A A A

De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

1 Algemeen duurzame energie

01Zonnepanelenmetdaa...

Omdat de opwarming van de aarde ernstige gevolgen heeft, zijn maatregelen nodig, Naast zonne-energie op daken en warmte uit de bodem moeten we in Nederland ook duurzame elektriciteit gaan opwekken met windmolens en zonnevelden. Dat geldt voor alle gemeenten dus ook voor Wageningen.

Tijdens de gebiedsconferentie was een aantal mensen tegen windmolens en zonnevelden in Wageningen en wilden zich niet verder uitspreken. Andere mensen zeiden over dit onderwerp:

 • We denken dat een mix van zonnevelden en windmolens het beste is. Alleen zonnevelden lijkt ons niet goed. Alleen windmolens zou kunnen maar liever niet. 

 • Voor zon lijken locaties als de Nude, Haarweg, Keijenberg, Mansholtlaan en Lawickse Allee ons geschikt. We willen de stad niet insluiten met zonnevelden, maar zien liever zonnevelden in de stadsranden dan in natuurgebieden. We maken ons wel zorgen over landschap, kwaliteit van de bodem, biodiversiteit en landbouwgronden. Bovendien willen we stap voor stap gaan, niet alles in een keer zodat we ook gebruik kunnen maken van innovatie en de daken ook beter benut worden voor zonnepanelen.

 • Windmolens zouden in het bos geplaatst kunnen worden, langs de Nederrijn, in de Nude of in het Binnenveld of langs de Mansholtlaan. We maken ons wel zorgen over de vogels, landschap, biodiversiteit, slagschaduw en geluid.

 • Als er een rondweg komt lijkt ons dat een kans om daar ook zonnevelden en windmolens te maken. En we zouden graag zien dat alle inwoners kunnen verdienen aan zon en wind.

 

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen...

 

Deel

Reacties

 • Algemeen duurzame energie: 1. Minder gebruiken (heel Nederland dag en nacht op max 100 km, lopen, fiets, OV). 2. Zuiniger gebruiken (Elektrische auto, LED, isolatie etc.). 3. Maak gebruik van en behoud bestaande infrastructuur, zoals gasleidingen. Zoek alternatief voor fossiel gas (waterstof uit elektra). 4. Overheid stimuleer bedrijven met alternatieve energiemogelijkheden en communiceer hierover naar de burger. Neem het voortouw ook voor regio's. We moeten het samen doen.
  28-12-2019 12:14:05
 • Er zijn nog veel daken zonder zonnepanelen. Laten we die eerst vol leggen. Als er dan nog noodzaak is voor meer, zou ik kiezen voor kleine zonneparken zodat de visuele vervuiling beperkt blijft.
  27-12-2019 8:46:38
 • Ik vind dat we voor zonneweiden en windmolens de gedragscodes moeten gebruiken die HollandSolar met de milieufederaties e.a. hebben gemaakt (najaar 2019) en NWEA voor wind (2018). Daarmee wordt schade aan de bodem voorkomen, wordt geregeld dat de helft van het eigendom in lokale handen komt en dat hinder wordt beperkt. De zee is voor windmolens gereserveerd, die stroom geven voor de zware industrie aan de kusten en de grote steden met weinig buitengebied. Ook voor waterstof zijn die molens nodig. Onze gemeente moet met de regio tot een goede verdeling zon en wind komen. Alle energie die we nodig hebben op Wagenings grondgebied opwekken kan bijna niet.
  26-12-2019 20:03:55
 • Ik ben zeker voorstander van de energietransitie en het gebruik van duurzame energie, maar laat dit niet ten koste gaan van de biodiversiteit en natuur in de stad en het buitengebied van de gemeente. Het is de makkelijkste keuze, die op den duur de meeste schade aan het landschap met zich mee brengt. Maak van elke ingreep een natuurinclusieve oplossing en zorg dat je eerst een goed Landschapsplan en SoortenManagementPlan hebt, waar de natuurwaarden in vast liggen. Alleen op die manier zal je een duurzame en toekomstbestendige gemeente worden. Dit geldt ook voor het na-isoleren van woningen en bedrijfspanden in Wageningen. Het isoleren van een woning zonder te onderzoeken of er vleermuizen of huismussen zitten, is in strijd met de Wet natuurbescherming.
  22-12-2019 11:32:17
 • Er bestaat een soort checklist met afwegingen voordat er overgegaan wordt tot een zonnepark of windmolen. Ik ben een voorstander van een impact analyse op biodiversiteit benodigde begrazing weidevogels planten etc als het gaat om een zonnepark. Dit geldt ook voor een windmolen. Bij beide speelt voor mij ook visuele vervuiling een rol. Ik vraag me af hoeveel platte daken er nog ontgonnen bij liggen.
  20-12-2019 12:46:46
Pagina 3 van 3 [3] VolgendeLaatste
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222