Achtergronden

Klimaatadaptatie

Er zijn op dit moment geen grote specifieke problemen met klimaatverandering in Wageningen, maar we ondervinden wel de effecten die ook elders optreden. En die lijken snel in zwaarte toe te nemen. Ook bij ons bijvoorbeeld is de verdroging voor landbouw en natuur merkbaar. Daarom willen we in de visie een overzicht van de beleidsonderwerpen waar klimaatverandering effect op heeft opstellen en hoe wij daar mee om zullen gaan. 

 

De opgave die we stellen is dat we inzicht willen krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor ons gebied, of daar beleid voor nodig is en zo ja welk beleid. De agenda voor klimaatverandering is: 

  • Wateroverlast;
  • Waterveiligheid; 
  • Watertekort en droogte;
  • Natuurbranden (beheersbare en onbeheersbare branden);
  • Effecten op natuur (de al eerder genoemde veranderingen in onze eigen natuur en daarnaast ziekten en plagen; 
  • Gedrag van mensen bij extreme weersomstandigheden (zoeken naar afkoeling bij heet weer bijvoorbeeld).

 

 

 

‘...heerlijke vergezigten zijn er te genieten...’

 

Quote uit het verslag van Jacobus Craandijk tijdens een wandeling door Wageningen in 1880.

 

 

 

| Categoriën: Klimaatadaptatie | Tags: | Aantal keer vertoont: (318) |

Geef commentaar

wageningen
2222