Hoofdstuk 2

Het buitengebied van Wageningen is, zoals in de analyse is aangegeven, dus gelijktijdig lokaal en bovenlokaal belangrijk. Waar dat lokale belang speelt en waar het bovenlokale is vrij duidelijk naar gebieden te onderscheiden. Het bovenlokale natuurbelang in het buitengebied bestaat uit de bossen op ...

In Wageningen zijn, op een klein oppervlak, de ambities en belangen in het buitengebied groot. Die ambities en belangen spelen zowel lokaal als op nationaal en internationaal niveau. Dat merk je in veel discussies die we voeren, bijvoorbeeld in de uiterwaarden. Veel mensen willen daar graag een recr...

wageningen
2222