Uitwerking energie, de opgave

In de startnotie is uitgelegd dat we 500 TJ nodig hebben aan windmolens en zonnevelden (188 ha zonneveld of 10-18 windmolens (van 5,6 tot 3 Mw)) om energieneutraal te worden. Energieneutraal betekent dat we alle energie die we in Wageningen verbruiken ook duurzaam opwekken (gebouwde omgeving en mobiliteit). In deze berekening is meegenomen dat A) inwoners en bedrijven 50% energie besparen, B) we een fors gedeelte aan energie (warmte) uit de bodem of lucht of restwarmte of oppervlaktewater kunnen...
Lees meer

Uitwerking: aantrekkelijk maken kleine wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer

We gaan hier een programma voor maken, want de uitvoering van dit voorstel kost tijd. We zullen de opties voor uitwerking van de visie eerst technisch onderzoeken en daar zal een aantal scenario’s uit voortkomen. Vervolgens gaan we cluster voor cluster de visie uitwerken en realiseren. We verwachten dat technologie een belangrijk hulpmiddel zal worden bij dit programma. Denk bijvoorbeeld aan dynamische en doelgroepgerichte afsluitingen. Daarom is het van belang dat we een algemene basis vo...
Lees meer

Uitwerking Energie warmtetransitie

Ruimtelijke inpassing van duurzame warmteoplossingenAnno 2020 worden nog steeds ruim meer dan 90% van onze huizen, kantoren en tapwater verwarmd met behulp van aardgas. Omdat aardgas een weliswaar relatief schone maar toch fossiele brandstof is zal stapsgewijs overgestapt moeten worden naar duurzame warmte bronnen. Op het moment dat dit collectief gebeurt spreken we van een warmtenet. De zichtbaarheid van warmte opwek in het landschap zal, in vergelijking met wind en zon zeer gering zijn. Dit he...
Lees meer

Uitwerking energie zonnevelden: Enkele technische aspecten

Uitwerking energie zonnevelden: Enkele technische aspectenWe gaan uit van een opstelling in rijen met ruimte tussen de rijen panelen. Bij deze opstelling blijft de bodem levend en kan er bijvoorbeeld kruidenrijk grasland groeien. De bedekking op het deel waar de panelen staat is ongeveer 50%.Een zonneveld heeft altijd een hek met aan de binnenzijde een onderhoudsstrook van zo’n 3 meter. Als percelen erg klein worden dan lopen de ‘randverliezen’ procentueel op maar bij een bruto...
Lees meer

Uitwerking energie zonnevelden: Welk scenario kiezen we?

De vraag is welk scenario voor energie we in het transformatiegebied willen inpassen. Daarbij gaat het om de afweging tussen de omvang van de zonnevelden, de vraag of er voldoende ruimte is voor de overige doelen én de vraag of je het hele transformatieproces niet te veel onder druk zet door te veel te willen veranderen.De netto omvang van het transformatiegebied (dus zonder wegen, gebouwen, percelen en waterlopen) is zo’n 409 ha. De grootste grondeigenaar in het gebied is de univer...
Lees meer

Uitwerking energie zonnevelden: waar moet je op letten?

Om te bepalen waar je op moet letten bij energie hebben we tijdens de gebiedsconferentie workshops georganiseerd. In een analyse van de resultaten hebben we ruim 60 criteria gevonden. Dit is een soort controlelijst. Bijna al deze criteria kunnen aandacht vragen bij een energieproject. Link naar overzicht van criteria voor de beoordeling van modellen voor grootschalige opwek.Hoe kan deze lijst gebruikt worden voor een besluit over energieopwekking? Om daar een beeld van te krijgen hebben we een s...
Lees meer

Uitwerking energie windmolens: de beoordeling van windmolenlocaties

We hebben 5 locaties voor windmolens met elkaar vergeleken op de criteria die we in het voorgaande beschreven hebben. Dit zijn locaties in de gebieden die in het participatieproces genoemd zijn. Het gaat om de criteria sfeer/beleving, zichtbaarheid, regionaal effect, milieu-gezondheid, kans op schade aan bestaande natuur, realisatiekans en ruimte voor meer dan 1.De locaties zijn campus noord Wageningse Berg/bos kern Binnenveld Nude/Binnenveld zuid (Grebbedijk tot nieuwe kanaal) rondom de havenZo...
Lees meer

Uitwerking energie windmolens: Waar moet je op letten?

Om te bepalen waar je op moet letten bij energie hebben we tijdens de gebiedsconferentie workshops georganiseerd. In een analyse van de resultaten hebben we ruim 60 criteria gevonden. Dit is een soort controlelijst. Bijna al deze criteria kunnen aandacht vragen bij een energieproject. Link naar overzicht van criteria voor de beoordeling van modellen voor grootschalige opwek.Hoe kan deze lijst gebruikt worden voor een besluit over energieopwekking? Om daar een beeld van te krijgen hebben we een s...
Lees meer

Uitwerking transformatiegebied Nude-Binnenveld: Koppelkansen

Tijdens de gebiedsconferentie hebben we criteria opgehaald die aangeven waar je aan moet denken bij energieprojecten. De onderstaande koppelkansen zijn genoemd. Biodiversiteitsbevordering Aanleg groen netwerk met hagen, kruidenrijke randen etc. Verplicht inzaaien met inheems kruidenrijk gras. Recreatie Aanleg wandelpaden Bodem Ruimte tussen zonnepanelen: gemiddeld 3.000 panelen per ha. Landschap Aanleg groen netwerk; inv...
Lees meer

Uitwerking transformatiegebied Nude-Binnenveld: de hagen

Er zijn veel soorten hagen. In het buitengebied zie je vaak de ‘geklepelde haag’ om boomgaarden, de lagere meidoornhaag en de wat uitgegroeide landschappelijke heg.Voor ons doel zijn de hagen het liefst boven ooghoogte, dicht begroeid, gevarieerd en natuurlijk. Maar een haag heeft altijd onderhoud nodig en moet in de hand worden gehouden.Op dit moment zijn er ook al hagen in het gebied zoals hier in de NudeDeze afbeelding is een uitsnede uit Google maps.Voor de smallere tussenru...
Lees meer
Pagina 1 van 5 EersteVorige [1]
wageningen
2222