De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

1 Algemeen duurzame energie

01Zonnepanelenmetdaa...

Omdat de opwarming van de aarde ernstige gevolgen heeft, zijn maatregelen nodig, Naast zonne-energie op daken en warmte uit de bodem moeten we in Nederland ook duurzame elektriciteit gaan opwekken met windmolens en zonnevelden. Dat geldt voor alle gemeenten dus ook voor Wageningen.

Tijdens de gebiedsconferentie was een aantal mensen tegen windmolens en zonnevelden in Wageningen en wilden zich niet verder uitspreken. Andere mensen zeiden over dit onderwerp:

 • We denken dat een mix van zonnevelden en windmolens het beste is. Alleen zonnevelden lijkt ons niet goed. Alleen windmolens zou kunnen maar liever niet. 

 • Voor zon lijken locaties als de Nude, Haarweg, Keijenberg, Mansholtlaan en Lawickse Allee ons geschikt. We willen de stad niet insluiten met zonnevelden, maar zien liever zonnevelden in de stadsranden dan in natuurgebieden. We maken ons wel zorgen over landschap, kwaliteit van de bodem, biodiversiteit en landbouwgronden. Bovendien willen we stap voor stap gaan, niet alles in een keer zodat we ook gebruik kunnen maken van innovatie en de daken ook beter benut worden voor zonnepanelen.

 • Windmolens zouden in het bos geplaatst kunnen worden, langs de Nederrijn, in de Nude of in het Binnenveld of langs de Mansholtlaan. We maken ons wel zorgen over de vogels, landschap, biodiversiteit, slagschaduw en geluid.

 • Als er een rondweg komt lijkt ons dat een kans om daar ook zonnevelden en windmolens te maken. En we zouden graag zien dat alle inwoners kunnen verdienen aan zon en wind.

 

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen...

 

Deel

Reacties

 • We moeten veel minder energie gaan gebruiken. Er zou bijvoorbeeld een hoger tarief moeten worden opgelegd voor verbruik boven een bepaald basisgebruik. Verder ook mensen belonen die minder verbruiken. Winkels die bij kou of warmte de deuren open laten terwijl verwarming c.q. airco aan staan en café's die terrasverwarming aan hebben staan terwijl er vaak helemaal niemand zit mogen van mij aangepakt worden, laten ze maar betalen voor de schade die ze daarmee aanrichten. Zonneparken vind ik geen duurzame ontwikkeling. Als iedereen dat zou gaan doen op deze planeet dan blijft er nauwelijks ruimte over voor natuur, landbouw, recreatie etc. Ik vind dat zonnepanelen beter op daken, boven parkeerplaatsen en boven toegangs- en rondwegen aangelegd kunnen worden. Bovendien kunnen elektrische auto's op zulke parkeerplaatsen meteen opladen en hoeft het netwerk dan ook niet zo grootschalig aangepast te worden. Aanleg van bossen en natuurontwikkeling is naar mijn mening de actie waarmee we de planeet weer ten goede kunnen veranderen. Dat zijn ook belangrijke elementen voor geluk en welbevinden. Verder vind ik Wageningen een van de mooiste plaatsen en hoop ik dat het in de toekomst nog mooier zal worden.
  12-1-2020 22:41:39
 • Out of the box oplossen zonder het buitengebied te verprutsen! (Prof.) Adriaan Geuze is (inter) nationaal beroemd. Tijdens de gebiedsconferentie liet hij zien hoe bijzonder en mooi het kleine buiten gebied van Wageningen is. Met de boodschap; ga dit nu niet met energie installaties verprutsen. Accepteer de beperking tot het kleine buitengebied voor de energietransitie niet. Dat hoeft ook niet want we kunnen (eventueel met regionale partners) een extra locatie in zee te claimen voor een paar grote molens. Ongebruikelijk ja! en vergt denken en regels aanpassen; ja! Dat is leuk ja! Want het past bij Wageningen en Food Valley. En steun hebben we tot en met het niveau van Rutte!
  12-1-2020 21:46:54
 • Ik woonde tot voor kort in de Flevopolder. De bouwhoogte van de windmolens nam daar nogal explosief toe (tiphoogte nabij de 120 meter). Er is groeiende aanhang voor het idee om een forse afstand te claimen tot de nabijgelegen bebouwing. Dat werpt belemmering op voor latere en andere ontwikkelingen.
  12-1-2020 19:51:26
 • Gefaseerd middelen inzetten zodat ingespeeld kan blijven worden op de ontwikkeling in de toekomst. In volgorde: 1. Verstrek alleen nog bouwvergunningen met de voorwaarde zonnepanelen. 2. Stel voorwaarden voor onlangs verstrekte bouwvergunningen waar nog niet gestart is met de bouw. (o.a. nieuwe bedrijventerrein Nudepark 2 blijkt geen zonnepanelen te krijgen). 3. Voor planning van zonneparken in het buitengebied zorg eerst voor realisering in bebouwd gebied (alle daken en overdek grote parkeerterreinen met lange banen panelen, zoals Campus, Bongerd, Olympiaplein) 4. Bekijk eerst de optie windmolens waarbij uitgaan van nieuwe Duitse inzichten, afstanden tot bebouwing: 1000 m. 5. Laatste optie: zonneparken in buitengebied. Zorg voor verrijking t.o.v. van het huidige land: Houd de natuur toegankelijk, doorkuisbaar en voeg elementen toe zodat de natuur zich kan ontwikkelen. Dus ruime groen zones. Zorg voor recreatiepaden (wandel/fiets/klompenpad) door deze gebieden. Niet alleen erom heen. Laat ze open zonder hekken, maar zorg voor natuurlijke afscheiding.
  12-1-2020 19:33:08
 • Minder energie gebruiken onderschrijf ik van harte! Nog maar zo’n 6 of 10% van ons energieverbruik is schoon. De omslag naar schone energie alleen we, vrees ik, alleen op tijd wanneer we minimaal de helft besparen EN ook HEEL VEEL en HEEL SNEL nieuwe schone energie gaan opwekken. Meer dan op de daken die nu nog ruimte hebben. 100 wetenschappers uit de hele wereld hebben onderzocht welke maatregelen het efficiëntst zijn om de DrawDown, de omslag naar het verminderen van onze CO2 uitstoot, te bereiken. In hun overzicht van energiemaatregelen staat de windmolen op land met hele ruime voorsprong op de 1e plek. Bij een excursie naar de Stad van de Zon in Heerhugowaard leerde ik dat zonnepanelen op 3000 woningdaken net zoveel energie opleveren als 1 windmolen. Mijn droom is het om heel Wageningen, aan alle kanten, te omringen met een ‘cirkel’ van windmolens. Vergelijkbaar met de stadsmuur van lang geleden die de inwoners beschermde tegen ‘onheil’. Zo hebben we nu een ‘muur’ van windmolens nodig rondom onze stad om ons klimaat te beschermen. Daken en zonnevelden zijn daar dan ook nog steeds (tijdelijk?) voor nodig, schat ik in. Gewoon net zo lang tot we het gehaald hebben. Wageningen, stad van de vrijheid, betrokken bij de wereld in de basisbehoefte van voedsel en betrokken bij de wereld in de basisbehoefte van een leefbaar klimaat. Zodat wij als Wageningen er alles aan gedaan hebben. Tja, mooi vind ik het ook niet. Zonnevelden staan me gevoelsmatig heel erg tegen. Zelf wordt ik blij van de blik op windmolens. Toch kan ik me heel goed inleven dat mensen het uitzicht zonder windmolens mooier vinden. Tja, zwarte zonnepanelen op rode daken of op monumenten, mooi is anders. Maar, die luxe kunnen we ons nu even tijdelijk niet veroorloven, vrees ik. We hebben nog 10 jaar de tijd om ons huiswerk te doen. Als we dat hebben bereikt kunnen we weer werken aan een mooi uitzicht en afwegen welke van deze tijdelijke energielandschappen weer omgetoverd kunnen worden.
  12-1-2020 19:13:16
 • Ik sluit mij aan bij de reactie van Wanka Lelieveld en anderen over het belang van het eigenaarschap van windmolens en zonneparken. Zorg er voor dat dit (meer dan 50%) bij bewoners, gemeenschap en/of (lokale) overheid komt te liggen, zodat we als gemeenschap over een aantal jaar ook andere keuzes kunnen maken wanneer nieuwe (betere) technieken een realiteit zijn. Mogelijk dat we in de nabije toekomst gebruik kunnen gaan maken van waterstof als (goedkope) energie. Hierbij kan het bestaande landelijke netwerk aan gasleidingen gebruikt worden; zijn we niet afhankelijk van zon en wind en is er geen impact op natuur en landschap. In hoeverre zien gemeente en provincie waterstof als alternatief voor windmolens en zonnevelden?
  12-1-2020 18:05:38
 • In verschillende reacties wordt gepleit voor het stimuleren van het beperken van het energiegebruik en het zoveel mogelijk plaatsen van zonnepanelen op daken. Ik sluit mij hierbij aan. M.b.t. het plaatsen van windmolens ligt de situatie wat mij betreft wat ingewikkelder. Ook in de reacties van anderen is er allereerst de vraag of en waar de wind daadwerkelijk rendabel te exploiteren is. Daarbij is er in onderzoek ook gebleken dat windmolens wel degelijk ook een negatief effect hebben op het milieu en de gezondheid van burgers. Er is een uitgebreid artikel over de keerzijde van windenergie gepubliceerd bij Earth Matters. M.i. de moeite waard om mee te nemen in de discussie en het uiteindelijk besluit.
  12-1-2020 15:28:28
 • Wageningen Klimaat Neutraal! Het aanpassen van de levensstandaard van mensen is mijns inziens het eerste dat we aan moeten pakken als we het hebben over Wageningen Klimaat Neutraal. Wanneer we eerst het verbruik aanpakken, hoeven we via de alternatieve energiebronnen minder energie op te wekken. Deze volgorde van actie heeft ook grote voordelen voor de impact op de leefomgeving in Wageningen. Wanneer inwoners samen bewust worden van de eigen invloed en mogelijkheden om het klimaatprobleem positief te beïnvloeden, heeft dat volgens mij grote meerwaarde en zullen alle toekomstige projecten op dit gebied meer kans van slagen hebben. Het aanpassen van de levensstandaard zou kunnen bestaan uit het isoleren van huizen en zonnepanelen aanbrengen op bestaande daken in plaats van in zonneweides. Daarnaast zou de nachtverlichting kunnen worden verminderd met behulp van bewegingssensoren (bv ook bij bedrijven) en kan er worden geïnvesteerd in snelle fietsroutes. Ook zou het openbaar vervoer (in ieder geval van station Ede-Wageningen naar de campus) gratis aangeboden moeten worden aan mensen om ze zo uit de auto te krijgen. Waardoor je géén extra weg hoeft aan te leggen. Het gebruik van waterwegen zou bevorderd moeten worden. De mogelijkheden hiervoor zijn met de aanwezige binnenhaven voor handen. Deze zouden misschien beter ingezet kunnen worden, waardoor veel vrachtwagens op de weg worden uitgespaard. Het bewustmaken van de consumenten van de milieu-impact van hun aankopen is volgens mij een terrein waarop nog veel te verbeteren valt. Informatie verstrekken hierover vanuit de gemeente aan de inwoners zou kunnen bijdragen. In het verleden werd de olieproductie verhoogd, in plaats van dat er zuiniger auto’s werden gemaakt. Ik hoop dat we hiervan hebben geleerd en het nu anders aanpakken.
  12-1-2020 13:58:28
 • Dat sommige mensen windturbines en/of zonneparken niet zo mooi vinden is geen argument om ze niet te plaatsten. Andere argumenten (klimaat, milieu, afhankelijkheid van totalitaire regimes) wegen zwaarder. Windturbines tasten de natuur en het milieu niet aan. Als je ze niet mooi vindt, dan bederven ze hooguit je uitzicht. Zo lang we ons energieverbruik niet drastisch verminderen, zullen we het duurzaam op moeten wekken. Ook Wageningen zal daar haar steen aan bij moeten dragen.
  11-1-2020 16:59:05
 • Eens met veel reacties dank! Om in de lokale energiebehoefte te voorzien moeten er op alle fronten de zeilen bijgezet, ook met andere duurzame vormen van opwekking. Realiseer, leer, reken en monitor wat dat oplevert. En stel bij met de inzichten van morgen, maar doe iets! Onderzoek en laat zien hoe de verschillende vormen van energieopwekking eruit gaan zien en kunnen passen bij de verschillende landschapstypen rondom Wageningen. Laat onze enorme energiebehoefte maar zichtbaar worden in het landschap, bij voorkeur daar waar de techniek het minst verstoort maar ook iets toevoegt zoals biodiversiteit, bomen en recreatieve voorzieningen.
  11-1-2020 13:53:19
 • Ik vraag me af hoeveel energie we nodig hebben om gelukkig en met lokaal gesloten kringlopen te leven, waarschijnlijk niet zo veel. Op dit moment leeft iedereen hier voornamelijk op goedkope olie. Het is best slim om voor dat dit duur wordt deze olie-energie te investeren in die fijne toekomst met lokaal gesloten kringlopen. Laten we daar vaker over praten zodat we mooie verhalen krijgen om door te vertellen en meteen beter weten wat we nodig zullen hebben en nu in kunnen investeren. En laten we een beetje oppassen met het gebruiken van gewoon geld, we willen graag dingen die nooit kapot gaan maar die gaat momenteel niemand maken omdat dat 'financieel gezien' dom is.
  9-1-2020 20:29:46
 • Ik sluit me graag aan bij de opmerkingen van Elmar Theune met de volgende aanvullingen: voor zowel zon en wind: organiseer 100% eigenaarschap en zeggenschap door bewoners, zodat we als gemeenschap over een aantal jaar ook andere keuzes kunnen maken wanneer nieuwe (betere) technieken een realiteit zijn en we niet langer dan noodzakelijk met windmolens/zonneweiden opgescheept zitten in het buitengebied. Wanneer eigenaarschap bij commerciële partijen is onder gebracht zal esthetiek altijd ondergeschikt zijn aan winst en de maximalisatie daarvan. In de praktijk betekent dat dat een zo lang mogelijke instandhouding nagestreefd zal worden. Met betrekking tot wind dan nog aanvullend: 1.) Neem in de criteria mee of en zo ja waar wind daadwerkelijk rendabel is te exploiteren. Als dat niet kan in deze omgeving, moet je niet willens en wetens molens willen plaatsen en kan je je euros beter ergens anders inzetten. 2.) Houdt oog voor de ontwikkelingen en het onderzoek dat momenteel gaande is in Duitsland. Ivm de gezondheid voor bewoners is daar de straal voor molens van 500 verhoogd naar 1000 meter. In ons geval zou dat betekenen dat er vrijwel geen ruimte meer overblijft.
  9-1-2020 14:16:18
 • Het is volkomen onduidelijk wat er precies bedoeld wordt met zelfvoorziening op energiegebied. Is dat inclusief alle industrie, dienstverlening, vervoer via weg, water en lucht? Bedenk dat van alle in ons land gebruikte energie slechts zo'n 15% door huishoudens voor verwarming en verlichting wordt aangewend. Zelfs met alle huizen op standje energie-neutraal staan we nog maar aan het begin van de energie-transitie. Dit is geen reden om niets te doen, maar we gaan de wereld niet redden door onze huizen energie-neutraal te maken. Wat ik mis is gemeentelijk en landelijk beleid om het ontwerp van woningen, bedrijfsgebouwen en wijken zodanig in te richten dat er optimaal van gratis zonne-energie geprofiteerd kan worden. Denk aan optimale ligging van daken (en ramen) op het zuiden, een verbod op te hoge bomen, groene daken etc. Voor het overige is het een illusie om te streven naar energie-zelfvoorziening. Op de schaal van een plaats als Wageningen past dat gewoon niet, net zomin als zelfvoorziening op het gebied van voedsel, bier brouwen of gezondheidszorg. De enige reële wijze van grootschalige, compacte, betaalbare en betrouwbare energieopwekking op landelijke schaal: kernenergie
  9-1-2020 11:21:49
 • Faciliteer / subsidieer het gebruik van alle gunstig gelegen daken en wanden van bedrijfsgebouwen op plaatsen die toch al minder fraai zijn of waar panelen minder in het zicht liggen. Verpest de beeldkwaliteit van Wageningen niet door natuur of daken van beeldbepalende gebouwen te bekleden met lelijke zonnepanelen. Stap af van het idee dat we de benodigde energie binnen de grenzen van onze gemeente moeten vinden; langs de toch al lelijke snelwegen (bijvoorbeeld de A15) is ruimte genoeg.
  8-1-2020 20:05:48
 • Duurzame energieopwekking is in alle gemeenten noodzakelijk, dus ook in Wageningen. Uiteraard moeten er zo veel mogelijk zonnepanelen op daarvoor geschikte daken worden gelegd, maar dat is volstrekt onvoldoende om in de lokale energiebehoefte te kunnen voorzien. Een combinatie van windmolens en zonneparken is m.i. de beste strategie om in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Daarbij moet gezocht worden naar zinvolle combinatiemogelijkheden met agrarische gebruik en biodiversiteit, b.v. zonnepanelen met vrije uitloopkippen of zonnepanelen in bloemrijk grasland ter verhoging van biodiversiteit en insectenpopulaties, windmolens boven bos (Wageningse berg) of voedselbos inplanten onder windmolens. Zorg er ook voor dat omwonenden mee profiteren van de zonne- en windparken door financiële participatie, lagere energielasten of extra voorzieningen.
  8-1-2020 19:40:19
Pagina 1 van 3 EersteVorige [1]
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222