Achtergrond: Technologie en kennis

 • Aantal keer bekeken 544
 • Terug

Technologie 
Technologie is een van de drie grote krachten achter veranderingen van de fysieke leefomgeving (de andere twee zijn klimaatverandering en de demografische ontwikkeling van bevolkingsgroei en vergrijzing). Vooral digitalisering heeft grote gevolgen. Deze gaat vaak sneller dan we denken. De landbouwbedrijfsvoering is volop aan het veranderen en technologie en robotisering zijn daar een steeds belangrijker onderdeel van. Op het gebied van toerisme en recreatie spelen diverse ontwikkelingen. Eén voorbeeld daarvan is de introductie van ‘real time’ informatie over een gebied. Hoeveel mensen zijn er op de Grebbedijk, is er ergens een bepaalde vogel gespot langs de Rijn, is er een pop-up nachtelijk (en illegaal) evenement in het bos? Virtual en augmented reality ontwikkelen zich snel. Dit opent geheel nieuwe mogelijkheden voor de beleving van onze omgeving. Stel je voor dat je met een AR-bril op door het bos loopt en dat zich hier en daar bomen aan je opdringen met een verhaal? Dit is geen sciencefiction, maar een van de commerciële lijnen van technologie.

Technologische ontwikkelingen zijn, vanuit gemeentelijk perspectief, autonome ontwikkelingen. Ze vragen een lokaal antwoord en een inbedding. Wie de ontwikkelingen rond Airbnb in Amsterdam volgt ziet dat dat nog een hele klus kan zijn.

De opgave rond technologie is om de impact en mogelijkheden van ontwikkelingen te duiden (omdat ze nieuw zijn is dit wezenlijk, er is geen bestaand kader voor) én om ze adequaat te begeleiden. 

Kennis
Waar technologie een voortdurende motor achter verandering is, komt kennis in onze samenleving centraal te staan. Met kennis kun je de samenleving beïnvloeden, organiseren én inspelen op mogelijkheden van technologie. Daar komt bij dat het bewaren van gegevens zo goedkoop geworden is dat er geen (bewaar)selectie meer nodig is. Kennis is dermate waardevol geworden dat er een soort jacht op data ontstaan is. Omdat kennis zo waardevol is, is het onverantwoord deze te verspillen. Overheden zijn een van de grootste dataverzamelaars en de grootste speler in de verdeling van rechten op data, direct en indirect.

Kennis ontwikkelt zich in een kennisketen. De hoofdstappen zijn:

 • Data (geregistreerde gegevens);• Informatie (toegankelijk gemaakte data);
 • Kennis (betekenisvolle informatie);
 • Actie (toegepaste kennis). Verspreid door deze visie zijn kennis- en technologievoorstellen opgenomen. Om deze voorstellen ook te kunnen uitvoeren is een structuur nodig waarbinnen beslissingen over kennis genomen kunnen worden.

Kennisketen verbeeld in Data-Informatie-Kennis-Actie
Kennisketen

Illustratie door LOS stadomland

Vorig artikelVolgend artikel

Deel

Reacties

 • Zie de reacties op andere plekken. Dit is een LOS hobby die we niet willen.
  31-3-2020 22:25:27
 • Gezien de gevolgen die staling, elektrische velden, magnetische velden en dergelijke hebben op een klein deel van onze bevolking én op de natuur - die helaas geen stem heeft- zou ik voorzichtig zijn met het toepassen van technologie in het buitengebied. Schade eenmaal aangericht is niet altijd weer terug te draaien. Bijvoorbeeld in Zwitserland is 5G nationaal ingevoerd maar de stad Zurich heeft dit teruggedraaid (en terecht). Desondanks worden dan onnodig veel kosten gemaakt. Probleem van deze tijd is dat "men" denkt dat nieuwe technologie een directe link heeft met "vooruitgang". Veel mensen beseffen niet dat voor al het "gemak" dat je krijgt, er ook iets wordt ingeleverd. Bijvoorbeeld dat eenieder die een mobiele telefoon heeft, te traceren is wat betreft tijd en plaats. Wat mij betreft zou het beleid vooral gericht moeten zijn op VERMINDERING van technologische toepassingen. Dat is goedkoper, duurzamer (minder energieverbruik) en uiteindelijk veel beter voor deze wereld en de aarde waar we op leven. Per slot van rekening hebben we er daar maar 1 van.
  22-3-2020 20:15:24
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222