Overzicht: Het land van Wageningen, Wageningen in het land

H1 Inleiding/Inhoud en proces

In deze omgevingsvisie staan verschillende voorstellen waarmee we een echte verandering op gang willen brengen. Dat zijn soms grote stappen. De eenvoudige manier om daar overzicht in te houden is door dit webdocument van voor naar achterere door te nemen. Daarom zijn ter verduidelijking alle artikelen genummerd alsof het hoofdstukken van een...

H2 Positionering en strategie

In wageningen zijn, op een klein oppervlak, de ambities en belangen in het buitengebied groot. Die ambities en belangen spelen zowel lokaal als op nationaal en internationaal niveau. Dat merk je in veel discussie die we voeren, bijvoorbeeld in de uiterwaarden. Veel mensen willen daar graag een recreatieplas en anderen komen op voor de grote...

H3 Thema's

In dit hoofdstuk worden de verschillende thema's van de conceptvisie besproken. Deze thema's gaan bijvoorbeeld over recreatie & natuur, biodiversiteit, verkeer, energietransitie of Cultuurhistorie. Over elk thema kan gediscussieerd worden doormiddel van een reactie achter te laten, elk thema heeft zo zijn eigen 'discussiepagina'.

Achtergronden

In dit hoofdstuk worden de vijf verschillende achtergronden van de conceptvisie uitgewerkt. Dit zijn 'Technologie en kennis', 'Grondeigendom', 'Wereldvoedselvraagstuk en de groei van de WUR', 'Zon op dak' en 'Overzicht van de criteria voor de beoordeling van modellen voor grootschalige opwekking'. Deze hoofdlijnennotitie...

Plankaart

plankaart

Hoofdlijnennotitie

Welkom bij de hoofdlijnennotitie van het buitengebied van Wageningen. Deze pagina dient als hoofdlijnennotitie en is onderverdeeld in de vier onderstaande hoofdstukken. Wanneer u een hoofdstuk aanklikt kunt u kiezen uit verschillende paragrafen. 

U kunt niet meer reageren.
wageningen
2222