Achtergronden

Archief per categorie: LandschapTerug
Natura 2000-gebied Veluwe
De Veluwe is met ruim 100.000 hectare een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Om de rijke natuur en variatie aan landschappen in stand te houden, is de Veluwe aangewezen als Natura 2000-gebied. De Veluwe is ook één van de 6 Gelderse gebiedsopgaven (PDF 2,5 MB) waar overheden, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen samen aan werken.
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Scenario's Landschap als Vestigingsvoorwaarde
De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Inspiratiedocument Landschap als Vestigingsvoorwaarde
De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Expertstudie Landschap als Vestigingsvoorwaarde samenvattend
De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Atlas Landschap als Vestigingsvoorwaarde
De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Binnenveldsehooilanden
In de Binnenveldse Hooilanden werken de natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders samen met overheden aan de realisatie van nieuwe natuur tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen.
Lees meer
| Categoriën: Natuursysteem, Voedsel, Landbouw, Landschap | Aantal keer vertoont: (1)
Bodemkwaliteitskaart Regio De Vallei
Gemeentepagina over bodemkwaliteitskaart
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
 Een wervend landschap
Wageningen is een gemeente die internationaal zichtbaar is. Dat komt vooral door de WUR en de ‘spinoff’. Vanaf 2008 is de universiteit in korte tijd, en plotseling, sterk gegroeid. Eén van de oorzaken (naast het beleid van de universiteit) is een veranderende wereld waarin netwerken en kennis centraal staan. Hoewel de (kennis)economie momenteel een verschuiving van een accent op kennis naar een accent op data doormaakt, is het te verwachten dat de positie van de WUR nog decennia sterk zal blij...
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (155)