Deze visie is het product van samenwerking tussen de samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie. Om die samenwerking mogelijk te maken is een participatieproces doorlopen waarin iedere partij een passende inbreng heeft kunnen leveren en de juiste rol heeft kunnen spelen. Belangrijk bij di...

De raad heeft als beginpunt van deze visie, en van de participatie, de startnotitie vastgesteld. Daarin zijn de opgaves waar we voor staan bij elkaar gezet. Dit is een scherp kader waarin bijvoorbeeld is aangegeven wat er moet worden onderzocht over de energietransitie. 

Dit hoofdlijnenrapport is het tussenresultaat van het proces om tot een visie voor het buitengebied van Wageningen te komen. In oktober 2019 is de raad van de gemeente met dat proces gestart dat plaatsvond in nauwe samenwerking met vele betrokken bewoners, eigenaren en gebruikers van het buitengebie...

wageningen
2222