Achtergronden

De rol van eigendom in het gebied

Een visie op het buitengebied wordt opgesteld vanuit en voor het algemene belang. In de traditionele vorm van planologie (toelatingsplanologie) gaf de overheid aan binnen welke bandbreedte de grondeigenaren hun gronden konden gebruiken. Onder de omgevingswet wordt daadwerkelijke uitvoering van beleid ten behoeve van algemene belangen belangrijker. Daarom gaan we veel meer dan vroeger op weg naar partnerschappen. Grondeigenaren en overheden werken samen, proberen overeenstemming op doelen te bereiken zodat grondeigenaren en overheden beiden hun doelen kunnen bereiken.

Het is om deze reden van belang om te weten hoe het zit met de eigendomssituatie en wie daar belangrijke partners in zullen zijn. Het buitengebied van Wageningen is voor een behoorlijk groot deel in eigendom van enkele institutionele eigenaren. Op onderstaande kaart is te zien waar de eigendommen liggen van eigenaren die meer dan 100 ha grond in de gemeente hebben, en wie de eigenaren zijn.  

Opvallend is dat de grotere eigenaren in onze gemeente bijna allemaal overheden zijn of sterk aan de overheid gelieerd zijn. De meeste van deze partijen hebben eigen beleidsdoelen die voortkomen uit eigen publieke verantwoordelijkheden.

 

Eigendommen1tekst

Grondbezit in het buitengebied.

 

Wat zijn de opgaves met betrekking tot de rol van grondeigendom voor deze visie?

  • In welke mate kunnen we met generiek beleid werken en in hoeverre moet het beleid specifiek zijn en inspelen op de wensen en behoefte van de grondeigenaren?
  • Algemene vraag is: hoe stuur je op ontwikkelingen in een gebied waar zoveel eigendom van institutionele eigenaren is die eigen, vaak publieke, doelstellingen hebben? 

 

 

 

| Categoriën: Eigendom | Tags: | Aantal keer vertoont: (392) |

Geef commentaar

wageningen
2222