Tijdens de gebiedsconferentie kwamen veel verschillende ideeën naar voren voor nieuwe recreatie in h...

Zo nu en dan komt er een gebouw vrij in het buitengebied (zoals de schuren van een boerderij).

Het buitengebied hoort bij de stad. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:We zien kansen o...

Er zijn diverse initiatieven om met kleine huisjes nieuwe natuur te ontwikkelen in Nederland. Op de ...

Met de ontwikkeling van windmolens en/of zonnevelden komt er mogelijk geld vrij om te investeren in ...

De biodiversiteit is de afgelopen 20 jaar sterk afgenomen, daardoor zijn er minder verschillende soo...

Er liggen verschillende vragen voor het buitengebied. Bijvoorbeeld het maken van voedselbossen, het ...

Het buitengebied van Wageningen wordt vaak een open landschap genoemd. Op de gebiedsconferentie zeid...

In het buitengebied wordt voedsel geproduceerd. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:We w...

De bodem en de ondergrond zijn de basis. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:We willen m...

We willen de kleinere wegen in het buitengebied zo aantrekkelijk en veilig mogelijk maken voor fiets...

Door het buitengebied gaat verkeer. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:We willen een to...

Het buitengebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze gezondheid. Op de gebiedsconferentie ...

Het bos is een natuurgebied en wordt ook gebruikt voor houtproductie en voor bezoekers die graag wil...

Wat zijn de kernkwaliteiten van onze uiterwaarden? Tijdens de gebiedsconferentie zeiden mensen hiero...

Het buitengebied is een belangrijk recreatiegebied. Tijdens de gebiedsconferentie zeiden mensen hier...

Zonnevelden kun je heel dicht beleggen met panelen of je kunt, op allerlei verschillende manieren, m...

De energieopbrengst van één kleine of grote windmolen staat gelijk aan de energieopbrengst van 20 of...

Een van de vragen bij windmolens en zonnevelden is of de ene plek in het buitengebied geschikter is ...

Een van de vragen bij windmolens en zonnevelden is of de ene plek in het buitengebied geschikter is ...

Naast zonne-energie op daken en warmte uit de bodem moeten we in Nederland ook duurzame elektricitei...

Praat mee over ons buitengebied

De internetconsultatie voor de omgevingsvisie voor het buitengebied van Wageningen is gesloten. De consultatie liep van 20 december 2019 tot en met 12 januari 2020 en wordt gebruikt als aanvulling op de opbrengsten van de gebiedsconferentie van 11 december. De reacties kun u per thema terugvinden in dit archief.

 

wageningen
2222