De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

5 Zon en ruimte

5spreiding_Tekengebi...

Zonnevelden kun je heel dicht beleggen met panelen of je kunt, op allerlei verschillende manieren, meer ruimte tussen de panelen laten. Als je ze wijder neerzet is er bijvoorbeeld meer ruimte voor ‘natuurgras’. Of je kunt bijvoorbeeld rond de velden wandelpaden met hagen maken. Maar dan heb je natuurlijk wel een groter gebied nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.

Bijgaande afbeelding geeft een indruk van de mogelijkheden. De standaarddichtheid is ongeveer 3000 panelen/ha, de maximale dichtheid is ongeveer 4500 panelen/ha en bij 1500 panelen/ha is er van alles mogelijk. In de startnotitie staat achtergrondinformatie over zonnepanelen: https://toekomstwageningen.nl/Startnotitie.

(Het is trouwens nog niet duidelijk wat de gevolgen op lange termijn voor het bodemleven zijn bij de hoogste dichtheid).

Wat heeft je voorkeur? Heb je ook voorstellen hoe je zonnevelden zou willen combineren met andere functies?

Deel

Reacties

 • A. Onderzoek eerst mogelijkheden voor plaatsing panelen in bebouwd gebied (bv. Overkappen van parkeerterreinen. Lange banen over de p-plekken) B. Onderzoek opties voor panelen op geluidswallen C. Onderzoek opties voor panelen op de Rijn / in-boven het water buiten vaarzone D. Bij plaatsing in buitengebied, zorg voor verrijking t.o.v. nu (veelal graslanden): - Toegankelijk en doorkruisbaar met ruimte voor flora en fauna, wijds neergezet (1500 panelen per hectare). - Zorg voor biodiversiteit - Recreatie mogelijkheden voor joggen, wandelen, etc .
  12-1-2020 19:39:07
 • Het middelste model lijkt mij het beste, want dit is het beste compromis tussen natuur/biodiversiteit en voldoende opbrengst electriciteit.
  11-1-2020 17:13:51
 • Om aan de lokale energiebehoefte te voldoen moeten er op alle fronten de zeilen bijgezet, dus ook met zonnepanelen. Zonnepanelen op daken uiteraard waar het (uit) kan! Nieuwbouw (ook Nudepark 2!) alleen onder voorwaarde van zonnedaken. Daarnaast kansrijke plekken aanwijzen waar zonneparken zouden kunnen worden ontwikkeld en onder welke voorwaarden zodat dit (tijdelijk) landgebruik iets toevoegt aan het landschap en het rendement ook ten goede komt aan bewoners. Een iets ruimere opstelling van panelen (met licht, lucht en water) kan voordeel opleveren voor biodiversiteit, bodemleven en wateropvang. Ook combinatie met landbouw (bv kippen), recreatie als ander vorm van meervoudig ruimtegebruik is mogelijk. Voorkeur voor percelen ten westen Mansholtlaan en ten zuiden van Lawickse Allee. De schaal en inrichting laten aansluiten op landschapstypen zoals de flank van het Binnenveld langgerekte kavels omzoomd met elzen- en eikenhoutwallen had.
  11-1-2020 14:02:10
 • Hoeveel energie hebben we nodig? Nu gaat er veel verloren door gebrek aan kennis en streven naar winst. In de toekomst zal dat anders zijn want alles wat niet duurzaam is houdt vanzelf een keer op.
  9-1-2020 20:36:31
 • Het is van groot belang dat er voldoende licht onder de zonnepanelen kan komen, zodat daar begroeiing mogelijk blijft. Dat moet m.i. een randvoorwaarde zijn. Uit onderzoek van de WUR blijkt dat er DAN meer biodiversiteit en bodemleven (en koolstofopslag in de bodem) mogelijk is dan op een standaard akker of op niet-permanent grasland. Ik ben er niet voor om permanent grasland te gebruiken om daar zonnepanelen op te leggen. Dan gaat de biodiversiteit er op achteruit. Het park moet altijd toegankelijk zijn voor kleine dieren (hek mag niet tot de bodem). Het terugbrengen van houtwallen er om heen geeft dieren en insecten schuilplekken en voedsel. De parken moeten dus niet alleen landschappelijk goed worden ingepast, maar er moet grote zorg zijn voor het versterken van de biodiversiteit. Als een park aan de stadsrand wordt aangelegd is het een optie om daar meteen een stadspark van te maken (overdag toegankelijk/doorkruisbaar). Maak het dan een extra aantrekkelijk gebied.
  8-1-2020 10:01:25
 • Ik vind een landschap zonder zonnepanelen ook mooier, maar we hebben ze er meer van nodig dan op onze daken passen. Dan ga ik voor middelste model, in de stadsranden. Als je dan de stad uit wilt (fietsen, joggen, skaten etc) zit je in ieder geval al in een groene zone met natuurwaarden, mits je de randen goed inricht en beheert. de randen kunnen ingericht als biotoop voor vlinders en bijen. Het middelste model biedt ook groen tussen de panelen, waar het bodemleven zich kan ontwikkelen. De groene randen samen met de tussenstroken leveren ook kansen voor patrijzen en gele kwikstaart.
  7-1-2020 20:55:06
 • De beste dichtheid voor de natuur, biodiversiteit, landschap én recreatie is gewoon op ieder bestaand dak of gevel en boven elke parkeerplaats, fietsenstalling, perronoverkapping, kippenschuur, sporthal, collegezaal enzovoorts.....Daar is de opbrengst per m2 trouwens door de bank genomen ook hoog. 170 Wattpiek of meer per m2.
  7-1-2020 12:54:43
 • Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken leggen en altijd panelen gebruiken met de hoogste energieopbrengst (Wp).
  6-1-2020 9:29:59
 • zonnepanelen zoveel mogelijk op daken waar mogelijk, molens ver op zee. (spontaan Idee: zou je zonnepanelen op enerlei wijze kunnen combimeren met geluidswallen tegen geluidsoverlast?)
  3-1-2020 10:47:00
 • Om zonnepanelen moeten hoge onklimbare hekken tegen vandalisme en risico. Die hekken staan ook op de tekeningen maar zien er veel te mooi uit. Bij wandelen in zo'n gebied loop je dus tussen heel veel lelijke hoge en dure hekken. Graag dus de inleiding bij dit topic aanpassen zodat het eerlijk is.
  1-1-2020 14:35:43
 • Pas ook hier op voor populistische keuzes. Hier kan alleen een keuze gemaakt worden als de context bekend is. Ik ziet het nu al voor me dat in een later stadium deze losse keuzes als gele stickers worden misbruikt om een ongewenste keuze zogenaamde publieke onderbouwing te geven.
  28-12-2019 12:33:17
 • Beperkte bebouwing met zonnepanelen (zoals in het voorbeeld aangegeven met 450 kWp/ha) laat het meeste ruimte voor natuur, recreatie of commercieel gebruik zoals landbouw en veeteelt. Bovendien geeft het de minste landschapsvervuiling.
  27-12-2019 14:59:32
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222