Wat ons betreft zijn zonnevelden overal waar dat technisch mogelijk is bespreekbaar. Ons beginpunt l...

Ter voorbereiding voor de discussie over windmolens hebben we een kaart gemaakt van Wageningen waaro...

De geschiedenis van Wageningen door en voor Wageningers: een levendig beeld van de kleurrijke geschi...

Het Wageningse buitengebied wordt intensief door fietsers, hardlopers en wandelaars gebruikt. Daarna...

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied, waar we zuinig op willen zijn. Daarom heeft de gemeente e...

Snelle fietsroutes Gelderland

De fietsroute door Bennekom en via de Grintweg is als beste optie uit het onderzoek gekomen. Deze ro...

Gemeentepagina over de snelle fietsroute Ede Wageningen

De snelle fietsroute tussen Wageningen en Arnhem verbindt belangrijke woon-werklocaties en dorpskern...

De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.

Regionale Energiestrategie. Regio Foodvalley wil in 2050 een energieneutrale regio zijn.  De gemeent...

Het buitengebied kan op verschillende manieren bijdragen aan deze onderwerpen en wij vinden het bela...

Oostereng is een 685 hectare grote boswachterij en natuurgebied van Staatsbosbeheer bij Wageningen i...

De Veluwe is met ruim 100.000 hectare een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Om de rijke ...

Voor het Natura 2000-gebied Rijntakken is een beheerplan opgesteld. In het beheerplan staat hoe kwal...

Gemeentepagina over monumenten

Er wordt in Wageningen al flink gewerkt aan het versterken van de korte keten, in samenwerking met d...

In 2018 waren er 26 agrarische bedrijven in Wageningen. Daarvan zijn er 2 hokdierbedrijven (één met ...

Er zijn op dit moment geen grote specifieke problemen met klimaatverandering in Wageningen, maar we ...

De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.

Natuur is een belangrijk onderwerp in het Wageningse buitengebied. Het is beleidsmatig belangrijk, m...

Gezondheid wordt een steeds belangrijker aspect in het beleid voor de fysieke leefomgeving. De Omgev...

Gelderland in 2050 klimaatneutraal krijgen vraagt een enorme inspanning. Van iedereen. Daarom werken...

Gemeentepagina met informatie over de Wageningense Eng

In Wageningen gaat het misschien om één stoppende boer per jaar, en zo en dan komt er een ander soor...

De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.

In 2012 heeft de gemeenteraad van Wageningen de routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030 vastgeste...

Een visie op het buitengebied wordt opgesteld vanuit en voor het algemene belang. In de traditionele...

Ons cultuurhistorisch beleid is in opbouw. We hebben in 2017 een uitgebreide inventarisatie laten ma...

Gemeentepagina over bodemkwaliteitskaart

In de Binnenveldse Hooilanden werken de natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders samen met ove...

Samen met boeren, natuurliefhebbers, terreinbeheerders en overheden werken wij aan de Binnenveldse H...

Provinciale site over de campusroute

De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.

Wageningen is een gemeente die internationaal zichtbaar is. Dat komt vooral door de WUR en de ‘spin...

wageningen
2222