Achtergronden

Functionele sturing

Voor functieveranderingen sluiten wij voor vrijkomende agrarische gebouwen momenteel aan bij het regionale functieveranderingenbeleid: ‘Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016’.

In Wageningen gaat het misschien om één stoppende boer per jaar, en zo en dan komt er een ander soort gebouw in het buitengebied vrij. Vanwege de nabijheid van de stad en het incidentele karakter van functieveranderingsvragen is ieder initiatief bijna altijd maatwerk. We transformatie naar woningen, ‘start-ups’ of proefvelden ten behoeve van onderzoek voor de landbouwtransitie. 

Om deze reden willen we in deze visie evalueren of het regionale functieveranderingenbeleid het best passende instrument is, of we het anders willen aanpakken. En we willen natuurlijk bespreken welke functieveranderingen we wenselijk vinden. Daarbij moeten we ons blijven realiseren dat het om kleine aantallen gaat.  

 

Opgave

Kunnen we tot een beschrijving van gewenste functieveranderingen komen die richting geven aan initiatiefnemers?

 

| Categoriën: Sturing | Tags: | Aantal keer vertoont: (388) |

Geef commentaar

wageningen
2222