Achtergrond: zon op dak

 • Aantal keer bekeken 570
 • Terug

Uit de participatierondes komt sterk de voorkeur voor zon op dak naar voor. De gemeente ziet de urgentie om hier beleid voor te maken. In de landelijke politiek is dit belang net op gang gekomen en wordt er gewerkt aan een dakenwet. Ook als gemeente zullen we de komende tijd moeten nadenken hoe we een dakenbeleid vorm kunnen geven.

Hierbij moeten we onder andere kijken naar:

 • dakvormen
 • overstekken 
 • hoge-rendementspanelen
 • integratie met technische voorzieningen 

Opties voor koppeling zon op dak/zon in veld kunnen onderzocht worden.

Vorig artikelVolgend artikel

Deel

Reacties

 • Persoonlijk vind ik dat bewoners een keuze voorgelegd zouden moeten krijgen om te kiezen tussen een stel zonnepanelen of een kleine windmolen op het dak, zeker wanneer men daar toe verplicht gaat worden. Want ik zou dan een voorkeur voor de windmolen hebben. Ook op het gebied van kleine windmolens zijn er steeds meer en verder gaande ontwikkelingen en die werken efficiënter dan zonnepanelen wanneer het gaat om de opwekking van energie. Kleine windmolens op het dak zou ik graag terug zien als een andere mogelijkheid om daken van particulieren te benutten.
  22-3-2020 20:07:30
 • Zon op dak stimuleren is een goede zaak. Maar niet in plaats van zonnevelden en windmolens. Elke actie is meegenomen. We wekken nu 67 Tj op en willen naar 500 Tj. De komende 10 jaar kunnen we het beste elke plek benutten waar mogelijk. Tegen de tijd dat we (evt. min. 400 van) de 500 Tj gerealiseerd hebben EN allemaal de helft van onze energie hebben bespaart, dan kunnen we alsnog kiezen waar het mooier is of niet.
  22-3-2020 18:16:52
 • Waarom is zo'n belangrijk aspect in de keuze voor zonnepanelen niet verder uitgewerkt? Er is al een zeer heldere ladder voor duurzame verstedelijking. Het lijkt wel of de gemeente door de reacties van de bewoners nu pas tot deze kennis komt. Zonnepanelen op daken zijn minder tot niet zichtbaar. En juist die zichtbaarheid is een groot nadeel van zonnevelden. En de zonnepanelen op daken kunnen de bewoners/gebruiken van de betreffende gebouwen direct al voorzien in (een deel) van hun elektriciteitsbehoefte. Met minder 'overlast' voor ons elektriciteitsnet, zeker als er op de grotere gebouwen ook een opslagvoorziening wordt meegenomen. Maar nee, de gemeente wil eerst eens goed nadenken over hoe dat dan moet en kan. En ondertussen gooien we wel onze beperkte natuur vol met zonnevelden. Eigenaren van (grote) gebouwen moeten verplicht worden hun eigen verantwoordelijkheid te pakken! Vaak zijn zij ook de grootverbruikers van de benodigde energie. Veel bewoners kiezen zelf al voor panelen op eigen dak, meestal zonder extra subsidie. Waarom moet deze burger dan ook nog de last van dragen van de vervuiling van de beperkte natuur- en recreatieruimte rondom Wageningen met zonnevelden? Gemeente, neem ook je verantwoordelijkheid en stel een deugdelijk beleid op en wacht niet af. Deze visie die er nu ligt toont aan dat jullie dat niet doen en alles maar makkelijk willen oplossen. Graag een breder inzicht en toon betere betrokkenheid bij de bewoners!
  22-3-2020 12:12:41
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222