat ongunstige gevolgen zou hebben voor de natuur. Verder ben ik geen voorstander van het afsluiten van natuurgebieden. Wel van slim verdeelde, natuurvriendelijke wandelpaden, mountainbikeroutes en ruiterpaden. Want bewegen in de natuur heeft heel veel positieve effecten. Waarbij ik denk dat we met voorlichting en normaal sociaal gedrag een heel eind moeten komen in gezamenlijk gebruik van die paden, mits we rekening houden met elkaar (en de natuur) en elkaar ook wat gunnen. Ik zou wel graag minder losloopgebieden voor honden zien (dat vereist - helaas - wel meer handhaving), omdat te veel hondeneigenaren niet inzien dat hun loslopende hond, hoe 'lief' hun Fikkie ook is, niet voldoende onder controle staan en daardoor andere honden, mensen, wild en vee lastig vallen. Ik snap dat het heel leuk is als je hond even 'los' kan gaan op een groot veld, maar als daar fazanten, hazen en vossen leven verstoor je meer dan je ziet.
  8-1-2020 16:32:09
 • De recreatie mogelijkheden zijn in het buitengebied al wel goed. Er wordt veelvuldig gewandeld, gefietst en gemountainbiked. Soms hebben op smalle wegen in het buitengebied wandelaars en verkeer wel last van elkaar. We missen vind ik nog wel een natuur zwemgelegenheid. Ik weet niet welke plek hiervoor het meest geschikt is.
  8-1-2020 15:59:42
 • Ria
  Een zwemplas bij de Haven, wat vaak geopperd wordt, vind ik geen goede optie. Het is slecht voor de natuur want recreanten verstoren de nodige rust om de biodiversiteit z'n gang te kunnen laten gaan. Maak elders een mooi zwembad, Recreëren en natuur bijten elkaar vaak en dat moet je zien te voorkomen. Een (medium) verhard wandelpad door de uiterwaarden waarvan je niet af kunt wijken maar toch van de schoonheid kunt genieten en de natuur met rust laat.
  8-1-2020 15:27:05
 • De recreatie mogelijkheden rondom Wageningen vind ik goed! Zwemplas, nee. Voor de paar weken in de zomer dat buitenzwemmen de meeste mensen trekt, lijkt me dat niet nodig. Het Binnenveld is prachtig en zou beschermd moeten worden tegen sluipverkeer. Als sporter of wandelaar ben je tijdens de spitsuren op de verharde wegen niet veilig, er wordt namelijk best hard gereden! De Eng hoeft ook geen 'Efteling' te worden, met uitkijktoren en wat er allemaal nog aan fancy ideeen genoemd is. Dit gebied is juist prachtig zoals het nu is, door de diversiteit aan tuinen en weides. Maak er geen stadspark van, maar laat het zelfs meer verruigen. Maak juist meer ruimte voor wilde dieren!
  8-1-2020 10:29:25
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222