A A A

Achtergronden

Archief per categorie: ZonneveldenTerug
Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden
Gelderland in 2050 klimaatneutraal krijgen vraagt een enorme inspanning. Van iedereen. Daarom werken wel meer dan 200 Gelderse partijen samen in het Gelders Energieakkoord om de klimaat- ambities waar te maken. Op lokaal, regionaal en provinciaal niveau werken besturen, bedrijven en bewoners samen om oplossingen te vinden voor de toekomst. Dat proces zal zich de komende tijd intensiveren. Na een periode van pionieren breekt een periode van programmeren aan. We gaan naar uitvoeringscoalities en ...
Lees meer
| Categoriën: Zonnevelden | Aantal keer vertoont: (0)
Zonnevelden
Wat ons betreft zijn zonnevelden overal waar dat technisch mogelijk is bespreekbaar. Ons beginpunt ligt bij de ‘zonpotentiekaart’ van de nationale energieatlas waar op basis van een aantal standaardaspecten de technisch geschikte locaties zijn aangegeven.
Lees meer
| Categoriën: Energietransitie, Zonnevelden | Aantal keer vertoont: (366)
wageningen
2222