Achtergronden

Cultuurhistorie

Ons cultuurhistorisch beleid is in opbouw. We hebben in 2017 een uitgebreide inventarisatie laten maken in de cultuurhistorische waardenkaart. 

Kaart1tekst

Klik hier voor de interactieve kaart: https://wageningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=82178c7e7c024527a70dc29767195082.

 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient met deze waarden rekening gehouden te worden. De kaart geeft aan dat bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient te worden aangegeven of de plaatselijk karakteristieke kenmerken worden gereconstrueerd, versterkt of als inspiratiebron gaan dienen om tot een nieuwe kwalitatieve invulling te komen. Passend bij het karakteristieke Wageningse DNA. Dat betekent dat er bij ieder project – particulier of gemeentelijk – bewust nagedacht kan worden over cultuurhistorische aspecten.De waardenkaart is niet formeel vastgesteld. De volgende stap die we willen nemen is hoe de doorwerking van de cultuurhistorische inventarisatie vorm zal krijgen, zowel inhoudelijk als procedureel.

 

De opgave voor cultuurhistorie is hoe we de cultuurhistorische waardenkaart kunnen verankeren in ons beleid voor het buitengebied. 

 

| Categoriën: Cultuurhistorie | Tags: | Aantal keer vertoont: (428) |

Geef commentaar

wageningen
2222