Achtergronden

Archief per categorie: EigendomTerug
Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE)
De Wageningse Eng is een bijzonder gebied, waar we zuinig op willen zijn. Daarom heeft de gemeente een speciale commissie in het leven geroepen, die gevraagd en ongevraagd gemotiveerde adviezen geeft over ruimtelijke aspecten binnen de Wageningse Eng. De gemeente vraagt de commissie altijd advies bij vergunningaanvragen. De commissie heet de Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng, afgekort als TAWE.
Lees meer
| Categoriën: Sturing, Eigendom | Aantal keer vertoont: (0)
De rol van eigendom in het gebied
Een visie op het buitengebied wordt opgesteld vanuit en voor het algemene belang. In de traditionele vorm van planologie (toelatingsplanologie) gaf de overheid aan binnen welke bandbreedte de grondeigenaren hun gronden konden gebruiken. Onder de omgevingswet wordt daadwerkelijke uitvoering van beleid ten behoeve van algemene belangen belangrijker.
Lees meer
| Categoriën: Eigendom | Aantal keer vertoont: (142)