3.6 Programma: aantrekkelijk maken kleine wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer

 • Aantal keer bekeken 770
 • Terug

Wat speelt er

Als stad trekken we aanzienlijke verkeersstromen aan in Wageningen. We voorzien dat dit in de komende jaren nog zal doorgroeien. Want het aantal arbeidsplaatsen zal blijven stijgen en de werknemers zullen vooral uit de regio en het land komen. We zijn al een regionale ‘hotspot’ en dit zal sterker worden. 

Een deel van het autoverkeer gaat via de kleine wegen in het buitengebied zoals de Geertjesweg, de Veensteeg of de Grebbedijk. Meestal gaat het niet om veel auto’s maar ze verminderen de gebruikskwaliteit van deze wegen voor fietsers, voetgangers en recreanten vaak wel sterk. Tijdens de internetconsultatie zag je dat veel mensen dat ook herkennen. Panden en bedrijven moeten daarbij wel bereikbaar blijven.

Omdat we beweging willen bevorderen willen we juist de kleine wegen comfortabel maken voor langzaam verkeer.

 

Visie: aantrekkelijk maken kleine wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer

Onze positie vraagt om onorthodoxe maatregelen voor onze bereikbaarheid. Wij kunnen doorgroeien met arbeidsplaatsen als we gelijktijdig als ambitie hebben dat bijna 100% van het inkomend verkeer met collectieve vervoersmiddelen of de fiets is. Bereikbaarheid is een onderwerp dat verder zal worden uitgewerkt in de integrale omgevingsvisie.

Als het gaat om het buitengebied dan zien we een toekomst waarin al onze kleine wegen vrij zijn van doorgaand autoverkeer. Daarmee ontstaat verblijfskwaliteit op de kleine wegen en maken we veel meer ruimte voor bewegen, recreatie en natuur. Het gaat om de zwarte wegen in het buitengebied van onze gemeente in de onderstaande kaart.

De kaart geeft het wegennetwerk in het buitengebied van Wageningen weer. Er is onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen en kleine wegen.
Het wegennetwerk in het buitengebied van Wageningen
LOSstadomland heeft deze kaart gemaakt.

 

Uitwerking: aantrekkelijk maken kleine wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer

We gaan hier een programma voor maken, want de uitvoering van dit voorstel kost tijd. We zullen de opties voor uitwerking van de visie eerst technisch onderzoeken en daar zal een aantal scenario’s uit voortkomen. Vervolgens gaan we cluster voor cluster de visie uitwerken en realiseren. We verwachten dat technologie een belangrijk hulpmiddel zal worden bij dit programma. Denk bijvoorbeeld aan dynamische en doelgroepgerichte afsluitingen. Daarom is het van belang dat we een algemene basis voor technologiebeleid leggen. Achtergrond: technologie en kennis

We zijn nieuwsgierig naar uw mening over dit voorstel.
Reageren

Dit voorstel is in de vorige internetconsultatie ook besproken, en met bijna dezelfde kaart (de weg naar Lexkesveer is als rode weg toegevoegd) Wellicht wilt u weten wat er toen over het voorstel is gezegd, klik dan hier.

Vorig artikelVolgend artikel

Deel

Reacties

 • De notitie rept van teveel autoverkeer in het buitengebied zoals de Geertjesweg, de Veensteeg en de Grebbedijk. Op de Veensteeg rijden nauwelijks auto's.
  30-3-2020 22:47:41
 • Goed uitgangspunt. Het valt me vaak op dat de route slagsteeg-rijnsteeg vrij druk bereden wordt door autoverkeer. Deze route is in trek bij wandelaars, hardlopers en fietsers. Sowieso ook voor woon-werkverkeer fietsers, bijvoorbeeld van Wageningen/Rhenen richting Bennekom en Ede en vice versa. Omdat de weg behoorlijk smal is, levert dat soms onveilige situaties op.
  25-3-2020 18:50:25
 • Een quote van Rutger Burgers ter inspiratie van de ontwerpers van de langzaamverkeer routes: ‘Overal waar ik ben denk ik toch: hoe zou het mooier kunnen? Waarom loopt deze route hier, en niet daar? En waarom kunnen we hier niet langs of doorheen?’ https://www.volkskrant.nl/de-gids/traag-door-oneindig-laagland-wandelend-de-mooiste-routes-in-nederland~bd54266e/?referer=https%3A%2F%2Fwww.wandelzoekpagina.nl%2F
  24-3-2020 10:42:34
 • Prima idee om ernaar te streven alle kleine wegen te ontlasten van doorgaand autoverkeer! Zowel voor de beleving van het buitengebied als de natuur zou dit een hele goed zaak zijn. Denk ik wel goed om een streefjaar op te nemen in het op te stellen programma, bijv. 2025.
  22-3-2020 23:48:42
 • Om een goed netwerk te krijgen van fiets, wandel en hardlooppaden moeten er opties door de velden en natuur bij. Minimaal klompenpaden maar meer zoals een extra bruggetje over de Grift. Doel: mogelijk maken van korte en middelgrote rondjes en tevens doorgaande routes: de gemeente Wageningen in en uit in alle hoeken en randen. Leg ook goed vast dat dit een opgave is voor het gehele grondgebied van de gemeente.
  22-3-2020 20:10:08
 • Om wegen autoluw te maken zou je alle doorgaande wegen binnen de bebouwde kom fietsstraten kunnen maken. Op de drukkere wegen fietsstraten die in twee richtingen langzaam autoverkeer toestaan (denk aan Rooseveltsingel, Churchillweg, Lawickse Allee, Ritzema bosweg) en waar mogelijk een één richting fietsstraat. Op die manier krijg ja alleen langzaam verkeer in de bebouwde kom, vermijd je doorgaand snel verkeer en zal de luchtkwaliteit verbeteren en de fijn stof en CO2 verminderen. Daarnaast wordt het veel veiliger voor voetgangers en fietsers en zal men door deze maatregelen mensen stimuleren om ook op kleine afstanden de fiets te nemen vanwege de efficiëntere route en minder tijd die men dan kwijt is. En last but not least: heel Wageningen blijft bereikbaar zij het wel op een tragere manier. Dus een win- win - win situatie lijkt me.
  22-3-2020 20:02:31
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222