A A A

Achtergronden

Archief per categorie: EnergietransitieTerug
Regionale Energiestrategie
Regionale Energiestrategie. Regio Foodvalley wil in 2050 een energieneutrale regio zijn.  De gemeenten in Regio Foodvalley hebben in september 2018 besloten om samen uitwerking te geven aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.
Lees meer
| Categoriën: Energietransitie | Aantal keer vertoont: (0)
Zonnevelden
Wat ons betreft zijn zonnevelden overal waar dat technisch mogelijk is bespreekbaar. Ons beginpunt ligt bij de ‘zonpotentiekaart’ van de nationale energieatlas waar op basis van een aantal standaardaspecten de technisch geschikte locaties zijn aangegeven.
Lees meer
| Categoriën: Energietransitie, Zonnevelden | Aantal keer vertoont: (366)
Energietransitie
In 2012 heeft de gemeenteraad van Wageningen de routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030 vastgesteld. In 2017 is daar het derde uitvoeringsprogramma voor opgesteld ‘Klimaatplan 2017-2021” dat inmiddels door 43 klimaatpartners is ondertekend. Het klimaatplan bestaat uit veel uiteenlopende projecten van de klimaatpartners: van zon op dak tot warmte van Parenco en energiebesparingsacties.
Lees meer
| Categoriën: Energietransitie | Aantal keer vertoont: (441)
Windmolens
Ter voorbereiding voor de discussie over windmolens hebben we een kaart gemaakt van Wageningen waarop is aangegeven waar in ieder geval geen windmolens mogelijk zijn. Wat zijn de criteria die bepalen of een locatie uitgesloten wordt? In onderstaande tabel worden de uitsluitingsgebieden toegelicht. De afstanden en uitsluitingsgebieden komen voort uit wetgeving.
Lees meer
| Categoriën: Energietransitie, Windmolens | Aantal keer vertoont: (296)
wageningen
2222