Uitwerking energie windmolens: Waar moet je op letten?

 • Aantal keer bekeken 301
 • Terug

Om te bepalen waar je op moet letten bij energie hebben we tijdens de gebiedsconferentie workshops georganiseerd. In een analyse van de resultaten hebben we ruim 60 criteria gevonden. Dit is een soort controlelijst. Bijna al deze criteria kunnen aandacht vragen bij een energieproject. Link naar overzicht van criteria voor de beoordeling van modellen voor grootschalige opwek.

Hoe kan deze lijst gebruikt worden voor een besluit over energieopwekking? Om daar een beeld van te krijgen hebben we een selectie gemaakt en hoofdcriteria gemaakt. Daarin staan drie groepen criteria: ten eerste de criteria die het belangrijkste zijn bij de nadelen/bezwaren/problemen. Ten tweede de criteria die over kansen en voordelen gaan. En ten derde criteria die voor onze afweging belangrijk zijn maar die niet genoemd zijn tijdens de gebiedsconferentie.

Deze hoofdcriteria gebruiken we om een afweging te maken. Bij de uitwerking van een voorstel kijken we vaak meer in detail.

We nemen de volgende criteria voor wind in de afweging op:
Criteria die te maken hebben met de nadelen van windmolens

 • Sfeer/beleving. Hoe minder een initiatief de beleving of de sfeer aantast hoe minder problematisch het project is. Daarbij gaat het om de vergelijking met de bestaande beleving van een gebied. Zo zie je dat bedrijventerreinen en snelwegen eerder acceptabel zijn dan groene omgevingen.
 • Zichtbaarheid. Een van de belangrijkste aspecten van beleving, maar niet het enige, is zichtbaarheid. Een open landschap is minder geschikt dan een meer besloten landschap. Bij grote windmolens speelt het punt dat je ze van grote afstand kunt zien.
 • Milieu-gezondheid. Er bestaan normen voor afstand, gevaar en geluid maar de afstanden die daarbij worden gehanteerd worden als onvoldoende ervaren.
 • Kans op schade aan bestaande natuur. Windmolens bewegen. Wat zijn de gevolgen daarvan voor natuur, vooral voor vogels en vleermuizen? Daarom goed onderzoek doen en bij voorkeur op afstand van natuur houden en/of gebruik maken van techniek om schade te voorkomen.

Het enige criterium dat is ingebracht als voordeel van windmolens is de efficiency. Met een windmolen wek je veel energie op wat een betrekkelijk beperkt ruimtegebruik heeft. Onder een windmolens kun je bijvoorbeeld nog boeren.
Als samenleving willen we duurzame energie opwekken. We kijken als college dus ook naar aspecten die daar belangrijk voor zijn. Dat gaat vooral om:

 • Regionaal effect. Bij grote windmolens speelt het punt dat je ze van grote afstand kunt zien.  Voor een goede landschappelijke inpassing is het dus belangrijk dat er goed wordt afgestemd met buurgemeenten.
 • Realisatiekans. Als we door alle discussies heen kijken wat is dan de inschatting dat er over 5-10 jaar inderdaad windmolens gerealiseerd zijn? Daarvoor kijken we naar bovenstaande criteria én en naar de opbrengsten van de RES. De RES werkt zo veel mogelijk met objectieve criteria en dat is een belangrijke bijdrage. Voor gebieden buiten de snelwegen is dat samengevat in onderstaand kaartje. In Wageningen wordt het binnenveld, een deel van de Wageningse Berg en nabij de haven als potentieel zoekgebied gezien. 
 • Ruimte voor meer dan 1 windmolen: Daarnaast is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel windmolens op een bepaalde plek geplaatst kunnen worden, of hoeveel windmolens we in totaal kunnen plaatsen in de gemeente.

RES zoeklocaties voor windturbines regio Foodvalley.
Potentieel zoekgebied voor windturbines in de RES
Deze afbeelding is overgenomen uit het RES Foodvalley voorlopig concept-bod duurzame opwek.

Wat vindt u van de stap van de 63 criteria naar deze 7 criteria? Als je moet kiezen zijn dit dan inderdaad de belangrijkste criteria?

Terug

Deel

Reacties

 • Windmolens leggen minder beslag op de ruimte en een combinatie met andere functies blijft ook mogelijk. Te denken valt ook aan een windmolenbos, niet het huidige bos kappen maar onder de nu te plaatsen windmolens een (voedsel)bos aanleggen daar zijn in NL al voorbeelden van te vinden, bijvoorbeeld het Robbenbos in NH. Zet windmolens niet verspreid neer maar in een lijn dan heb je meteen een mooi structurerend element in je gebied.
  26-3-2020 14:52:00
 • Naast de grote windturbines (2 - 6 MW) zou ook naar de middelgrote gekeken moeten worden. Die brengen uiteraard veel minder energie op, maar zijn veel beter inpasbaar in de omgeving. Er bestaan middelgrote innovatieve windturbines van 250 - 400 kW die op 50 m van woningen geplaatst kunnen worden en die bijv. prima inpasbaar zijn langs de Mansholtlaan en bij het bedrijventerrein, zoals Tulyp en Megawindforce. Het past bij Wageningen om zulke innovaties de ruimte te geven.
  25-3-2020 21:28:58
 • Er zal ook gekeken moeten worden welke lokaties het meest windrijk zijn. Op welke plekken wekken ze de meeste energie op? Of zit dit al in het criterium Realisatiekans?
  22-3-2020 18:29:28
 • Geluid lijkt mij een belangrijk aspect in samenhang met vogels en vleermuizen die je mogelijkv ia geluidsfrequentie kunt waarschuwen zodat ze niet in de wieken vliegen. Wellicht is er al gewerkt aan een geluidsarme windmolen zoals bij andere apparatuur.
  22-3-2020 17:57:02
 • Een samenvatting van (richtlijn) 7 waarbij de 'lange lijst' toegevoegd wordt als toelichting lijkt mij prima. Het criterium: optimale opwek schone energie zou van mij er wel bij mogen. In de volgorde van de criteria zou ik de voordelen voorop zetten: - waar levert de molen het meest op - waar is realisatie het makkelijkst (bijv. omdat eigenaar meewerkt/het zelf graag wil) - financiën: wie gaat aan de molen verdienen? - koppelkansen met andere functies - effect op biodiversiteit vind ik belangrijker dan zicht en sfeer. (mooi die nulmeting biodiversiteit die gedaan is!) (Mijn auto in mijn voortuin is ook niet mooi, maar wel heel functioneel).
  22-3-2020 17:18:14
 • Dit zijn denk ik goede criteria. De vraag is alleen hoe je ze wilt gebruiken. Geen enkele windmolen in Nederland voldoet aan al deze criteria. Maar als je ze gebruikt om de qua criteria optimale plek te zoeken, dan heb je er wat aan. Dat zou ik dan ook zo opschrijven.
  20-3-2020 10:25:31
 • Helaas concludeer ik dat betrokkenen kennelijk niet helemaal goed zicht hebben op grootschalige opwekking middels windmolens. Zichtbaarheid: Een gesloten landschap zou beter geschikt zijn dan een open. Het dringt kennelijk niet helemaal door dat moderne molens een ashoogte hebben van 100m en hoger met bladlengtes van ca 65m. . Kans op schade aan bestaande natuur. Het woord KANS kan worden weggelaten. De bouw van windmolens vraagt ruimte en toegang tot de locatie voor zeer grote en zware transporten. Het transport van masten van de productielocatie naar de bouwplaats is een grote logistieke uitdaging. Omdat een mast in een stuk qua gewicht en omvang niet te transporteren valt, wordt de mast in onderdelen getransporteerd en op locatie in elkaar gezet. De verschillende onderdelen zijn zo groot als mogelijk. Ook de afmetingen van de gondel en de rotorbladen vragen veel ruimte. Ook de benodigde ruimte voor de gigantische kranen tijdens montage is aanzienlijk. Er is dus geen KANS op schade aan de natuur maar AANZIENLIJKE schade is een realiteit. Plaatsing van windmolens in een natuurgebied of bosrijke omgeving is dus bepaald geen goed idee.
  17-3-2020 17:04:54
 • Die 7 is meer dan genoeg. Bij meer dan 60 blijf je aan de gang en krijg je eindeloze discussies over een 'klein' puntje. De grote vraag is natuurlijk bij ieder punt: waar ligt de omslag wel of niet doorgang.
  16-3-2020 15:33:29
 • cox
  Windmolens kunnen niet op de schaal van onze gemeente worden ingepast. (kleine oppervlakte; veel inwoners). Ruimte en draagvlak ontbreken. Het Overzicht van criteria voor de beoordeling van modellen voor grootschalige opwekking, toont vooral alle nadelen en zorgen van de deelnemers hierover aan. Een selectie van 7 maken uit 63 doet onvoldoende recht aan al deze zorgen en bezwaren.
  12-3-2020 8:42:08
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222