De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

2 Waar windmolens?

2energie

Een van de vragen bij windmolens en zonnevelden is of de ene plek in het buitengebied geschikter is dan de andere plek. 

In Wageningen is het buitengebied opgedeeld in verschillende gebieden (uiterwaarden, Nude, binnenveld, Eng, bos en noorden campus).

Als ik een windmolen in het buitengebied zou moeten plaatsen dan lijkt ...... mij de beste plek, want...

Deel

Reacties

 • Als we zouden kiezen voor windmolens dan moeten die meer dan 2.5 km van de huizen af. Bij een afstand van 2,5 km is de waardedaling van huizen al aangetoond en erkend. Dat is niet voor niks het gaat om ernstige overlast. Bijvoorbeeld het Binneveld is daarom ongeschikt, De enige plek in het Wageningse buitengebied die zou kunnen voldoen is in het bos ten oosten. een Natura 2000 gebied.. Willen we de regels daarvoor laten bijstellen?? Wellicht lukt het ook nog net halverweg de Grebbedijk en dan naar het zuiden op de rand van de Rijn.
  12-1-2020 22:16:22
 • Ik vind Wageningen en het buitengebied te klein voor windmolens. Er zijn in Wageningen nog genoeg daken waar zonnepanelen op kunnen voor duurzame energie. Laat de Gemeente/bestuurders svp ook de Woningstichting hierbij betrekken, want die mis ik nog in discussies en voor deelname-mogelijkheid voor huurders. Als huurder zou ik graag willen deelnemen aan duurzame energie om zo mijn steentje te kunnen bijdragen.
  12-1-2020 20:22:00
 • 1. Niet bij de Nude-Binneveld ivm grenzend aan Natura 2000 gebied en te dichtbij bebouwing. 2. Houd ruime grenzen aan tot bebouwing >1000m. 3. Onderzoek de mogelijkheden boven de boomgrens in het bosgebied in regio Hartenseweg. (voordeel: niet zichtbaar vanaf de grond)
  12-1-2020 19:35:00
 • zie mijn reactie bij algemeen duurzame energie
  12-1-2020 19:17:02
 • Zie mijn reactie onder Open landschap
  12-1-2020 16:49:21
 • Ik sluit me aan bij de reacties die aangeven dat het veel beter is om op het niveau van de provincie/land te kijken en dan plaatsen te selecteren waar de exploitatie van windmolens zoveel mogelijk rendement heeft en er tevens zo min mogelijk negatieve effecten zijn op mens en natuur. Zie ook mijn reactie bij duurzame energie algemeen en het artikel De keerzijde van windenergie van Earth Matters
  12-1-2020 15:39:51
 • Gemeente Wageningen is te klein om 18 windmolens (3 MW, zoals we bij de snelweg zien) op eigen grondgebied te realiseren (zie ook reacties Fred). Dus er zullen alternatieven moeten worden overwogen, waar in vele reacties al voorstellen voor worden gedaan. Indien er toch windmolens op grondgebied van Wageningen moeten komen, zal het in het landschap moeten passen. Het voorstel voor nog grotere windmolens lijkt mij uitgesloten, aangezien de afstand tot bebouwing in het huidige voorstel al veel te krap is. 400 meter van bebouwing is gezien de ervaringen van mensen die in een buurt van een windmolen wonen, veel te dichtbij. Van de voorgestelde locaties zijn er eigenlijk maar twee gebieden die een juiste afstand benaderen: het binnenveld ten westen van de elektriciteit palen bij de veensteeg of in het bos; maar ook deze locaties voldoen niet aan een afstand van 10x de tiphoogte tot bewoning, wat door experts geadviseerd wordt. Verder zijn dit nu heel mooie natuurgebieden met veel recreatie. Dus ik sluit me aan bij de reacties die aangeven dat het veel beter is om op het niveau van de provincie/land te kijken en dan plaatsen te selecteren bij snelwegen, industrieterreinen of zee, waar windmolens minder impact hebben op mens en natuur.
  12-1-2020 13:30:13
 • Als ik een windmolen in het buitengebied zou moeten plaatsen dan lijkt Nude, binnenveld, en noorden campus mij de beste plek, want Windmolens komen in een rechte lijn in een open landschap het beste tot hun recht. Het liefst langs een kanaal of weg. En daar waar de minste woonhuizen staan.
  11-1-2020 17:04:44
 • Om aan de lokale energiebehoefte te voldoen moeten er op alle fronten de zeilen bijgezet, dus ook met windmolens. Een paar grote windmolens in het bos met zo min mogelijk bomenkap voor de toegankelijkheid. In het bos is de verstoring (geluid, zicht, slagschaduw) het minst en zijn de molens hoog genoeg om wind te vangen en vogels te vermijden. Geen windmolens in de andere landschappen, teveel hinder, te weinig ruimte en afbreuk aan het landschap. En het rendement moet evenredig verdeeld worden onder de bewoners.
  11-1-2020 13:57:09
 • Nog even een cijfermatige bijdrage. Windmolens van 3 Mw (waarvan we er 18 nodig zouden hebben) staan op een onderlinge afstand van 6 keer de wiekendiameter. Dit betekent 6 * 80 oftewel ca 500m onderlinge afstand. Dus één rij van 9 km lengte of twee rijen in een gebied van 500 m bij 4.5 km of drie rijen in een gebied van 1 bij 2.5 km. Los van alle andere argumenten: deze ruimte is er totaal niet. Als Wageningen persé windenergie wil, investeer dan in een windpark op zee. Binnen de gemeentegrenzen is serieuze windenergie een totale illusie.
  9-1-2020 18:55:18
 • Geschikte locaties voor windmolens zijn wat mij betreft (1) tussen Slagsteeg en Veensteeg in een statige lange rij, (2) in de uiterwaarden nabij het havenkanaal en (3) boven bos aan de Wageningse bergrand ter versterking van het hoogteprofiel. Ook hier geldt dat bewonersparticipatie essentieel is. Als omwonenden / inwoners van Wageningen kunnen meeprofiteren van de financiële winst die de windmolens opleveren wordt het een stuk aantrekkelijker om de molens te plaatsen (coöperatieve samenwerkingsvorm?).
  8-1-2020 19:49:39
 • Geen windmolens in het bos en op de berg. Dat plan is niet voor niets een aantal jaar geleden al "afgeschoten". Het Wageningse bosje is er niet groot genoeg voor. De voet van zo'n windmolen alleen al is vele malen groter dan je zou denken. Windmolens in het bos staat garant voor veel kappen in een relatief klein gebied, met relatief weinig opbrengst (zie de eerdere studies hierover). Ook moeten de bospaden verbreed worden voor de aanleg alleen al. Dus nog meer kappen, dus blijft er nog minder bos over. Wil je dit mooie, diverse stukje bos om zeep helpen, dan zet je er windmolens in. Niet doen!
  8-1-2020 18:43:44
 • De gemiddelde Nederlander verbruikt zes keer zoveel aan grondstoffen dan er binnen onze grenzen beschikbaar is. Hiermee hebben wij een ecologische voetafdruk van 3,6 aardbollen. Nederland staat daarmee hoog in de top van landen met de grootste ecologische voetafdruk. Wageningen zal wel niet veel afwijken van dit gemiddelde…. We ontkomen er dus niet aan om onze bijdrage aan een reductie te leveren. Enerzijds door onze levensstijl te matigen, anderzijds door windmolens en zonnepaneelvelden in te zetten om in onze energiebehoefte te voorzien. Ook Wageningen kan/ mag dit niet naar de buren doorschuiven. Uiteraard komen die molens en velden niet op ideale plekken, maar "in our backyard". Het is niet anders.
  8-1-2020 16:43:29
 • Leo
  Afgezien van middelgrote windturbines op de hoge gebouwen in Wageningen (Sterflats, silo's Agruniek, Belmonteflat) zie ik vooral een mogelijkheid in het bos, in de buurt van het hoogste punt van de Keijenbergseweg, Hartenseweg en Ritzemabosweg/Scheidingslaan. Het moet toch mogelijk zijn om dit zonder wezenlijke schade aan de natuurwaarden tot stand te brengen.
  8-1-2020 15:54:40
 • Ria
  Ben het helemaal eens met Heer De Vet. De Uiterwaarden zijn absoluut niet geschikt voor windmolens. Er wonen en werken daar teveel mensen (bijv. bij Nudepark 2) die daar zeker veel overlast van gaan ondervinden. In- en rond Natura 2000 gebieden moet je zoiets niet willen. En inderdaad bekend dat het eerder afgewezen is en waarom nu dan weer ter discussie stellen? Weet u wel hoe dicht de haven bij bewoners ligt en die al de nodige andere overlast daarvan ondervinden? Er zijn vast betere plekken zoals bij De Campus e.o. Eerder inzetten op alternatieve bronnen zoals water.
  8-1-2020 15:44:30
Pagina 1 van 3 EersteVorige [1]
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222