De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

3 Waar zonnevelden?

3energie

Een van de vragen bij windmolens en zonnevelden is of de ene plek in het buitengebied geschikter is dan de andere plek. 

In Wageningen is het buitengebied opgedeeld in verschillende gebieden (uiterwaarden, Nude, binnenveld, Eng, bos en noorden campus).

Als ik een zonneveld van 4 hectare (8 voetbalvelden) in het buitengebied zou moeten plaatsen dan lijkt ...... mij de beste plek, want...

Deel

Reacties

 • Han
  Zonnevelden in het buitengebied vind ik zonde van het landschap. Grond heeft veel meer funkties. Voorlopig zijn er nog daken genoeg voor zonnecellen.
  13-1-2020 7:38:45
 • Ik zou ervoor kiezen om in de landschappelijk meest waardevolle gebieden geen zonnevelden aan te leggen. Dat zijn volgens mij het Binnenveld zuidelijk van de Haarweg, de Wageningse eng en de uiterwaarden. De aanleg van zonnevelden is een te grote aantasting van het landschap en de openheid van deze gebieden. Op die plekken waar wel zonnevelden worden aangelegd, dienen ze zo goed mogelijk in het landschap te worden ingepast. Dit betekent waarschijnlijk dat ze (in ieder geval) omgeven dienen te worden door brede inheemse struikenhagen.
  12-1-2020 23:07:20
 • Ik zou ervoor kiezen om in de landschappelijk meest waardevolle gebieden geen zonnevelden aan te leggen. Dat zijn volgens mij het Binnenveld zuidelijk van de Haarweg, de Wageningse eng en de uiterwaarden. De aanleg van zonnevelden is een te grote aantasting van het landschap en de openheid van deze gebieden. Op die plekken waar wel zonnevelden worden aangelegd, dienen ze zo goed mogelijk in het landschap te worden ingepast. Dit betekent waarschijnlijk dat ze (in ieder geval) omgeven dienen te worden door brede inheemse struikenhagen.
  12-1-2020 23:06:40
 • Eens met de velen die vinden dat we ons kleine buitengebied niet moeten verprutsen met energieopwekking! Los het out of the box op (zie onder "1 algemeen"") Als de beslissers toch zonnevelden doorzetten dan moeten ze eerlijk zijn: heel veel mensen vinden zonnevelden lelijk. Je moet ze dan zo ver mogelijk van de bebouwing houden. Dan kijken de bewoners er niet op uit en hebben er veel minder wandelaars en fietsers last van. Ook gebieden die afgesloten zijn zoals de Binneveldse hooilanden, leveren de minste mensen op die last van de velden hebben. Rommelige paatsen met industrie zoals bij de wageningse afweg zijn ook iets minder erg..... Of verstop ze in het bos...
  12-1-2020 22:36:09
 • De vraag waar er zonnevelden moeten komen in het buitengebied komt te vroeg. De vraag over zonnevelden moet gesteld worden in een breder kader. In regio Food Valley wordt momenteel een RES (Regionale EnergieStrategie) opgesteld. Met het afwegen van locaties voor de aanleg van zonneparken kan beter gewacht worden, totdat er integraal, regionaal energiebeleid is ontwikkeld. Zonnepanelen zijn een goede zaak, vooral op daken, industrieterreinen, geluidswallen en wegbermen maar niet op grond voor landbouw of natuur. Naast natuur moet de landbouw, duurzaam en innovatief, blijvend plaatsvinden in het Binnenveld. De landbouw zorgt voor voedsel, inkomens in de sector, onderzoek en educatie voor nabijgelegen WUR en scholen, CO2-opslag, agrarisch natuur-, landschapsbeheer, het beheer van boerenlandvogels en weidevogels in bijzonder en daarmee voor de bevordering van de biodiversiteit. Er mag geen grond uit de landbouw worden vervreemd, ook niet tijdelijk. Het toestaan van zonnepanelen in het buitengebied werkt bijzonder marktverstorend. Wanneer nu zonnepanelen worden toegestaan, zullen eigenaren van gronden hun grond vrij willen houden voor de mogelijkheid voor zonnepanelen. Toegang tot nieuwe grond voor blijvende boeren wordt zo onmogelijk gemaakt. Esther Schoenmaker, namens Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld
  12-1-2020 21:17:24
 • Zie ook mijn reactie bij Windmolens. Er zijn in Wageningen nog genoeg beschikbare daken voor zonnepanelen. Zoals al genoemd, van: bedrijven, flats/huizen, wur en huurwoningen. Als dit nog niet voldoende blijkt, kunnen er altijd nog velden voor gebruikt gaan worden. Waar? Dan bij voorkeur aan de rand van Wageningen.
  12-1-2020 20:27:33
 • 1. Verstrek alleen nog bouwvergunningen met de voorwaarde zonnepanelen. 2. Stel voorwaarden voor onlangs verstrekte bouwvergunningen waar nog niet gestart is met de bouw. (o.a. nieuwe bedrijventerrein Nudepark-2 blijkt geen zonnepanelen te krijgen). 3. Voor planning van zonneparken in het buitengebied zorg eerst voor realisering in bebouwd gebied (alle daken en overdek grote parkeerterreinen met lange banen panelen, zoals Campus, Bongerd, Olympiaplein) 4. Bekijk eerst de optie windmolens waarbij uitgaan van nieuwe Duitse inzichten, afstanden tot bebouwing: 1000 m. 5. Laatste optie: zonneparken in buitengebied. Zorg voor verrijking t.o.v. van het huidige land: Houd de natuur toegankelijk, doorkuisbaar en voeg elementen toe zodat de natuur zich kan ontwikkelen. Dus ruime groen zones. Zorg voor recreatiepaden (wandel/fiets/klompenpad) door deze gebieden. Niet alleen erom heen. Laat ze open zonder hekken, maar zorg voor natuurlijke afscheiding.
  12-1-2020 19:36:37
 • Begin heel pragmatisch daar waar de eigenaar er aan meewerkt. Zie verder mijn algemene reactie.
  12-1-2020 19:19:41
 • Buitengebied schoon houden. Gebruik het iIndustriegebied de d aken van huizen, scholen, de wur, en de gemeente zelf.
  12-1-2020 18:18:26
 • Zie mijn reactie onder Open landschap
  12-1-2020 16:50:02
 • Zonnepanelen kunnen uitstekend op het dak van bestaande of nieuwe gebouwen, stallen of geluidswallen en andere constructies.. Als we in Wageningen (te) weinig van dit soort mogelijkheden hebben is dit geen reden om daar natuurgebied of landbouwgrond aan op te offeren. Dan moet dat elders. Zonnepanelen bevorderen de biodiversiteit NIET. En ik snap dat een projectontwikkelaar een groot veld met zonnepanelen wil. De projectontwikkelaar heeft nl maar één belang: zoveel mogelijk geld verdienen. Maatschappelijke kosten zullen hem aan de reet roesten.
  12-1-2020 16:22:04
 • Ik sluit me aan bij het gros van de geplaatste reacties. Geen van de buitengebieden op de schaal zoals aangegeven (8 voetbalvelden). Dit zijn deels ook natuurgebieden; hier nu nog geen zonnevelden toestaan (tenzij kleinschalig en voor onderzoeksdoeleinden). Eerst de daken van huizen, en andere gebouwen (bijvoorbeeld WUR en Nude) benutten. Het is ook zeer vreemd om te zeggen dat de daken benutten al meegenomen is in de plannen zoals op de inloop avond werd gedaan. Dan zal er beleid moeten worden gemaakt om deze plannen vorm te geven. Pas als dat volledig gerealizeerd is, kun je de vraag stellen wat geschikte locaties zijn in ons buitengebeid waar zonnepanelen gerealizeerd kunnen worden en wat voor extra functies hier dan bij gecreeerd kunnen worden.
  12-1-2020 11:37:40
 • Als ik een zonneveld van 4 hectare (8 voetbalvelden) in het buitengebied zou moeten plaatsen dan lijkt Nude of noorden campus mij de beste plek, want daar liggen ze het minst in het zicht.
  11-1-2020 17:06:51
 • Om aan de lokale energiebehoefte te voldoen moeten er op alle fronten de zeilen bijgezet, dus ook met zonnepanelen. Zonnepanelen op daken uiteraard waar het (uit) kan! Nieuwbouw (ook Nudepark 2!) alleen onder voorwaarde van zonnedaken. Daarnaast kansrijke plekken aanwijzen waar zonneparken zouden kunnen worden ontwikkeld en onder welke voorwaarden zodat dit (tijdelijk) landgebruik iets toevoegt aan het landschap en het rendement ook ten goede komt aan bewoners. Een iets ruimere opstelling van panelen (met licht, lucht en water) kan voordeel opleveren voor biodiversiteit, bodemleven en wateropvang. Ook combinatie met landbouw (bv kippen), recreatie als ander vorm van meervoudig ruimtegebruik is mogelijk. Voorkeur voor percelen ten westen Mansholtlaan en ten zuiden van Lawickse Allee. De schaal en inrichting laten aansluiten op landschapstypen zoals de flank van het Binnenveld langgerekte kavels omzoomd met elzen- en eikenhoutsingels had.
  11-1-2020 13:59:57
 • Het mooie en groene buitengebied van Wageningen dient vrij te blijven van zonnepanelen. Het groene buitengebied is onze schat, de reden mensen hier graag willen wonen en bedrijven en universiteit zich vestig(d)en. Stop hier aub mee en bedenk iets anders! Bezint eer ge begint! We verpatsen zo ons landschap. Ik pleit ook voor een zonneveld-vrij Binnenveld.
  10-1-2020 18:25:01
Pagina 1 van 4 EersteVorige [1]
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222