Achtergronden

Een wervend landschap

Wageningen is een gemeente die internationaal zichtbaar is. Dat komt vooral door de WUR en de ‘spinoff’. Vanaf 2008 is de universiteit in korte tijd, en plotseling, sterk gegroeid. Eén van de oorzaken (naast het beleid van de universiteit) is een veranderende wereld waarin netwerken en kennis centraal staan. Hoewel de (kennis)economie momenteel een verschuiving van een accent op kennis naar een accent op data doormaakt, is het te verwachten dat de positie van de WUR nog decennia sterk zal blijven. Het accent op voedsel in een wereld met een groeiende en steeds welvarender bevolking is bijna zeker een recept voor succes.

Het blijkt dat de eisen van de ‘internationale omgeving’ hoog zijn. Die omgeving moet een zekere allure hebben met een groot aanbod aan voorzieningen en activiteiten. Die vinden we niet alleen in Wageningen, en gelukkig is Nederland ruimschoots voorzien van van alles. 

 

Een internationale student, werknemer of directeur ervaren op de campus van de WUR waarschijnlijk een ‘internationale omgeving’. De vraag is hoe zij ons buitengebied ervaren.

-De Universiteit van Utrecht ontdekte jaren geleden dat zij niet aantrekkelijk was voor internationale studenten omdat de architectonische uitstraling van de campus beroerd was. Daarna werden toparchitecten ingehuurd en bijzondere gebouwen gebouwd.

-De topman van ASML gaf onlangs aan dat de internationale ontwikkeling van de Eindhovense regio sneller zou gaan als er een ruimer cultureel topaanbod in de regio zou zijn en dat er meer nationaal geld in de regio nodig is om dit te veranderen. 

Studenten1tekst

Rond 2008 is er een trendbreuk. De groei van de studentenaantallen is ronduit spectaculair (bron: https://www.wur.nl/nl/Wageningen-University/Over-Wageningen-University/Feiten-en-cijfers.htm).

 

Het landschap is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle kenniseconomie. Investeren in het landschap kan daarmee gedurende lange tijd positieve effecten op verschillende terreinen hebben. Het kan bijdragen aan de kwaliteit van de woon-werk- en recreatieomgeving en helpen bij het realiseren van goede ruimtelijke en milieucondities. 

Het bureau West 8 heeft in opdracht van de provincie Gelderland, gemeente Wageningen en gemeente Ede de Expertstudie Landschap als vestigingsvoorwaarde uitgevoerd. Deze expertstudie is een inspiratiedocument gericht op het wervende karakter van landschap. In het samenvattende document wordt de volgende gedachtenlijn geïntroduceerd.  

Waterlicht1tekst

Waterlicht van Daan Rosegaarde (bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waterlicht_-_Daan_Roosegarde_-_Parc_Martin_Luther_King_10.jpg).

 

Tabel1tekst

 

' Een hoogwaardig en vitaal landschap is een voorwaarde om hoogopgeleiden aan te trekken en vast te houden. De redenering hierbij is als volgt:

  • Metropolitane regio’s schakelen om naar kenniseconomieën en concurreren wereldwijd met elkaar in het aantrekken van kennisintensieve bedrijvigheid (waaronder ook nieuwe maakindustrie);(Blind spot, 2016).
  • Kennisintensieve bedrijven volgen het vestigingsgedrag van hoogopgeleide werknemers, terwijl deze hun vestigingskeuze onder meer laten afhangen van de kwaliteit van leven in regio’s; (Blind spot, 2016).
  • Voor het ontwikkelen en behouden van talent is bovendien een democratische publieke ruimte nodig, die sociale contacten en participatie ondersteunt en daarnaast segregatie tegengaat; (Blind spot, 2016).
  • De aanwezigheid en beleefbaarheid van een divers en gewaardeerd landschap verhoogt de kwaliteit van leven in een regio. Veel metropolen zetten momenteel in op het verbeteren van die kwaliteit (Blind spot, 2016)’.

 

Vervolgens is er een toolbox met een groot aantal voorstellen waarbij de ‘36 lanen van de kennisas’ in het oog springt. Veel voorstellen uit de toolbox raken bekende thema’s in Wageningen zoals ‘landbouw op de engen’.

De vraag is wat de mogelijkheden zijn om een wervend landschap te maken? Natuurlijk zijn wij als Wageningse gemeenschap volop bezig om samen een kwalitatief hoogwaardig landschap te maken. Maar de Expertstudie Landschap als vestigingsvoorwaarde is een oproep om ook eens vanuit een internationaal perspectief te kijken. 

Dit is ook onderdeel van een bredere trend. In Wageningen zie je bijvoorbeeld de ontwikkeling van de arboreta (rond het ‘Depot’ en Belmonte) en elders zie je bijzondere manifestaties als Waterlicht van Daan Roosegaarde.

Wij willen in deze visie buitengebied onderzoeken hoe het landschap de kwaliteit van leven, werken en recreëren kan versterken om kenniswerkers te binden en boeien aan de stad Wageningen. 

 

Opgave: 

Welke landschapsdoelen stellen we voor de verschillende gebieden en wat moet er gebeuren om deze te halen?

Hoe kunnen we met die doelen aanhaken op de studie ‘landschap als vestigingsvoorwaarde’? Verwerk het idee van de ‘groene rand’ in de doelen.

 

 

 

 

| Categoriën: Landschap | Tags: | Aantal keer vertoont: (437) |

Geef commentaar

wageningen
2222