Achtergronden

Lokale voedselkringlopen

Het sluiten van kringlopen op een zo lokaal mogelijk niveau is een algemene duurzaamheidsdoelstelling. 

Speciaal voor voedsel gaat het dan over nieuwe stadlandrelaties voor voedselproductie en consumptie, de korte voedselketen. De duurzame, korte keten draagt bovendien bij aan de reductie van voedselkilometers en het versterken van landschapselementen, de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit.

Er wordt in Wageningen al flink gewerkt aan het versterken van de korte keten, in samenwerking met de vele producenten in en om de stad.

Zo is het samenwerkingsverband van lokale producenten Wageningen Eet Duurzaam opgericht, werken duurzame boeren in de regio FoodValley samen aan vergroting van de lokale afzet en worden Wageningse inwoners, instellingen en bedrijven op verschillende manieren gestimuleerd om lokaal, duurzaam geproduceerd voedsel te kopen. Voor de levensvatbaarheid van de producenten in het buitengebied dient echter nog een schaalsprong gemaakt te worden door de klantenkring van de korte keten te vergroten en de diversiteit aan lokale producten zichtbaarder en toegankelijker te maken. Kijk bijvoorbeeld op de volgende websites:

 

De opgave die we in deze visie stellen is wat de volgende stap in deze ontwikkeling kan zijn en wat we daarvoor kunnen doen.

Een specifiek onderwerp dat we hier tevens willen bespreken is het stimuleren van voedselbossen. Dit redelijk nieuwe onderwerp staat nu volop in de belangstelling op landelijk en lokaal niveau. Dit vanwege de grote bijdrage van voedselbossen aan de biodiversiteit in een multifunctioneel systeem, waarin voedselproductie wordt gecombineerd met meerwaarden in domeinen zoals educatie, landschapsbeleving, klimaatadaptatie en gezondheid. Voedselbossen vervullen bovendien ecosysteemdiensten voor hun wijdere omgeving.

Een eerste initiatiefnemer heeft zich bij ons gemeld in Wageningen.

Kijk voor achtergronden bijvoorbeeld op:

 

De opgave die we in deze visie stellen is of het wenselijk is de ontwikkeling van voedselbossen te stimuleren en zo ja, hoe we dat kunnen doen? 

 

| Categoriën: Voedsel, Voedselkringlopen | Tags: | Aantal keer vertoont: (398) |

Geef commentaar

wageningen
2222