Hoofdstuk 3

Als stad trekken we aanzienlijke verkeersstromen aan in Wageningen. We voorzien dat dit in de komende jaren nog zal doorgroeien. Want het aantal arbeidsplaatsen zal blijven stijgen en de werknemers zullen vooral uit de regio en het land komen. We zijn al een regionale ‘hotspot’ en dit zal sterker ...

Landbouw hoort bij Wageningen, het is deel van onze identiteit. Maar als economische sector is landbouw maar klein. Een flink deel van de landbouw in Wageningen kun je zien als beheerder van het landschap en als directe voedselproducent. Producten die hier geteeld worden, worden hier ook gegeten.

In dit hoofdstuk geven we aan hoe we de opgave voor energieopwekking willen aanpakken. Dit hoofdstuk heeft een andere opbouw dan de andere hoofdstukken. We starten met de visie en komen vervolgens met een aantal achtergrond- en uitwerkingsstukken. De reden is dat er veel achtergronduitleg nodig is w...

In dit voorstel bundelen we opgaven voor energie (zonnevelden), gezondheid (bevorderen van beweging), lokale voedselstromen, lokale recreatie en bevorderen biodiversiteit.Let op: Dit is een voorstel voor een transformatie van een deel van ons buitengebied. Die verandering kan alleen met vrijwillige ...

In dit hoofdstuk richten we ons op de opgaves voor gezondheid, bewegen en recreatie. Gezondheid wordt onder de omgevingswet een belangrijk onderwerp. Gemeenten worden verplicht dit aspect expliciet mee te wegen bij de visie op de gewenste situatie van de fysieke leefomgeving. In de afgelopen 2-3 jaa...

In dit hoofdstuk richten we ons op de opgaves voor natuur. De biodiversiteit neemt wereldwijd, en ook in Nederland, snel af onder invloed van klimaatverandering en de wijze waarop we ons land gebruiken. Zoals grootschalige afname van de insectenpopulatie tot circa een derde door bestrijdingsmiddelen...

wageningen
2222