A A A

Achtergronden

Archief per categorie: GezondheidTerug
Gezondheid
Gezondheid wordt een steeds belangrijker aspect in het beleid voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bijvoorbeeld verplicht het om gezondheid expliciet af te wegen in het integrale beleid van een omgevingsvisie.
Lees meer
| Categoriën: Gezondheid | Aantal keer vertoont: (232)
wageningen
2222