De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

4 Zonneveld of windmolen: wat zou je kiezen?

4zonvswind-01

De energieopbrengst van één kleine of grote windmolen staat gelijk aan de energieopbrengst van 20 of 40 voetbalvelden zonneveld.

Als ik zou kiezen voor een zonneveld of windmolen dan heb ik een voorkeur voor ......, want...

Deel

Reacties

 • Kies voor windmolens: buiten het kleine buiten gebied van Wageningen! Bijvoorbeeld een extra locatie op zee (zie onder 1 algemeen). Geen last van te korte afstand tot bebouwing (vanaf 2.5km afstand staat waardedaling van de huizen en dus overlast vast), en te weinig wind. En met zonnevelden moet je een veel te groot oppervlakte verprutsen! En ja.. dat het met zonnepanelen op de daken totaal niet opschiet moet nu inderdaad eens echt prioriteit hebben. Pas regelgeving en subsidies maar eens echt aan.
  12-1-2020 22:47:59
 • De keuze tussen windmolens en zonnepanelen lijkt qua efficiëntie in het voordeel van windmolens uit te pakken. De horizonvervuiling zal ons allen raken. De 2 nu voorgestelde oplossingen zijn populaire politieke oplossingen, maar zijn ze wel goed doorgerekend qua efficiëntie en duurzaamheid?? Echt zoveel beter dan (Russisch) gas? Is er serieus gekeken naar verdere alternatieven? Zoals bv. aardwarmte? De gemeentes Amersfoort en Nijkerk zijn hier wel mee bezig. Waterkracht van de Rijn benutten?
  12-1-2020 21:15:01
 • 1. Verstrek eerst alleen nog bouwvergunningen met de voorwaarde zonnepanelen. 2. Stel ook eerst voorwaarden voor onlangs verstrekte bouwvergunningen waar nog niet gestart is met de bouw. (o.a. nieuwe bedrijventerrein Nudepark 2 blijkt geen zonnepanelen te krijgen). 3. Voor planning van zonneparken in het buitengebied zorg eerst voor realisering in bebouwd gebied (alle daken en overdek grote parkeerterreinen met lange banen panelen, zoals Campus, Bongerd, Olympiaplein) 4. Bekijk eerst de optie windmolens waarbij uitgaan van nieuwe Duitse inzichten, afstanden tot bebouwing: 1000 m. 5. Laatste optie: zonneparken in buitengebied. Zorg voor verrijking t.o.v. van het huidige land: Houd de natuur toegankelijk, doorkuisbaar en voeg elementen toe zodat de natuur zich kan ontwikkelen. Dus ruime groen zones. Zorg voor recreatiepaden (wandel/fiets/klompenpad) door deze gebieden. Niet alleen erom heen. Laat ze open zonder hekken, maar zorg voor natuurlijke afscheiding.
  12-1-2020 19:37:51
 • Zie mijn reactie bij algemeen duurzame energie: windturbines op land staan met stip op 1 qua CO2 reductie. Om onze doelen binnen 10 jaar te halen hebben we van beide VEEL nodig. Elke plek waar de eigenaar mee wil werken zou ik omarmen. Als het gelukt is om al onze eigen energie schoon op te wekken kunnen we gaan kijken waar we de kwaliteiten van het uitzicht weer het belangrijkste vinden of andere functies de ruimte willen geven. Dubbel grondgebruik (zon op dak) lijkt dan vast logischer dan zonnevelden. Wat trouwens ook nog hard nodig is, is opslag van zon- en windenergie. Geen idee of dat nog ruimtelijke consequenties gaat hebben en of dat ook in het buitengebied nog effect zal hebben.
  12-1-2020 19:28:48
 • Waarschijnlijk zonnepanelen
  12-1-2020 18:21:29
 • Lastige vraagstelling (energieopbrengst van 1 kleine windmolen = energie van 20 voetbalvelden met zonnepanelen en energieopbrengst van 1 grote windmolen = energie van 40 voetbalvelden met zonnepanelen). In de vergelijking zoals deze in de vraagstelling wordt vermeld, lijkt een voorkeur voor enkele (grote) windmolens ten opzichte van vele voetbalvelden met zonnepanelen logisch, omdat het rendement van een windmolen groter lijkt en er veel minder oppervlakte mee gemoeid is. Maar voor een weloverwogen keuze is meer informatie nodig. Zie ook reacties hierboven. Bijvoorbeeld voor het vergelijken van een kostenplaatje per opgewekte eenheid energie via windmolen of zonnepaneelveld moeten ALLE kosten worden meegeteld. Subsidies op windmolens en zonnevelden kunnen daarbij een vertekend beeld geven.
  12-1-2020 16:45:26
 • zie mij reactie bij duurzame energie algemeen
  12-1-2020 15:40:59
 • Hoewel ik totaal ondeskundig ben op dit gebied, probeer ik maar vanuit mijn gevoel te reageren en mijzelf maar wat vragen te stellen. Wat is de levensduur van een windmolen, wat kost het onderhoud en wegen de kosten op tegen de uiteindelijke opbrengst. En op het moment dat de molen iets gaat opbrengen moet je hem dan alweer gaan vervangen? Is zie onderweg ook heel veel windmolens stil staan. Te weinig wind op gewoon kapot? Ook zie ik dat ze steeds groter worden met wieken die nauwelijks nog met diepladers te vervoeren zijn. Is steeds groter, ook beter? Voor zonnepanelen heb ik bijna dezelfde vragen. Wat is de levensduur van een paneel? Als de panelen iets op gaan brengen moeten ze dan alweer vervangen worden? Wat zijn de onderhoudskosten? Moeten ze ook niet regelmatig schoon gemaakt worden? Loopt de opbrengst na jarenlang gebruik niet terug? Een goede kosten-baten analyse in deze lijkt mij uiterst belangrijk voor een duurzame keuze. Een combinatie van beiden kan dan op grond van de kosten overwogen gaan worden. Waarom hoor ik zo weinig over de verdere ontwikkelingen van waterstof?? Ik heb begrepen dat dit een redelijk goede en schone manier van energievoorziening is. Houden de olie- en gasproducenten dit nog steeds tegen? Kunnen wij ook niet iets met de stroming van de Neder Rijn? Dat gaat 7 x 24 uur door. Kortom al met al weet ik het niet meer!?!? Als men voor zonnepanelen kiest, zou je dan niet het beste kunnen inventariseren hoeveel ongebruikte dak capaciteit er in Wageningen (nog) is? En deze dan eerst gaan vullen, voordat men overgaat tot het aanleggen van zonnepaneelvelden in het buitengebied? Waar dan eventueel de windmolens plaatsen? Langs het havenkanaal en in de uiterwaarden lijkt al een gepasseerd station. De suggesties van mede insprekers om het bosgebied op en nabij de Wageningse Berg hiervoor te gaan bestemming lijkt mij iets om verder te onderzoeken. Zeker als de molens aangepast kunnen worden aan de omgeving, in een beetje vrolijke groen/bruine (camouflage) kleuren. Dat is toch ook al gedaan met zendmasten voor de telefoon? Dat er voor de volgende generaties iets gedaan moet worden voor wat wij op deze aarde hebben verstoord lijkt mij wel duidelijk. Maar in hoeverre zijn wij bereid hiervoor vrijwillig in te gaan leveren? Dat zal nog een hele mentaliteit verandering teweeg moeten gaan brengen. Veel wijsheid bij de verdere uitwerking hiervan.
  11-1-2020 18:15:25
 • Om aan onze energievraag te voldoen hebben we beide nodig: windturbines én zonneparkem. Als ik moet kiezen tussen beide, dan gaat mijn voorkeur uit naar windturbines, omdat ze rendabeler zijn en minder ruimte innemen.
  11-1-2020 16:49:56
 • Om aan de lokale energiebehoefte te voldoen moeten er op alle fronten de zeilen bijgezet, dus combineer.
  11-1-2020 14:00:59
 • Han
  Een mix van zonnepanelen en windenergie is wellicht nodig. Op een kaart waarop gemiddelde windsnelheden in Nederland zijn weergegeven zitten we jammer genoeg niet in een gebeid waarvan men zegt dat windenergie echt rendabel is. Hopelijk zijn er detail metingen bekend waaruit de meest gunstige plekken voor molens zijn te vinden.
  9-1-2020 20:17:05
 • Mijn ervaring is dat aan de kant van het minder gebruiken van energie veel meer duurzaam effect is te behalen dan door het groen maken van energie. Dingen als 'de kunst van het weglaten' en zeer lokaal opwekken wat je gebruikt geeft een bewustzijn en waardering van het nu, hier.
  9-1-2020 20:07:10
 • Windmolens zijn veel efficienter dan zonnevelden. Eem kWh elektriciteit uit windmolens is misschien wel 4 keer zo goedkoop dan uit een zonneveld. De zon schijnt de helft van de tijd niet en in de winter een stuk minder. De wind waait vaker, ook 's nachts. Panelen vergen veel omgevingsvereisten, een windmolen moet goed gefundeerd zijn. Er is ook veel meer opbrengst van een windmolen, dat we bij minstens 50 % lokaal eigendom goed kunnen gebruiken o.a. voor natuurherstel. Zo krijgen we de lasten (je kan er niet omheen) en ook de lusten (maar het levert veel voordeel voor klimaat en voor onze maatschappelijke doelen). Desalniettemin is een mix van aanbod nog wel een goed idee. Je kan niet overal molens plaatsen.
  8-1-2020 15:12:58
 • toevoeging: Ik hoop zeer dat de Gemeente in gesprek is met de experts en ingenieurs wat betreft duurzame energie! Want mij lijkt het wenselijk dat er een besluit wordt genomen op basis van de technische feiten en niet op basis van de geldstromen. Voor een gedegen besluit moet men m.i. weten hoe lang een installatie mee gaat? Hoe we de pieken en dalen in de productie en het verbruik van de energie opvangen? Of de opgewekte energie op te slaan is voor later gebruik? Wat de milieueffecten op lange termijn zijn?
  8-1-2020 11:01:44
 • Ik vind de vraagstelling ook te simpel en misleidend. Over windenergie is een hoop discussie, ze is niet per definitie efficienter dan zonenergie, wel gesubsidieerd en daarom schieten de windmolens als paddenstoelen uit de grond. Zonnepanelen op alle daken lijkt me een efficient ruimtegebruik. Eerst daarop inzetten. En op goed beleid voor het terugleveren van zelf opgewekte energie op de daken van Wageningen.
  8-1-2020 10:19:19
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222