A A A

Achtergronden

Archief per categorie: VoedselTerug
Binnenveldsehooilanden
In de Binnenveldse Hooilanden werken de natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders samen met overheden aan de realisatie van nieuwe natuur tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen.
Lees meer
| Categoriën: Natuursysteem, Voedsel, Landbouw, Landschap | Aantal keer vertoont: (1)
Lokale voedselkringlopen
Er wordt in Wageningen al flink gewerkt aan het versterken van de korte keten, in samenwerking met de vele producenten in en om de stad. Zo is het samenwerkingsverband van lokale producenten Wageningen Eet Duurzaam opgericht, werken duurzame boeren in de regio FoodValley samen aan vergroting van de lokale afzet en worden Wageningse inwoners, instellingen en bedrijven op verschillende manieren gestimuleerd om lokaal, duurzaam geproduceerd voedsel te kopen.
Lees meer
| Categoriën: Voedsel, Voedselkringlopen | Aantal keer vertoont: (315)
Landbouw
In 2018 waren er 26 agrarische bedrijven in Wageningen. Daarvan zijn er 2 hokdierbedrijven (één met varkens en één met kippen). In 2000 waren er nog 42 agrarische bedrijven. De afname van het aantal bedrijven ligt iets, niet substantieel, lager dan het landelijk gemiddelde dat op 3% per jaar ligt (grafiek 1). Op basis van de landelijk trend kunnen we verwachten dat er in 2030 nog 16 bedrijven zullen zijn (grafiek 2). Maar dat zou nog wel eens lager kunnen worden, omdat de afname van het landbou...
Lees meer
| Categoriën: Voedsel, Landbouw | Aantal keer vertoont: (347)
wageningen
2222