Achtergrond. Wereldvoedselvraagstuk en de groei van de WUR

 • Aantal keer bekeken 475
 • Terug

Als gemeente zien we dat er door welvaartsgroei (meer vleesconsumptie) en bevolkingsgroei een behoefte is aan hogere voedselproductie. Daarnaast is er om sociale, gezondheids- en milieuredenen wereldwijd een vraag naar een ander landbouwmodel: duurzamer produceren en minder ‘gesleep’ met voedsel over de wereld. De omvang van voedselproductie wordt in eerste instantie bepaald door de omvang en aard van investeringen in de landbouwgronden. Pas in tweede instantie is het afhankelijk van de omvang van het landbouwareaal. Om aan de groeiende voedselvraag te voldoen zal er de komende decennia wereldwijd volop geïnvesteerd worden in de landbouw en in de transitie naar duurzaamheid. Dat geld zal er ook zijn omdat de stedelijke economieën ook in de minder rijke landen van de wereld altijd voldoende geld beschikbaar zullen stellen voor hun voedselvoorziening (voedselprijzen gaan omhoog bij schaarste). We staan waarschijnlijk pas aan het begin van de economische ‘landbouwhausse’ en de kwalitatieve transitie in het landbouwmodel. Wageningen Universiteit speelt wereldwijd een leidende rol in onderzoek naar manieren om in te spelen op deze veranderingen, onder meer met onderzoek op haar proefvelden in het buitengebied. Deze rol zou in de toekomst kunnen groeien. Van de veranderingen zal Wageningen, via de universiteit, het nodige meekrijgen.

Vorig artikel

Deel

Reacties

 • Ben het ook eens met de reactie van Peter Boekema. Er dient ook voldoende rekening te worden gehouden met de waarden van het buitengebied. Goed idee om te bekijken of de WUR (een deel van) de groei buiten Wageningen kan realiseren door het oprichten van nieuwe locaties.
  22-3-2020 22:38:38
 • Waarom is men niet wat kritischer naar de positie van de WUR? Daarnaast schetst men ontwikkelingen in de landbouw maar ook hier zijn diverse trends en niet allemaal even veerkrachtig. Geen idee hoe het nu is maar in het verleden werd geschetst dat kleinschalige landbouw zorgt voor 80% van de mensen wat betreft voeding. Daaruit kun je concluderen dat de technologisering van de landbouw helemaal niet nodig is om de wereldbevolking van voedsel te voorzien. En die vleesconsumptie moet je niet willen aangezien de wereldbevolking zonder vlees veel beter af is: minder welvaartsziekten, 8x meer plantaardige voeding... Kortom als gemeente kan je ook sturen wat je wel en niet als bestemming wil en duurzaamheid zou een belangrijk criterium kunnen zijn.
  22-3-2020 20:27:10
 • Eens met Peter Boekema. Er wordt in de hoofdlijnenvisie teveel uitgegaan van de claims op het buitengebied en te weinig van de waarden van het buitengebied. Niet echt doordacht wordt aan het einde ook nog even een onduidelijke mogelijke toekomstige claim van de Wur meegenomen.
  22-3-2020 16:10:25
 • "... en de groei van de WUR" Waarom wordt er niet verder ingegaan op de verwachte en gewenste groei van de WUR? De WUR is belangrijk voor Wageningen. Echter, de WUR is niet Wageningen. Er wonen en werken veel mensen in Wageningen die los staan van de WUR. Let wel, ik stel zeker niet het het algemeen belang van de WUR ter discussie. Wageningen is echter wel beperkt in haar grondgebied en mogelijkheden voor uitbreiding van de WUR. Als er nu een visie voor het Wagenings grondgebied en haar natuur wordt uitgewerkt dan moet ook de gewenste groei van de WUR hierin beschreven zijn. Groei van de WUR is mooi. Echter heeft een grote impact op behuizing, verkeer, sociale inrichting, infrastructuur en het gebruik van grond. Kan Wageningen dit wel alleen aan? Is het geen optie om over gemeente grenzen heen te kijken? Een locatie van de WUR buiten Wageningen?
  22-3-2020 12:20:16
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222